Briard

Briards belong to one of the few breeds with double dewclaws on their hind feet.
Briard adult in black and white

เกี่ยวกับสายพันธุ์บรีอาร์ด

บรีอาร์ดเป็นสุนัขที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและมีบุคลิกที่สมดุล ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ทั่วโลกต้องการสุนัขพันธุ์บรีอาร์ดเพิ่มขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และปัจจุบันสายพันธุ์นี้ได้กลายเป็นสุนัขต้อนแกะสัญชาติฝรั่งเศสที่แพร่หลายมากที่สุด

บรีอาร์ดสามารถปรับตัวเข้ากับบ้านของครอบครัวได้อย่างง่ายดาย เป็นได้ทั้งเพื่อนสี่ขาคู่ใจและสุนัขเฝ้าบ้าน

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ: ฝรั่งเศส
หมวดหมู่ขนาด: พันธุ์ใหญ่
อายุขัยเฉลี่ย: 10-12 ปี
ชอบปกป้อง / ปรับตัวได้ดี / ร่าเริง / ตื่นตัว / ใจเย็น / เข้ากับคนง่าย / มั่นใจ

ข้อเท็จจริง

เป็นสุนัขอารักขาที่ยอดเยี่ยม
เป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม
ต้องการการแปรงขนอย่างมาก

ชอบ และแบ่งปันหน้านี้