การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาวขึ้น

สารอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้สุนัขโรคไตมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เสริมการทำงานของไตเพิ่มอัตราการกรอง โดย EPA/DHA และ Antioxidant ควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสชะลอการพัฒนาของโรค

ลดภาระการทำงานหนัก ของไต

ลดภาระการทำงานหนักของไต และภาวะแทรกซ้อนจากของเสียในเลือดสูง โดยควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมและใช้แหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ลดการเกิดของเสียในเลือด

ควบคุมปริมาณแร่ธาตุให้สมดุล

ลดโอกาสการเกิด Metabolic acidosis ที่เกิดขึ้นกับสุนัขโรคไตระยะท้าย เนื่องจากหน้าที่หลักของไตคือ การรักษาสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย เมื่อไตทำงานได้น้อยลงทำให้ไต ขับทิ้งไฮโดรเจนไอออนได้น้อยลง และดูดไบคาร์บอเนตกลับได้น้อยลง ส่งผลให้เกิดภาวะร่างกายเป็นกรด ซึ่งส่งผลเสียแก่สุนัขได้

ความน่ากินสูง กระตุ้นความอยากกินอาหาร

ด้วยหลักการ Aromatic Profile (องค์ประกอบของกลิ่นที่สุนัขชื่นชอบ) ที่ศึกษามาแล้วว่าเป็นกลิ่นที่ชื่นชอบของสุนัข และยังสามารถทำให้เม็ดอาหารนิ่มขึ้นได้ เมื่อนำมาผสมน้ำ ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น ลดการปฏิเสธอาหาร แม้ว่าความอยากอาหารจะลดลงเนื่องจากป่วยด้วยโรคไต

ส่วนผสม : ข้าว, แป้งข้าวโพด, ไขมันสัตว์ปีก, ข้าวโพด, ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกสกัดไขมัน, เนื้อสัตว์ปีกไฮโดรไลส์, เยื่อหัวบีท, น้ำมันปลา, แร่ธาตุ, กลูเทนข้าวสาลี, เยื่อใยจากพืช(สนดิบ), น้ำมันถั่วเหลือง, ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์, เนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม, สารสกัดจากดอกดาวเรือง, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 10.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 16%, กาก ไม่มากกว่า 3.3%, ความชื้น ไม่มากกว่า 11%
น้ำหนักสุนัขผอม - ปกติ - น้ำหนักเกิน-
(ก.)ถ้วยตวง(ก.)ถ้วยตวง(ก.)ถ้วยตวง
2 กิโลกรัม53 5/8 ถ้วยตวง47 4/8 ถ้วยตวง40 4/8 ถ้วยตวง
4 กิโลกรัม89 1 ถ้วยตวง78 7/8 ถ้วยตวง68 6/8 ถ้วยตวง
6 กิโลกรัม121 1 + 3/8 ถ้วยตวง106 1 + 1/8 ถ้วยตวง92 1 ถ้วยตวง
8 กิโลกรัม150 1 + 5/8 ถ้วยตวง132 1 + 4/8 ถ้วยตวง114 1 + 2/8 ถ้วยตวง
10 กิโลกรัม177 2 ถ้วยตวง156 1 + 6/8 ถ้วยตวง135 1 + 4/8 ถ้วยตวง
15 กิโลกรัม240 2 + 5/8 ถ้วยตวง211 2 + 3/8 ถ้วยตวง183 2 ถ้วยตวง
20 กิโลกรัม299 3 + 2/8 ถ้วยตวง262 2 + 7/8 ถ้วยตวง227 2 + 4/8 ถ้วยตวง
25 กิโลกรัม352 3 + 7/8 ถ้วยตวง310 3 + 3/8 ถ้วยตวง268 3 ถ้วยตวง
30 กิโลกรัม404 4 + 3/8 ถ้วยตวง356 3 + 7/8 ถ้วยตวง307 3 + 3/8 ถ้วยตวง
35 กิโลกรัม454 5 ถ้วยตวง399 4 + 3/8 ถ้วยตวง345 3 + 6/8 ถ้วยตวง
40 กิโลกรัม501 5 + 4/8 ถ้วยตวง441 4 + 7/8 ถ้วยตวง381 4 + 1/8 ถ้วยตวง
50 กิโลกรัม593 6 + 4/8 ถ้วยตวง522 5 + 6/8 ถ้วยตวง451 5 ถ้วยตวง
60 กิโลกรัม680 7 + 4/8 ถ้วยตวง598 6 + 4/8 ถ้วยตวง517 5 + 5/8 ถ้วยตวง
70 กิโลกรัม763 8 + 3/8 ถ้วยตวง671 7 + 3/8 ถ้วยตวง580 6 + 3/8 ถ้วยตวง
80 กิโลกรัม843 9 + 2/8 ถ้วยตวง742 8 + 1/8 ถ้วยตวง641 7 ถ้วยตวง
RENAL-SELECT-PACKSHOT-VDD

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา