Безопасност на храните за домашни любимци: Въпроси, които да зададете на вашия производител

Споделяне
Фабриката на Royal Canin във Франция
Всеки собственик иска да вземе правилните решения относно хранителните вещества за своя домашен любимец. Но с толкова много различни храни за домашни любимци, които се предлагат на пазара, как можете да сте сигурни, че правите правилния избор за своята котка или куче?

Ако не сте сигурни как да прецените храната за котката или кучето, се обърнете за помощ. Световната ветеринарна асоциация за малки животни (WSAVA) създаде наръчник за храните, съдържащ основни въпроси, които трябва да зададете на производителите, за да проверите безопасността и качеството на храните.

Безопасна ли е храната на моя домашен любимец?

Американската асоциация на болниците за животни (AAHA) и Световната ветеринарна асоциация за малки животни (WSAVA) публикуваха насоки за оценка на хранителната стойност, които предоставят рамка за изготвяне на препоръки за всяка котка и всяко куче.

Наръчник за храните на WSAVA съдържа „Препоръки за избор на храни за домашни любимци“. Този източник предоставя основните въпроси, които трябва да зададем на производителите на храни за домашни любимци.

Въпроси на WSAVA, които да зададете1

 • Имате ли назначен квалифициран диетолог на пълен работен ден?
 • Какво е името и квалификацията на този диетолог?
 • Кой формулира диетите ви и какви са неговите квалификации?
 • Отговарят ли вашите храни на тестовете и изискванията на официалните контролни органи за хранителен профил и качеството на храните за кучета и котки - AAFCO (Американската асоциация за контрол и качество на храните) и FEDIAF (Европейска федерация на отрасъла за храни за домашни любимци)?

 • Какъв вид проучване на продукта е проведено?
 • Публикувани ли са резултатите в рецензирани списания?
Илюстрация на текстово балонче, купа с храна за домашни любимци, телефон и икона за имейл

Royal Canin отговаря

Квалифицирани диетолози

Въпроси на WSAVA: Имате ли назначен квалифициран диетолог на пълен работен ден? Какво е името и квалификацията на този диетолог? Кой формулира диетите ви?

Royal Canin е световна компания, предлагаща хранителни формули за котки и кучета в над 91 страни с най-съвременни производствени мощности, разположени по целия свят.

Формулите са разработени от екип от сертифицирани от борда от ветеринарни диетолози, доктори по диетология и сътрудници на Royal Canin с магистърска степен по хранене на малки животни. Тези екипи са базирани предимно в изследователския кампус на Royal Canin в Емарг, Франция, но имаме и напълно квалифицирани специалисти по хранене в редица други страни.

Илюстрация на жена диетолог за домашни любимци

В нашия кампус в Емарг екипът ни от диетолози разработва и тества нови формули, като провежда изследвания и използва знания от целия свят. Нашият открит и съвместен подход ни позволява да допринасяме и да се възползваме от най-новите анализи от научни наблюдения в областта на храненето на домашните любимци. Това включва продължаващо сътрудничество с Waltham Petcare Science Institute (Мелтън Моубрей, Великобритания) и Pet Health and Nutrition Center (Люисбург, САЩ).

Тестване на диети

Въпрос на WSAVA: Отговарят ли вашите храни на тестовете и изискванията на официалните контролни органи за хранителен профил и качеството на храните за кучета и котки - AAFCO (Американската асоциация за контрол и качество на храните) и FEDIAF (Европейска федерация на отрасъла за храни за домашни любимци)?

Науката и наблюдението са в основата на начина, по който формулираме нашите диети. Разполагаме с два собствени центъра за домашни любимци, за да изследваме вкусовите качества и усвояемостта на храната. Животните, живеещи в тези центрове, се наблюдават непрекъснато и се изучават от гледна точка на тяхното здраве и благополучие. Въпреки че извършваме анализи на тяхното поведение на хранене, никога не провеждаме инвазивни тестове.

Уважението към здравето и благополучието на котките и кучетата е в основата на философията на Royal Canin, забраняваща всякакви инвазивни експерименти с животни. Единствените опити, които провеждаме, са да установим предпочитание към храни, вкусови качества и усвояемост. Вкусовите качества и усвояемостта се оценяват от кучета и котки. След това внимателно се наблюдават реакциите на тези „професионални дегустатори“.

Що се отнася до провеждането на изпитвания на храни, Royal Canin спазва хранителните стандарти в световен мащаб. В допълнение към стандартите на AAFCO и Европейската федерация на отрасъла за храни за домашни любимци (FEDIAF) се спазват и изискванията към храните, определени от Националния съвет за научни изследвания (NRC). В Европа хранителните характеристики на ветеринарните диети са заложени в Директива 2008/38/ЕО (Директива за PARNUTs). Разработихме над 200 различни формули, включително мокри и сухи продукти за котки и кучета.

По-голямата част са валидирани и са в съответствие с хранителни профили и/или изпитванията на храни на AFFCO и FEDIAF, там където те са най-важните регулатори по храните. Формулираме редица специфични терапевтични или клинични продукти, като например нашите формули за подпомагане на черния дроб и бъбреците, които имат много точно адаптирани нива на хранителни вещества, за да поддържат индивидуалните нужди на котки и кучета с такива заболявания. Някои диети не позволяват да се спазват указанията за адекватност на хранителните вещества на AAFCO за поддръжка на възрастни. За тези диети помощта за контрола на здравословните проблеми е по-важна от спазването на хранителните профили на AAFCO.

В тези случаи формулите са преминали през алтернативно продуктово тестване и са показали, че са безопасни чрез клинични изпитвания за ефективност на контрола на болестните процеси, за които са предназначени. Всички са били давани на котки или кучета в продължителни изпитвания и са им помагали да се чувстват добре. Тези диети се разпознават лесно, тъй като са етикетирани за кратковременно или допълнително хранене.

Илюстрация на котка, хранена от купа на Royal Canin

Контрол на качеството и проучване на продукти

Въпроси на WSAVA: Какви конкретни мерки за контрол на качеството използвате, за да осигурите консистенцията и качеството на вашите съставки и крайния продукт? Какъв вид проучване на продукта е проведено? Публикувани ли са резултатите в рецензирани списания?

От началото до края собствениците на домашни любимци могат да бъдат сигурни, че Royal Canin осигурява безопасна, висококачествена храна за домашни любимци. Нашият надежден процес за контрол на качеството може да включва всеки от следните неинвазивни анализи в зависимост от целта на диетата:

 • Изпитвания на вкусовите качества
 • Изпитвания за усвояемост
 • Изпитвания за относително пренасищане (урина)
 • Качество и консистенция на изпражненията
 • Анализ на аминокиселини
 • Анализ на мастни киселини
 • Токсикологични изследвания и данни за стабилност
 • Клинични изпитвания за ефикасност съвместно с ветеринарни лекари и собственици на домашни любимци
 • Кръвни параметри (където е приложимо)
 • Рецензирани изследвания
 • Полеви опити в сътрудничество с развъдници и специалисти

Качеството на продукта започва с проверката на всяка отделна съставка от всеки доставчик. Ние предлагаме местни съставки, когато е възможно, но безопасността и качеството на съставките са наш приоритет. Преди да влезе на територията на производствения обект, всяка съставка трябва да бъде разгледана от обучени техници, за да се потвърди качеството и безопасността.

Важен тест за безопасност на продуктите е близката инфрачервена спектроскопия (NIRS), аналитичен инструмент, който сравнява „пръстовия отпечатък“ на дадена съставка с обширна вътрешна база данни от стандарти. Ако резултатите от NIRS за входящата съставка не съответстват на стандарта, тя се отхвърля преди разтоварването.

Извършва се също допълнително тестване извън NIRS. Тестовете за микотоксини (гъбичен растеж) например се провеждат за всяка съставка или суровина, които могат да бъдат засегнати и така застрашават здравето на котката или кучето.

Също така прилагаме предпазни мерки по отношение на придвижването на служителите из нашите заводи за производство на храни за домашни любимци. Строгото зониране е друг начин, по който се поддържат качеството и безопасността, като се гарантира, че нежеланите материали и елементи, носещи биологичен или физически риск, не се пренасят от една област в друга. Зоните могат да бъдат разделени на области, отделени за:

 1. Получаване, първоначално тестване и обработка на суровините
 2. Първоначално измерване и дозиране на суровините, смесване и смилане
 3. „Термична обработка“ или готвене
 4. Сушене, покриване и охлаждане (производство на сухи храни)
 5. Опаковане и съхранение

1 2 3 4 5

Осигуряване на безопасност във всички производствени обекти

Нашите строги мерки за безопасност не свършват дотук. Мрежа от модерни лаборатории по целия свят провежда подробни анализи на всички съставки и готови продукти от нашите производствени обекти. Глобалната мрежа от лаборатории означава, че заедно можем да наблюдаваме тенденциите и да се предупреждаваме взаимно за потенциални проблеми. Това означава, че можем непрекъснато да усъвършенстваме начина си на работа, да правим нововъведения в начина, по който прилагаме на практика безопасността на храните, да подобряваме методите за контрол на качеството и в крайна сметка да произвеждаме по-добри продукти.

Производствените обекти на Royal Canin отговарят и надхвърлят много стандарти за осигуряване на качеството, определени както от външни органи за акредитация, така и от нашите собствени разпоредби на Mars Petcare. Някои от тях включват:

 • Проверки за безопасността на храните чрез анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP)
 • Стандарт за добри производствени практики и общи принципи на хигиена на храните (GMP/GHP)
 • Стандарти за качество и безопасност на храните на Mars

Използването на високи стандарти като тези ни води до високи нива на точност, качество, екологичен напредък и най-важното – безопасност на храните. С повече от 500 000 анализа на суровини и готови продукти годишно никога не правим компромиси с храненето на домашните любимци – само с най-добрия продукт, който можем да създадем.


1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

Споделяне
 • Здраве чрез храна
Свързани статии
Джак ръсел териер в зряла възраст лежи на дървен под на закрито

Поддържане на здрава храносмилателна система при кучето

Кучетата и хората имат множество разлики в храносмилателната система, което означава, че имат също и индивидуални хранителни нужди. Важно е да познавате тези разлики, за да можете да предотвратите някои проблеми с храносмилателната система на кучето ви, както и да забелязвате евентуалното възникване на такива. Защото това, което ви се струва вкусно или хранително, може да причинява стомашен дискомфорт или дори хронично стомашно разстройство, а в някои случаи дори може да е токсично.

Мъж държи жито в поле

Хранителната стойност на зърнените храни за котки и кучета

Зърнените храни могат да осигурят на котките и кучетата хранителни вещества и енергия, които са от съществено значение за тяхното здраве – тази статия разглежда как те формират част от пълноценна и балансирана диета за вашия домашен любимец.

Подводни водорасли, заобиколени от корали

Субпродуктите в храните за котки и кучета

Субпродуктите в храните за котки и кучета могат да осигурят важни хранителни вещества за тях. Научете как субпродуктите в балансираната храна за домашни любимци могат да бъдат от полза за вашата котка или куче.

Черно-бяла снимка на немска овчарка и котка

Подходът на Royal Canin към храната

Ние в Royal Canin фокусираме усилията си върху разбирането на индивидуалните нужди на котките и кучетата. Всичко, което правим, е предназначено за създаване на прецизни хранителни формули, адаптирани за поддържане на тяхното здраве и благополучие. Научете повече за нашия научен подход към храната за домашни любимци.

Нашият подход към храната
Продукти за кучета и котки

Разгледайте нашите продуктови гами

Всяка формула на Royal Canin е създадена така, че да осигурява храна, адаптирана към потребностите на вашия домашен любимец в зависимост от неговата порода, възраст, начин на живот или чувствителност. Разгледайте пълната гама продукти и открийте как можем да помогнем на вашия домашен любимец да се радва на възможно най-доброто здраве.

Разгледайте гамите