การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ปลอดภัยต่อระบบทางเดินอาหาร

โปรตีนคุณภาพดีย่อยได้สูง พร้อมใยอาหารที่สมดุลและพรีไบโอติกส์ เพื่อช่วยการทำงานของลำไส้

ไฟเบอร์สูง

มีส่วนประกอบของไฟเบอร์สูง ช่วยในการขับถ่าย

พลังงานเหมาะสม

ให้ระดับพลังงานเพียงพอที่ร่างกายต้องการ แม้ว่ามีส่วนประกอบของไฟเบอร์สูง

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 14%, กาก ไม่มากกว่า 12%, ความชื้น ไม่มากกว่า 9.5%
VHN-GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE DOG DRY-FEEDING TABLE
Gastrointestinal High Fibre

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา