Thriving People

Upp emot 2,2 miljarder människor lever på mindre än två dollar om dagen och nästan 21 miljoner vuxna och 85 miljoner barn tvångsarbetar.

Många av de uppskattningsvis 200 miljoner småjordbrukare som producerar livsmedel i världens distributionskedjor lever i fattigdom. Vårt mål är att dra fördel av vår styrka och skapa värde i samhällena där vi verkar genom samarbete.

En vuxen katt sitter på ett undersökningsbord hos veterinären

Samarbeta med unga veterinärer

På många tillväxtmarknader finns det ofta för få veterinärkliniker i förhållande till den ökande mängden husdjur. Därför vill vi stödja unga veterinärstudenter på deras väg till att bli praktiserande veterinärer genom att ge dem möjlighet att driva egna kliniker. Vi genomförde ett framgångsrikt pilotförsök i Indonesien 2018 och planerar nu att expandera till andra geografiska områden.

Förbättrat arbetsliv

Royal Canin strävar efter att förbättra arbetslivet för småföretagarna i vår värdekedja till år 2025 genom att fokusera på inkomst och mänskliga rättigheter. Vårt mål är att alla som arbetar i hela vår leverantörskedja ska ha en inkomst som möjliggör en skälig levnadsstandard. Även om vi sällan har en direkt relation till småjordbrukarna är vi medvetna om deras betydelse för vår verksamhet. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa den nuvarande generationen småjordbrukare att frodas, samtidigt som vi vill skapa förutsättningar för nästa generation att betrakta jordbruk som ett yrke som ger ett bra liv.

Två män står utomhus och tittar på en surfplatta
Content Block With Text And Image 3

Healthy planet

Målet för vårt företag är att med vetenskap och innovation som vägledning skapa mindre avfall i dag för att få en bättre värld i morgon.

Ta reda på mer
Content Block With Text And Image 4

Nourishing wellbeing

Att främja välmående ligger bakom vårt huvudsakliga syfte med hälsosam näring och att skapa en bättre värld för husdjur tillsammans med våra partners.

Ta reda på mer