การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

START COMPLEX

กลุ่มสารอาหารเฉพาะที่มีอยู่ในน้ำนมแม่สุนัขช่วยเสริมภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและดูแลระบบย่อยอาหาร

ดูแลแม่สุนัขช่วงตั้งท้อง และให้นม

ด้วยสารอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานสูงในช่วงนี้

ปรับเป็นอาหารกึ่งเหลวได้

เม็ดอาหารดูดซึมน้ำ สามารถปรับเป็นอาหารกึ่งเหลวได้ง่ายเหมาะสำหรับลูกสุนัขช่วงหย่านมที่ฟันเพิ่งขึ้น

ส่วนผสม : ข้าว, ผลพลอยได้จากสัตว์ปีก, ไขมันสัตว์ (สุกร, สัตว์ปีก), โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง,โปรตีนจากสัตว์ปีกไฮโดรไลซ์, ข้าวโพด, เยื่อหัวบีท, แร่ธาตุ, น้ำมันถั่วเหลือง, เยื่อใยจากพืช,น้ำมันปลา, เกลือกรดไขมัน, ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์, เนื้อและเปลือกเมล็ดไซเลี่ยม,สารสกัดจากยีสต์ (แหล่งของแมนโน-โอลิโก-แซคคาไรด์ และเบต้า-กลูแคน),ไข่ผง, สารสกัดจากดอกดาวเรือง (แหล่งของลูทีน), วิตามิน, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 28%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%, กาก ไม่มากกว่า 2.8%, ความชื้น ไม่มากกว่า 9%
อายุน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย = 26 กิโลกรัมน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย = 30 กิโลกรัมน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย = 35 กิโลกรัมน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย = 40 กิโลกรัมน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย = 44 กิโลกรัม
0-2 สัปดาห์Babydog MilkBabydog Milk Babydog Milk Babydog Milk Babydog Milk
2-3 สัปดาห์(ก.): 10, ถ้วยตวง: 3/8(ก.): 30, ถ้วยตวง: 3/8(ก.): 30, ถ้วยตวง: 3/8(ก.): 30, ถ้วยตวง: 3/8(ก.): 30, ถ้วยตวง: 3/8
3-4 สัปดาห์(ก.): 90, ถ้วยตวง: 1(ก.): 90, ถ้วยตวง: 1(ก.): 110, ถ้วยตวง: 1+2/8(ก.): 110, ถ้วยตวง: 1+2/8(ก.): 110, ถ้วยตวง: 1+2/8
4-5 สัปดาห์(ก.): 155, ถ้วยตวง: 1+6/8(ก.): 155, ถ้วยตวง: 1+6/8(ก.): 170, ถ้วยตวง: 1+7/8(ก.): 170, ถ้วยตวง: 1+7/8(ก.): 170, ถ้วยตวง: 1+7/8
5-6 สัปดาห์(ก.): 170g, ถ้วยตวง: 1+7/8(ก.): 170, ถ้วยตวง: 1+7/8(ก.): 190, ถ้วยตวง: 2+1/8(ก.): 190, ถ้วยตวง: 2+1/8(ก.): 190, ถ้วยตวง: 2+1/8
6-7 สัปดาห์(ก.): 225, ถ้วยตวง: 2+4/8(ก.): 225, ถ้วยตวง: 2+4/8(ก.): 245, ถ้วยตวง: 2+6/8(ก.): 245, ถ้วยตวง: 2+6/8(ก.): 245, ถ้วยตวง: 2+6/8
7-8 สัปดาห์(ก.): 280, ถ้วยตวง: 3+1/8(ก.): 280, ถ้วยตวง: 3+1/8(ก.): 320, ถ้วยตวง: 3+5/8(ก.): 320, ถ้วยตวง: 3+5/8(ก.): 320, ถ้วยตวง: 3+5/8
PACKSHOT-STARTER MAXI_SHN17

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา