Maine Coon and British Shorthair adults sitting down in black and white on a white background

הבנת גזעי חתולים

במשך 50 שנה הקדשנו את עצמנו להבנת הצרכים התזונתיים והבריאותיים הייחודיים של גזעי החתולים ברחבי העולם.

גזעים שונים. צרכים שונים

לכל חתול יש אופי ואישיות ייחודיים. כך גם הצרכים הבריאותיים שלו. יצרנו למעלה מ-60 נוסחאות לתמיכה בצרכים הייחודיים לכל גזע.

Maine Coon and Sphynx adults standing in black and white on a white background
Bengal kitten and adult sitting in black and white on a white background

גלו גזעים

עיינו במדריכים המקיפים שלנו לקבל מידע על יותר מ-50 גזעים של חתולים.

הצגת כל גזעי החתולים

תזונה ספציפית לגזע

מגוון הגזעים שלנו תוכנן כדי לענות על הצרכים התזונתיים הייחודיים לפי גזעים ספציפיים של חתולים.‏‎
‎‏

מגוון הגזעים
feline-breed-nutrition