การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ดูแลการทำงานของไต

มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ และโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม  เพื่อช่วยดูแลการทำงานของไตและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสุนัข

พลังงานสูง

เพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอแม้สุนัขจะป่วยและกินได้น้อย

กลิ่นหอมน่ากิน

ใช้การอบกลิ่นอโรมา ร่วมกับเม็ดอาหารพิเศษที่กระตุ้น ความอยากอาหารในสุนัขป่วย

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 7.2%, กาก ไม่มากกว่า 1.5%, ความชื้น ไม่มากกว่า 66%
VHN-VITAL SUPPORT-RENAL DOG WET CAN LOAF 410GR-FEEDING TABLE
VHN-VITAL SUPPORT-RENAL DOG WET LOAF CAN 410GR-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา