Onze partners

Royal Canin wil een betere wereld voor katten en honden. Daarom gaan we samenwerkingen aan met organisaties die elk op hun manier samen met ons bijdragen aan het welzijn van onze huisdieren. Dit kan door te zorgen voor elke dag een betere scholing en bijscholing van huisdierprofessionals, door het uitvoeren van onderzoek naar de gezondheid van onze huisdieren, door het inzetten van huisdieren om de mentale gezondheid van mensen te ondersteunen en zoveel meer!
Purpose Dogs vzw logo

Purpose Dogs vzw

Een assistentiehond maakt een wereld van verschil voor mensen met een beperking. Helaas zijn de wachttijden lang, de afkeuringspercentages hoog. Daarom is Purpose Dogs ontstaan, een VZW die assistentiehondenpups kweekt. Hun doel? Helpen waar het echt relevant is: zorgen dat mensen met een beperking sneller pups hebben die optimaal geschikt zijn om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te leven.
Savab-Flanders vzw logo

Savab-Flanders vzw

SAVAB-Flanders is een Vlaamse beroepsvereniging voor gepassioneerde dierenartsen die zich toeleggen op de gezelschapsdieren, een community met kwaliteitsvolle diergeneeskunde als basis.
Hogeschool Gent logo

Hogeschool Gent

Royal Canin draagt bij aan de opleiding Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting Dierenzorg door hun kennis omtrent voeding en het juiste voedingsadvies te delen tijdens gastlessen met de toekomstige dierenartsassistenten en dierenverzorgers.
Bloedbank logo

Bloedbank

De Bloedbank aan de universiteit van Gent zorgt voor de verzameling van een levensnoodzakelijke voorraad bloed, om de meest kritieke honden en katten te redden.
Healthy Weight Clinic logo

Healthy Weight Clinic

Deze kliniek, als onderdeel van de universiteitskliniek aan de UGent, begeleidt honden en katten tijdens en na een gewichtsverliestraject.
Nierkliniek logo

Nierkliniek

De Nierkliniek aan de universiteit van Gent biedt senior katten en katten en honden met chronische nierziekte gratis onderzoek aan, waarbij de kliniek de stalen analyseert voor nieuwe wetenschappelijke inzichten
Badizo vzw logo

Badizo vzw

De Vlaamse beroepsvereniging voor dierenartsassistenten, dierverpleegkundigen en dierenverzorgers, die zich inzet voor de officiële erkenning van het beroep en lezingen en congressen organiseert voor hun leden.
Canimôme asbl logo

Canimôme asbl

Canimôme is een non-profit organisatie die therapiehonden inzet in individuele en groepsessies om mensen om te leren gaan met honden, om angst voor honden aan te pakken en om kinderen met specifieke uitdagingen en kwetsbare personen te helpen.
Bepefa

Bepefa

De associatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de verschillende leden bij de overheid en overheidsinstellingen zoals het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Hierbij fungeert zij als onafhankelijke tussenschakel tussen de private sector en de overheidsinstanties. Eveneens is BEPEFA de stem van de Belgische petfoodfabrikanten naar de buitenwereld toe en speelt ze een rol bij het vormen van Europese standpunten bij de Europese petfoodfederatie FEDIAF.
AKGG - Adviescentrum klinische genetica gezelschapsdieren logo

AKGG - Adviescentrum klinische genetica gezelschapsdieren

Royal Canin wil een betere wereld creëren voor katten en honden, ook de generaties die nog komen. Fokkers hebben hierbij vaak grote uitdagingen om hun fokstrategie optimaal op punt te stellen. Juist hier ondersteunt het AKGG met praktische en wetenschappelijk gefundeerde adviezen. Met een multidisciplinaire, praktische aanpak helpen ze elke fokker, maar ook dierenarts en huisdiereigenaar met concrete vragen omtrent de genetica en het fokmanagement verder.