Royal Canini veebisaidi kasutustingimused

1. Royal Canin pakub oma teenuseid vastavalt kasutustingimustele (edaspidi „Tingimused“), mida Royal Canin võib muuta igal ajal, pannes muutuste teated ja lingid sellistele teadetele otse veebisaidile. Seetõttu on soovitatav regulaarselt tutvuda nende Tingimuste viimase versiooniga.
Royal Canin võib veebilehe kaudu pakkuda ka muid teenuseid, mille eritingimused tuleb enne kasutamist kinnitada, sellisel juhul kohalduvad vastavad eritingimused.
Need Tingimused moodustavad teie ja Royal Canini jaoks kogu lepingu Teenuse kasutamiseks. Need asendavad kõik eelnevad või samaaegsed kommunikatsiooniviisid ja ettepanekud elektroonilises, kirjalikus või suulises vormis.

2. Veebisaidil esitatud teenused on mõeldud kasutamiseks ainult mitteäriliseks ja mittepoliitiliseks isiklikuks kasutamiseks.
Royal Caninil on õigus oma teenused ajutiselt peatada igal ajal; muuhulgas selleks, et hooldada, muuta või parandada oma veebisaiti ja/või selle sisu, ilma et teil oleks õigus nõuda selle eest hüvitist.

3. Kogu veebisaidil esitatud teave kehtib ainult Eesti kohta. Toodete ja/või teenuste kohta käiv teave võib sisaldada sisulisi või tehnilisi vigu või puudusi või trükivigu. Royal Canin ei garanteeri seega, et teave tema veebisaidil on täpne. Royal Canin pakub veebisaidil ainult reklaamiandjate teavet. Veebisaidil olevatel illustratsioonidel/fotodel jms ei ole lepingulist tähendust ning need võivad erineda reaalsetest toodetest .

4. Mis tahes kirjavahetust või materjale (või informatsiooni laiemas mõttes), mida teie saadate Royal Caninile selle veebisaidi kaudu või mõnel muul viisil, loetakse mitte-konfidentsiaalseks ja intellektuaalse omandi kaitse vabaks, kui te ei ole määranud teisiti. Royal Canin võib seega sellist saadud materjali vabalt kasutada. Meile on keelatud saata materjale, mis on ebaseadusliku, ähvardava, laimava, ebakohase või pornograafilise sisuga või ohustavad mis tahes viisil arvutit (arvutiviirused jms).

5. Kõik veebisaidi elemendid ja samuti veebisait ise on kaitstud Royal Canini ja/või selle reklaamiandjate intellektuaalomandi õigustega (nagu autoriõigused, kaubamärgiõigused jne). Mis tahes tegevus, mis on vastuolus Royal Canini ja/või selle reklaamiandjate intellektuaalomandi õigustega, on rangelt keelatud ning vastavate õiguste omajatel on õigus nende rikkumisel kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Seega ei ole teil lubatud muuta, kopeerida, edastada, üle anda, avaldada, esitada, taasesitada, litsentseerida, üle kanda või müüa mis tahes teavet (sealhulgas logod, kujutised, kaubamärgid jne), tarkvara, toodet või teenust, mis on sellelt veebisaidilt saadud, või luua ülaltoodust tuletatud töid.

6. Royal Caninil ei ole kontrolli lingitud veebisaitide ega üldisemalt ka viidatud internetiressursside üle. Royal Canin ei vastuta seega sellistel veebisaitidel või ressurssidel oleva või saadaval oleva sisu, reklaami, toodete, teenuste või muude materjalide eest. Mis tahes hüpertekstide linkide loomine veebilehel http://www.royalcanin.com/ee on ilma eelneva kirjaliku Royal Canini loata keelatud. Hüperlink veebilehel http://www.royalcanin.com/ee mõnele teisele veebisaidile ei tähenda tunnustust sellele veebisaidile või selle sisule. Royal Canin ei vastuta nende kolmandate osapoolte esitatud teabe, arvamuste ja soovituste eest. Lisaks on samuti võimalik, et http://www.royalcanin.com/ee võidi meile teadmata hüperteksti linkide kaudu siduda teiste veebisaitidega. Royal Canin ei luba selliseid linke ja välistab igasuguse vastutuse, mis puudutab nendel veebisaitidel esitatud informatsiooni ja sisu ning nende suhet Royal Caniniga. Royal Canin ei vastuta mis tahes vaidluste eest, mis võivad tekkida kolmandate isikute ja kasutaja vahel.

Royal Canini veebilehel välja toodud partnerid on kohustatud järgima kõiki eeskirju, eelkõige seadusi ja määruseid, mis on seotud kaugmüügi, tarbijakaitse, eksitava või petliku reklaamiga, hindade ja toote vastavusega.

Royal Canin ei vastuta ühegi tõendatud või väidetava kahju eest, mis tuleneb sellest, et usaldatakse sisu, kaupu või teenuseid, mis selliste partnerite veebisaitidel või allikates on saadaval, või on sellega seotud.

7. Juhul kui te edastate veebilehe kasutamisel Royal Caninile oma isikuandmeid, töötleb Royal Canin neid vastavalt Mars grupi ühingute privaatsustingimustele, mis on kättesaadavad siin: https://www.mars.com/privacy-policy-estonia

8. Me kasutame veebilehel küpsiseid vastavalt Mars grupi ühingute tingimustega, mis on kättesaadavad siin: https://www.mars.com/cookies-estonia.

9. Käesolevatele Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus ning kõik vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.