Royal Canin tīmekļa vietnes lietošanas vispārējie noteikumi

Piekļuve šai tīmekļa vietnei un tās lietošana ir pakļauta vairākiem nosacījumiem.

1. Royal Canin nodrošina savus pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) tad, ja lietotājs ir piekritis šiem vispārējiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuros Royal Canin laiku pa laikam var izdarīt grozījumus, izvietojot tīmekļa vietnē paziņojumus par tiem vai saiti uz šādiem paziņojumiem. Paziņojumi var tikt nosūtīti arī pa e-pastu. Šī iemesla dēļ ir ieteicams regulāri skatīt šo Noteikumu jaunāko redakciju.

Royal Canin var piedāvāt arī citus pakalpojumus, kuru lietotājam pirms to izmantošanas ir jāpiekrīt īpašiem lietošanas noteikumiem.
Šie Noteikumi ietver pilnīgu vienošanos starp jums un Royal Canin par Pakalpojumu izmantošanu. Tie aizstāj visu iepriekšējo vai vienlaikus spēkā esošo saziņu vai priekšlikumus elektroniskā, rakstiskā vai mutiskā veidā.

2. Tīmekļa vietnē piedāvātie Pakalpojumi ir paredzēti tikai nekomerciālai un ar politiku nesaistītai personīgai lietošanai. 
Royal Canin patur tiesības jebkurā laikā īslaicīgi pārtraukt savu Pakalpojumu sniegšanu, tas ir, tīmekļa vietnes un/vai tās satura uzturēšanu, mainīšanu vai uzlabošanu, bez iespējas par to pieprasīt kompensāciju.

3. Visa tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir spēkā tikai Latvijā. Informācijā par produktiem un/vai Pakalpojumiem ir iespējamas saturiskas, tehniskas vai drukas kļūdas vai izlaidumi, tādēļ Royal Canin negarantē savā tīmekļa vietnē esošās informācijas precizitāti. Royal Canin tīmekļa vietnē nodrošina tikai informāciju no reklāmdevējiem.
Sarakste vai materiāli, ko jūs nosūtāt Royal Canin, izmantojot tīmekļa vietni vai kā citādi, plašākā nozīmē netiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju, un tie nav aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām, ja vien nav noteikta citāda kārtība. Tādējādi Royal Canin var brīvi izmantot šādus saņemtos materiālus. Ir aizliegts mums iesūtīt materiālus, kas ir pretlikumīgi, ietver draudus, apmelojumus, ir piedauzīgi, pornogrāfiski vai var kaitēt tīmekļa vietnei (datorvīrusus utt.).

4. Visi tīmekļa vietnes elementi un pati tīmekļa vietne tiek aizsargāta ar Royal Canin un/vai tās reklāmdevēju intelektuālā īpašuma tiesībām (piemēram, autortiesībām, kā arī tiesībām, kas noteiktas Preču zīmju likumā, Autortiesību likumā u.c.). Jebkura darbība, kas pārkāpj Royal Canin un/vai tās reklāmdevēju intelektuālā īpašuma tiesības, ir stingri aizliegta, un persona, kas veikusi šādu darbību, tiks saukta pie atbildības. Tādējādi jums nav tiesību pārveidot, kopēt, izplatīt, pārsūtīt, atspoguļot, atveidot, reproducēt, publicēt, licencēt, nodot vai pārdot informāciju (tostarp logotipu, dizainus, preču zīmes utt.), programmatūru, produktus vai Pakalpojumus, kas iegūti, izmantojot šo tīmekļa vietni vai veicot no tiem izrietošus darbus.

Tā kā Royal Canin nenodrošina kontroli ne pār saistītajām tīmekļa vietnēm, ne arī pār tajās norādītajiem interneta resursiem kopumā, Royal Canin neuzņemas atbildību par saturu, reklāmas materiāliem, produktiem, Pakalpojumiem vai citiem materiāliem, kas pieejami šādās tīmekļa vietnēs vai resursos vai no tiem. Hipersaites izveidošana uz http://www.royalcanin.com/lv bez iepriekšējas rakstiskas Royal Canin piekrišanas ir aizliegta. Hipersaite tīmekļa vietnē http://www.royalcanin.com/lv uz kādu citu tīmekļa vietni nenozīmē šādas tīmekļa vietnes vai tās satura apstiprinājumu no Royal Canin. Royal Canin nevar uzskatīt par atbildīgu attiecībā uz šādu trešo personu sniegto informāciju, viedokli vai ieteikumiem. Turklāt hipersaite “http://www.royalcanin.com/lv var būt tikusi saistīta ar citām tīmekļa vietnēm bez atļaujas, izmantojot hiperteksta saites. Royal Canin neatzīst šādas saites un noliedz savu atbildību saistībā ar šajās tīmekļa vietnēs publicēto informāciju, kā arī to saturu un attiecībām ar Royal Canin. Royal Canin neuzņemas atbildību par strīdiem, kas varētu rasties starp tā partneri un lietotāju.
Partneri, ar kuriem notiek konsultācijas, paši ir atbildīgi par savas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas tiek piemērotas to lietotājiem/gala patērētājiem piedāvātajiem Pakalpojumiem, īpaši par to normatīvo aktu prasību izpildi, kuri attiecas uz attālināto pārdošanu, klientu aizsardzību, maldinošu reklāmu, cenu un produktu atbilstību.

Royal Canin nevar saukt pie atbildības par pierādītiem vai priekšā stāvošiem zaudējumiem, kas radušies pēc šajās ārējās vietnēs vai avotos pieejamā satura, preču vai Pakalpojumu izmantošanas vai uzticēšanās tiem vai ir saistīti ar to izmantošanu.

Ja informācijas meklēšanas laikā Royal Canin tīmekļa vietnē iegūtais rezultāts jūs novirza uz tīmekļa vietnēm, lapām vai forumiem, kuru nosaukums un/vai saturs rada pārkāpumu saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, īpaši ņemot vērā to, ka Royal Canin nevar kontrolēt šādu tīmekļa vietņu un ārējo avotu saturu, jums nekavējoties jāpārtrauc attiecīgās tīmekļa vietnes apmeklējums, jo citādi jums var piemērot sodu saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem vai uzsākt pret jums tiesvedību.

5. Strīdu gadījumā tiek piemēroti Latvijas normatīvie akti, un tikai Latvijas tiesām būs attiecīgā jurisdikcija šo strīdu izskatīšanai.

 

Royal Canin politika jūsu tiesību aizsardzībai

1. Vispārējie nosacījumi
Jums ir tiesības brīvi apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, saņemt informāciju par mūsu produktiem un Pakalpojumiem un izlasīt jaunumus vai uzzināt par mūsu jaunākajiem Pakalpojumiem, nesniedzot informāciju par sevi.
Tomēr jums būs jāreģistrējas, lai piedalītos Royal Canin organizētajos pasākumos. Šie dati tiek iegūti, lai veiksmīgāk spētu piedāvāt jums īpaši pielāgotu informāciju mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Ja nolemsiet mums sniegt savu personīgo informāciju, mēs apstrādāsim jūsu konfidenciālos datus, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus un pamatojoties uz valsts un starptautiskajām tiesību normām.

2. Definīcijas
Personas datu apstrāde nozīmē darbību vai to kopumu, kas ar automātiskiem līdzekļiem vai bez tiem tiek veiktas ar personas datiem, piemēram, informācijas iegūšanu, reģistrēšanu, kārtošanu, uzglabāšanu, pielāgošanu vai mainīšanu, atgūšanu, konsultēšanos, izmantošanu, izpaušanu pārsūtot, izplatīšanu vai cita veida pieejamības nodrošināšanu, sistematizēšanu vai apvienošanu, bloķēšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu. 
Konfidenciāla apstrāde nozīmē to, ka mēs jūsu konfidenciālos datus apstrādājam saskaņā ar valsts vai starptautiskajām normām.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši mūsu Privātuma Politikai, kas pieejama šeit https://www.mars.com/privacy-policy-latvia

3. Personas datu apstrādes mērķis
Sniedzot mums savus personas datus, jūs skaidri paužat savu piekrišanu apstrādāt šo informāciju turpmāk minētajā nolūkā. Jūsu dati tiek iekļauti Royal Canin datnēs, un mēs tos apstrādājam, lai pārvaldītu jūsu dalību Royal Canin tīmekļa vietnē organizētajos pasākumos, nosūtītu e-pastu jūsu kā Royal Canin biedra reģistrācijas apstiprinājumam, reģistrētu jūsu piedalīšanos pasākumā, šī pasākuma rezultātus un attiecīgajos gadījumos nosūtītu jums dāvanas. Mēs tos apstrādājam arī tāpēc, lai pārvaldītu informāciju par mūsu biedriem un sniegtu citus Royal Canin piedāvātus Pakalpojumus, uzlabotu mūsu Pakalpojumu (izvēļu, tīmekļa vietņu ieteikumu utt.) kvalitāti, informētu jūs par jauniem Royal Canin un uzņēmuma partneru pakalpojumiem un produktiem un lai izmantotu saistībā ar mūsu veiktajiem pētījumiem.

4. Sīkdatnes
Mēs periodiski izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu jums kvalitatīvākus Pakalpojumus. Sīkdatne ir neliela datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā. Šo sīkdatni var iegūt, atkārtoti apmeklējot vienu un to pašu tīmekļa vietni. Sīkdatnes var nolasīt tikai tā tīmekļa vietne, kura tās ir izveidojusi. Mēs izmantojam sīkdatnes administratīvā nolūkā, piemēram, lai reģistrētu informāciju, kurai jūs dodat priekšroku, vai jūsu piekļuves kodus, tā ka jums katrā nākamajā mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē vairs nav nepieciešams nospiest vienus un tos pašus taustiņus. Vairums sīkdatņu nepieciešamas tikai vienai sesijai vai apmeklējumam. Neviena no tām nesatur informāciju, kas ļautu ar jums sazināties pa tālruni, e-pastu vai pastu. Jūsu pārlūku ir iespējams konfigurēt tā, lai jūs saņemtu paziņojumu par katru sīkdatnes izveidošanu vai novērstu to izveidošanu (taču tad vairs nebūs pieejami Pakalpojumi, kuru sniegšanai ir vajadzīgas sīkdatnes). Lūdzam Jums iepazīties ar mūsu Sīkdatņu Politikai, kas pieejama šeit:
https://www.mars.com/cookies-latvia.

5. Jūsu personas datu publicēšana un atklāšana
Jūs piekrītat dažu jūsu “publisko” datu publicēšanai. Saziņā starp jums un Royal Canin un starp lietotājiem var tikt publicēts jūsu vārds, dzīvesvietas pilsēta, uzturēšanās valsts un dzimums.
Royal Canin ir tiesības izpaust jūsu personas datus arī pēc tiesībsargājošas iestādes pieprasījuma vai labticīgi, pamatojoties uz to, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai izpildītu kāda normatīvā akta prasības, vai arī Royal Canin ierosinātas vai pret to vērstas tiesvedības nolūkā.

6. Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem
Lūdzam Jums iepazīties ar mūsu Privātuma Politikai, kas pieejama šeit
https://www.mars.com/privacy-policy-latvia. Neskaidrību gadījumā, jebkurus jautājumus par jūsu datu reģistrēšanu un apstrādi varat sūtīt uz  [email protected].

7. Privātuma tiesību pārkāpums
Ja kādā brīdī jūs uzskatāt, ka mūsu tīmekļa vietnē nav respektēts jūsu privātums, nosūtiet Royal Canin Latvia e-pasta vēstuli uz   [email protected], un mēs darīsim visu iespējamo, lai noteiktu un atrisinātu šo problēmu. Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011.