Bezpečnost krmiva pro domácí mazlíčky: Na co se zeptat výrobce krmiva

Továrna Royal Canin ve Francii
Každý majitel chce svému mazlíčkovi zajistit správnou výživu. Jak ale při takové rozmanitosti krmiv pro zvířata zajistit, že pro svou kočku nebo psa vyberete to nejlepší?

Nejste si jistí, jak vyhodnotit krmivo pro svou kočku nebo psa? Pomoc máte na dosah ruky. Světová veterinární asociace pro malá zvířata (World Small Animal Veterinary Association, WSAVA) vydala výživou příručku obsahující klíčové otázky, podle kterých zjistíte, zda je krmivo od určitého výrobce bezpečné a kvalitní.

Je moje krmivo pro domácí mazlíčky bezpečné?

Americká asociace nemocnic pro zvířata (American Animal Hospital Association, AAHA) i Světová veterinární asociace pro malá zvířata (World Small Animal Veterinary Association, WSAVA) zveřejnily pokyny pro hodnocení výživy, na jejichž základě lze doporučit vhodné krmivo pro každou kočku a psa.

Soubor nástrojů k hodnocení výživy, jež používá WSAVA, obsahuje „Doporučení pro výběr krmiva“. Zde nalezneme klíčové otázky, které bychom měli pokládat výrobcům krmiv pro domácí mazlíčky.

Otázky WSAVA1

 • Zaměstnáváte odborníka na výživu na plný úvazek?
 • Jaké je jméno a kvalifikace tohoto odborníka na výživu?
 • Kdo sestavuje vaše receptury a jaká jsou jeho pověření?
 • Je vaše krmivo testováno pomocí testů krmení Asociace amerických úřadů pro kontrolu krmiv (Association of American Feed Control Officials, AAFCO) nebo na základě receptury, která by měla splňovat nutriční profily AAFCO? (Pozn.: V Evropě jsou brány v potaz požadavky na výživu stanovené Evropskou federací výrobců krmiv pro domácí zvířata (European Pet Food Industry Federation).)
 • Jaký druh výzkumu produktů jste provedli?
 • Byly jeho výsledky publikovány v recenzovaných časopisech?
Ilustrace s textovou bublinou, mísou na krmivo, ikonou telefonu a e-mailu

Odpovědi Royal Canin

Kvalifikovaní odborníci na výživu

Otázky WSAVA: Zaměstnáváte odborníka na výživu na plný úvazek? Jaké je jméno a kvalifikace tohoto odborníka na výživu? Kdo sestavuje vaše receptury?

Royal Canin je globální společnost nabízející výživové receptury pro kočky a psy ve více než 91 zemích a po celém světě má rozmístěny nejmodernější výrobní závody.

Tyto receptury vyvíjí tým certifikovaných veterinárních odborníků na výživu, odborníků na výživu s doktorskými tituly a spolupracovníků Royal Canin s magisterskými tituly v oboru výživy malých zvířat. Tyto týmy primárně sídlí ve výzkumném kampusu společnosti Royal Canin ve francouzském Aimargues, ale plně kvalifikované odborníky na výživu máme také v řadě dalších zemí.

Ilustrace odbornice na výživu domácích mazlíčků

Tým odborníků na výživu v našem kampusu v Aimargues vyvíjí a testuje nové receptury. Opírá se při tom o výzkum a využívá znalosti z celého světa. Náš otevřený přístup založený na spolupráci nám umožňuje přispívat a těžit z nejnovějších vědeckých poznatků a pozorování v oblasti výživy domácích mazlíčků. Patří k tomu stálá spolupráce s vědeckým ústavem Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Velká Británie) a střediskem Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, USA).

Testování krmiv

Otázka WSAVA: Je vaše krmivo testováno pomocí testů krmení AAFCO nebo na základě receptury, která by měla splňovat nutriční profily AAFCO?

Receptury pro naše krmiva sestavujeme na základě vědy a pozorování. Máme dvě vlastní centra pro domácí mazlíčky, která provádějí výzkum chutnosti a stravitelnosti. Zvířata žijící v těchto centrech jsou nepřetržitě sledována a studována z hlediska jejich zdraví a pohody. I když provádíme analýzy jejich chování při krmení, naše testy nejsou nikdy rušivé.

Respekt vůči zdraví a pohodě koček a psů je jádrem filozofie společnosti Royal Canin, která zakazuje jakékoli rušivé experimenty se zvířaty. Provádíme pouze testy, které mají stanovit preferenci krmiva, jeho chutnost a stravitelnost. Chutnost a stravitelnost hodnotí psi a kočky. A my poté pečlivě sledujeme reakce těchto „profesionálních degustátorů“.

Společnost Royal Canin respektuje při testování krmiv celosvětové standardy výživy. Kromě standardů AAFCO a FEDIAF jsou zohledněny také nutriční požadavky stanovené Národní radou pro výzkum (National Research Council, NRC). V Evropě jsou nutriční vlastnosti veterinární výživy stanoveny ve směrnici 2008/38/ES (směrnice PARNUTS). Vyvinuli jsme více než 200 různých receptur, včetně vlhkých a suchých produktů pro kočky i psy.

Převážná většina je schválena a v souladu s nutričními profily nebo studiemi krmení AFFCO a FEDIAF, což jsou nejvýznamnější regulační úřady v oblasti výživy. Vytváříme receptury pro řadu specifických terapeutických nebo klinických produktů, jako jsou receptury pro podporu funkce jater a ledvin, které mají velmi přesně přizpůsobené množství živin a pomáhají naplňovat jedinečné potřeby koček a psů s těmito onemocněními. Některé diety neumožňují splnění pokynů AAFCO týkající se přiměřené výživy dospělých zvířat. U těchto diet je pomoc se zvládáním zdravotních potíží důležitější než splnění nutričních profilů AAFCO.

V těchto případech prošly všechny receptury testováním alternativních produktů a prostřednictvím klinických studií bylo prokázáno, že jsou bezpečné a účinné při zvládání chorobných procesů, pro které byly určeny. Všechna tato krmiva byla v dlouhodobých studiích podávána buď kočkám, nebo psům a pomáhala jim prospívat. Tato krmiva lze snadno rozpoznat, protože jsou označena jako krátkodobé nebo doplňkové krmivo.

Ilustrace kočky krmené z misky Royal Canin

Kontrola kvality a výzkum produktů

Otázky WSAVA: Jaká konkrétní opatření ke kontrole kvality používáte pro zajištění konzistence a kvality vašich surovin a konečných výrobků? Jaký druh výzkumu produktů jste provedli? Byly jeho výsledky publikovány v recenzovaných časopisech?

Majitelé domácích mazlíčků si mohou být jisti, že společnost Royal Canin nabízí bezpečné a vysoce kvalitní krmivo pro zvířata. Náš postup masivní kontroly kvality může zahrnovat kteroukoli z níže uvedených nerušivých analýz, v závislosti na určení krmiva:

 • Zkoušky chutnosti
 • Zkoušky stravitelnosti
 • Zkoušky relativní supersaturace (moči)
 • Zkoušky kvality a konzistence stolice
 • Analýza aminokyselin
 • Analýza mastných kyselin
 • Toxikologické studie a údaje o stabilitě
 • Klinické studie účinnosti ve spolupráci s veterináři a majiteli domácích mazlíčků
 • Krevní obraz (pokud je to třeba)
 • Recenzovaný výzkum
 • Terénní zkoušky ve spolupráci s chovateli a odborníky

Kvalita produktu začíná kontrolou každé jednotlivé suroviny od každého dodavatele. Kdykoli je to možné, využíváme místní zdroje surovin, avšak naší prioritou je jejich bezpečnost a kvalita. Před vstupem do výrobního zařízení musí být každá surovina zkontrolována vyškolenými techniky, kteří se ujistí o její kvalitě a bezpečnosti.

Klíčovým testem bezpečnosti produktu je blízká infračervená spektroskopie (Near Infrared Spectroscopy, NIRS), analytický nástroj, který porovnává „otisk prstu“ dané suroviny s rozsáhlou interní databází norem. Pokud výsledky NIRS pro příchozí surovinu neodpovídají normě, je surovina odmítnuta ještě před vyložením.

Provádí se i další testování nad rámec NIRS. Například testování mykotoxinů (na růst plísní) se provádí na jakékoli surovině, která by jimi mohla být zasažena a ohrozit tak pohodu kočky nebo psa.

Staráme se také o pohyb zaměstnanců po našich závodech na výrobu krmiv pro domácí mazlíčky. Dalším způsobem, jak udržovat kvalitu a bezpečnost, je pečlivé zónování, které zajišťuje, aby se nežádoucí materiály a prvky představující biologické nebo fyzické riziko nepřenášely z jedné oblasti do druhé. Tyto zóny lze rozdělit do oblastí určených pro:

 1. Příjem, počáteční testování a zpracování surovin
 2. Počáteční měření a dávkování surovin, míchání a mletí
 3. „Tepelné zpracování“ neboli vaření
 4. Sušení, potahování a chlazení (výroba suchých potravin)
 5. Balení a skladování

1 2 3 4 5

Zajištění bezpečnosti na všech pracovištích

Tím však naše přísná bezpečnostní opatření nekončí. Síť nejmodernějších laboratoří po celém světě provádí podrobné analýzy všech surovin a hotových výrobků z našich výrobních závodů. Díky této globální síti laboratoří můžeme společně sledovat trendy a navzájem se upozorňovat na potenciální problémy. To znamená, že můžeme neustále zdokonalovat způsob naší práce, inovovat řešení bezpečnosti krmiv, zlepšovat metody kontroly kvality a ve výsledku vyrábět lepší produkty.

Výrobní závody společnosti Royal Canin splňují a překračují mnoho norem zajištění kvality stanovených jak externími akreditačními orgány, tak i našimi vlastními předpisy společnosti Mars Petcare. Patří mezi ně například:

 • Kontroly bezpečnosti potravin v rámci systému Analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP)
 • Standard správné výrobní a hygienické praxe ve zpracování potravin (Good Manufacturing Practice Standard & General Principles of Food Hygiene, GMP/GHP)
 • Normy kvality a bezpečnosti potravin společnosti Mars (Mars Quality & Food Safety Standards)

Dodržováním těchto vysokých standardů směřujeme k vysoké úrovni přesnosti, kvality, pokroku v oblasti ochrany životního prostředí a především bezpečnosti potravin. Každoročně provádíme více než 500 000 analýz surovin a hotových výrobků a ohledně krmiv pro domácí mazlíčky nikdy neděláme kompromisy: nabízíme jim vždy to nejlepší, co jsme schopni vytvořit.


1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

 • Pevné zdraví díky dobré výživě
Související články
Šedá kočka v kuchyni jí z červené misky

Je domácí krmivo pro mou kočku zdravou volbou?

Z domácí přípravy krmiva pro kočky můžeme mít dobrý pocit, ale přirozená citlivost koček a jejich náročné požadavky na výživu znamenají, že to s sebou přináší mnohé problémy a bezpečnostní rizika.

Dospělý Jack Russell teriér ležící doma na dřevěné podlaze

Péče o zdraví trávicí soustavy vašeho psa

V trávicí soustavě psů a lidí jsou četné rozdíly, což znamená, že mají také jedinečné stravovací potřeby. Těmto rozdílům je důležité porozumět, abyste u svého psa mohli předcházet problémům se zažíváním a odhalili všechny případné problémy. Protože to, co se vám zdá chutné nebo výživné, může vašemu psovi způsobit bolesti břicha nebo dokonce chronické podráždění žaludku a v některých případech může být až toxické.

Mořské řasy pod vodou obklopené korály

Porozumění vedlejším produktům v krmivu pro kočky a psy

Vedlejší produkty v krmivech pro kočky a psy mohou vašim domácím mazlíčkům poskytovat důležité živiny. Zjistěte, jak mohou vedlejší produkty ve výživově vyváženém krmivu prospět vaší kočce nebo psovi.

Německý ovčák a kočka v černé a bílé

Přístup společnosti Royal Canin k výživě

Ve společnosti Royal Canin se zaměřujeme na pochopení jedinečných potřeb koček a psů. Všechno, co děláme, směřuje k vytvoření přesných receptur výživy šitých na míru jejich zdraví a pohody. Zjistěte více o našem vědeckém přístupu k výživě domácích mazlíčků.

Náš přístup k výživě

Prohlédněte si náš sortiment produktů

Každá receptura Royal Canin byla vytvořena tak, aby poskytovala výživu přizpůsobenou potřebám vašeho mazlíčka na základě jeho plemene, věku, životního stylu nebo citlivosti. Projděte si celý náš sortiment produktů a zjistěte, jak můžeme vašemu mazlíčkovi pomoci těšit se z nejlepšího zdraví.

Prozkoumejte náš sortiment