Vår vision för hållbarhet

Royal Canin vill förbättra sällskapsdjurens liv genom att sätta katters och hundars behov först för att bidra till deras optimala hälsa. Det är inte allt: Vår syn på näring som bygger på näringsämnen gör att vi kan överväga de miljömässiga och sociala konsekvenserna av alla recept vi utvecklar, samtidigt som hundar och katter får näring av högsta kvalitet och säkerhet som ger fler fördelar. Vår hållbarhetsresa slutar inte där. Vi arbetar hela tiden för att förbättra hur vi påverkar sällskapsdjur, planeten och människor genom att göra våra handlingar mer hållbara och socialt ansvarsfulla.

Hållbarhetspelarna som vägleder Royal Canin

Sällskapsdjur
Planeten
Människor
 • Katter och hundars hälsa och välmående är vår prioritet, liksom att främja den positiva roll de spelar i samhället:
 • – Främja ansvarsfull uppfödning och ägande av sällskapsdjur
 • – Dela våra kunskaper globalt för att förstå och ta hand om katter och hundar bättre, samt förespråka förebyggande vård
 • – Främja fördelarna med katter och hundar för människors hälsa och välmående genom Royal Canin Foundation.
 • Med ledning av vetenskap och innovation arbetar vi för att säkerställa en hälsosammare planet för framtida generationer av sällskapsdjur och deras ägare:
 • – Minska vårt avtryck genom att anskaffa hållbara ingredienser
 • – Minska avfall och öka cirkulariteten
 • – Bli certifierat koldioxidneutrala 2025
 • Vi är övertygade om att arbetet med att skapa ett hållbart företag bygger på det ömsesidiga värdet vi skapar med och för våra medarbetare och intressenter.
 • – Agera tillsammans med våra strategiska leverantörer runt om i världen för att förbättra miljömässiga och sociala effekter i leverantörskedjor
 • – Stödja våra professionella partner för att hjälpa dem att driva sina verksamheter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
 • – Se till att våra medarbetare är utbildade och kan berätta om vår globala hållbarhetsstrategi senast 2022

FOKUS PÅ

Vår resa mot koldioxidneutralitet

Som en del av Mars, Incorporateds åtagande att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan år 2050, har varumärket ROYAL CANIN® förbundit sig att bli certifierat koldioxidneutralt senast 2025. Man har ett första produktsortiment som strävar efter att bli certifierat koldioxidneutralt 2022.
ROYAL CANIN® planerar att följa PAS 2060-standarden för koldioxidneutralitet, som är en robust och internationellt erkänd standard, och varumärket ska rapportera transparent och regelbundet om sin resa.
De åtgärder vi planerar att vidta för att bli koldioxidneutrala år 2025 är följande:

1.

Övergång till förnybar el, genom att uppnå 100 % förnybar el i alla våra fabriker och kontor, samtidigt som energiförbrukningen sänks totalt sett.

2.

Upphandla hållbara råvaror, genom att utnyttja vårt näringsämnesbaserade tillvägagångssätt och minska koldioxidutsläppen genom en omformulering av produkter, inklusive en övergång till hållbart framställda proteiner och ingredienser med låg kolintensitet.

3.

Minska avfall och öka cirkulariteten, genom att i hög grad öka återvinningsbarheten, komposterbarheten och användningen av återanvändbara förpackningar i linje med Mars ambitiösa hållbarhetsmål.

Vi ska dessutom arbeta med att integrera klimatsmarta affärsomvandlingar, från förvaltningsmetoder till medarbetarnas, leverantörernas och affärspartners engagemang i resan.

För eventuella restutsläpp som ROYAL CANIN® inte helt kan ta bort eller minska planerar vi att investera i högkvalitativa, borttagningsbaserade certifierade koldioxidkrediter. Användningen av borttagningsbaserade krediter ligger i linje med SBTi Net Zero Foundations-rapporten.

FOKUS PÅ

Mer hållbara förpackningar

Vi är en huvudpartner till Ellen MacArthur Foundations (EMF) New Plastics Economy Initiative och har undertecknat deras globala åtagande att eliminera plastavfall och föroreningar vid källan. Därför ligger vår vision i linje med EMF för att stödja en cirkulär ekonomi där förpackningar aldrig blir avfall. Vår plan är att alla våra plastförpackningar är återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara senast 2025. I syfte att sluta kretsen kommer vi också inkludera upp till 30 % återvunnen plast från konsumenter i våra plastförpackningar, förutsatt att de framsteg som görs inom kemisk återvinning sker i lämplig takt och omfattning, och att det följer reglerna för fodersäkerhet.

Royal Canin Puppy and Kitten Growth Programs packages
Samtidigt som vi tittar på våra recept ser vi även över vår inställning till förpackningar, eftersom vi anser att man inte kan ha en hållbar produkt i en ohållbar förpackning.
Author
— Emmanuel Potier de la Houssaye, Head of Packaging Production

Vad våra medarbetare säger om hållbarhet

Ett innovativt steg med våra ROYAL CANIN® Puppy- och Kitten Growth-program

Ett betydande steg mot hållbarhet, som hjälper dina valpar och kattungar att hålla sig friska samtidigt som vi tar hand om planeten. Så här fungerar det:

Carbon neutral certification by SGS Global Services

Certifierat som koldioxidneutralt företag

Vår resa för att uppnå koldioxidneutralitet till år 2025 har börjat. Alla våra produkter från ROYAL CANIN® Puppy- och Kitten Growth-programmen är certifierade som koldioxidneutrala av SCS Global Services.
Mer information finns här

Royal Canin packaging

Förpackningar designade för återvinning

Puppy- och Kitten Growth-programmen kommer att vara den första ROYAL CANIN®-serien med en förpackning av polyeten i monomaterial som är designad för återvinning där lokal infrastruktur finns tillgänglig. Vi lanserar dessa förpackningar successivt och startar med foderpåsarna om 4 kilo i Europa under år 2023.

Omega-3 from natural marine algae

Hållbara näringsämnen

En del av Omega 3-fettsyrorna som finns i dessa produkter har hämtats från algolja i stället för fiskolja. Detta innebär inte bara att vi kan ge ditt sällskapsdjur samma hälsofördelar, utan bidrar också till att minska mängden fisk som används i ROYAL CANIN®-recept.