การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาวขึ้น

สารอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้แมวโรคไตมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เสริมการทำงานของไตเพิ่มอัตราการกรอง โดย EPA/DHA และ Antioxidant ควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสชะลอการพัฒนาของโรค

ลดภาระการทำงานหนัก ของไต

ลดภาระการทำงานหนักของไต และภาวะแทรกซ้อนจากของเสียในเลือดสูง โดยควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมและใช้แหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ลดการเกิดของเสียในเลือด

พลังงานสูง

อาหารมีพลังงานสูงช่วยป้องกันภาวะน้ำหนักลด เนื่องจากภาวะน้ำหนักลดในแมวที่มีภาวะ CKD ทำให้แมวอยู่ในภาวะมีพลังงานไม่เพียงพอ

ความน่ากินสูง กระตุ้นความอยากกินอาหาร

อาหารออกแบบมาให้มีความน่ากินสูงช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร และอาหารยังมีลักษณะเป็น 2 ชั้นง่ายต่อการเคี้ยว

ส่วนผสม : ไขมันสัตว์ปีก, ข้าว, แป้งข้าวสาลีกึ่งสำเร็จรูป, ผลพลอยได้จากสุกรสกัดไขมัน, แป้งข้าวสาลี, เยื่อใยจากพืช(สนดิบ), กลูเทนข้าวโพด, กลูเตนข้าวสาลี, เนื้อสัตว์ปีกไฮโดรไลส์, เนื้อปลาอบแห้ง, แร่ธาตุ, เยื่อหัวชิโครี่, น้ำมันปลา, น้ำมันถั่วเหลือง, ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์, เนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม, สารสกัดจากดอกดาวเรือง, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 22.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 19.5%, กาก ไม่มากกว่า 5.6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 7%
น้ำหนักแมวผอม - ปกติ - น้ำหนักเกิน-
-(ก.)ถ้วยตวง(ก.)ถ้วยตวง(ก.)ถ้วยตวง
2 กิโลกรัม37 ก.3/8 ถ้วยตวง31 ก.2/8 ถ้วยตวง - -
3 กิโลกรัม49 ก.4/8 ถ้วยตวง41 ก.3/8 ถ้วยตวง - -
4 กิโลกรัม61 ก.4/8 ถ้วยตวง51 ก.4/8 ถ้วยตวง40 ก.3/8 ถ้วยตวง
5 กิโลกรัม71 ก.5/8 ถ้วยตวง59 ก.4/8 ถ้วยตวง47 ก.3/8 ถ้วยตวง
6 กิโลกรัม81 ก.6/8 ถ้วยตวง67 ก.5/8 ถ้วยตวง54 ก.4/8 ถ้วยตวง
7 กิโลกรัม90 ก.7/8 ถ้วยตวง75 ก.5/8 ถ้วยตวง60 ก.4/8 ถ้วยตวง
8 กิโลกรัม99 ก.7/8 ถ้วยตวง83 ก.6/8 ถ้วยตวง66 ก.5/8 ถ้วยตวง
9 กิโลกรัม108 ก.1 ถ้วยตวง90 ก.7/8 ถ้วยตวง72 ก.5/8 ถ้วยตวง
10 กิโลกรัม116 ก.1 ถ้วยตวง97 ก.7/8 ถ้วยตวง78 ก.6/8 ถ้วยตวง
RENAL-SELECT-PACKSHOT-VDC

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา