การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ค้าปลีก

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ด้วยปริมาณแร่ธาตุที่เหมาะสม

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ด้วยปริมาณแร่ธาตุที่เหมาะสม

ดูแลรูปร่างให้สมส่วน

คุมรูปร่างให้สมส่วน

ความน่ากินสูง ด้วยสัดส่วนสารอาหารที่เหมาะสม

ความน่ากินสูง ด้วยสัดส่วนสารอาหารที่เหมาะสม

If you've noticed your cat urinating at a much more frequent rate and with less regard to the appropriate places to do its business, (i.e. outside or in its litter tray) then your cat may have a urinary health issue. Even if you haven't noticed anything unusual with your cat's toilet habits, it's always worth checking with your vet as health issues aren't always immediately visible on the outside. ROYAL CANIN® Urinary Care in Gravy is specially tailored to help maintain a healthy balance of minerals within your cat's urine to support a healthy urinary tract. We know urinary problems are more frequent in overweight cats, so helping your cat maintain its ideal body weight will also contribute to keeping its urinary system healthy. This food contains a nutrient profile that is instinctively preferred by adult cats to increase palatability and full consumption. ROYAL CANIN® Urinary Care is also available as dry food, with crunchy and tasty kibble. If you're considering mixed feeding, simply follow our feeding guidelines to ensure your cat gets an accurate amount of both wet and dry food for optimal benefit.
ส่วนผสม : เนื้อไก่ ตับสุกร ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด แร่ธาตุ เซลลูโลส สารเพิ่มความหนืดจากถั่วคาร็อบ แป้งถั่วพี

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 7.2%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 85%
Cat weight (kg)INACTIVE Low Energy Needs - NORMAL - ACTIVE High Energy Needs -
(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day
21251 1/21551 3/41852 1/4
316522052 1/22453
42002 1/425033053 1/2
52352 3/42953 1/23554 1/4
62703 1/433544054 3/4
73003 1/23754 1/24505 1/4
8330441554955 3/4
93604 1/44505 1/45406 1/4
103854 1/24855 3/45806 3/4
FCNW16_URINARY_CIG_N_POUCH

ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่

ค้นหาวิธีติดต่อเราและติดต่อเราอยู่เสมอ

ถามคำถาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Intense Beauty Gravy

Intense Beauty Gravy

Instinctive Jelly

Instinctive Jelly

Instinctive Gravy

Instinctive Gravy

Instinctive Loaf

Instinctive Loaf

Cookie Settings