FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Nedan Villkor för smakgaranti och kvalitetsreklamation gäller dig som privatperson som handlat i vår web-shop 
 
1 Allmän Information
1.1 Ett avtal mellan dig och Royal Canin
Dessa försäljningsvillkor("Villkoren"), tillsammans med integritetspolicyn (se avsnitt 12, nedan) reglerar förhållandet mellan dig och Royal Canin Sverige AB, svensk företagsregistrering nr 556146–8157 ("Royal Canin") när du väljer att beställa eller köpa Royal Canins produkter och/eller använda våra tjänster via vår webbplats https://www.royalcanin.com/se ("Hemsidan") eller ring Royal Canin ordernummer 031-742 42 40 för konsumentköp. 
Bilderna på produkterna på Hemsidan är i illustrativt syfte och produktens förpackning kan variera något från den som visas i bilder på grund av tekniska begränsningar på din skärm eller enhet.
Se till att du läser och förstår Villkoren innan du köper något på Hemsidan.  
1.2 Ändringar av Villkoren
Royal Canin förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för att återspegla förändringar i teknik, förändringar i betalningsmetoder, ändringar i relevanta lagar och/eller andra lagstadgade krav och ändringar i Royal Canin-systemets kapacitet. För din beställning gäller de Villkoren som är tillgängliga och i kraft på Hemsidan när du accepterar din beställning. 
Om du är prenumerant kommer du att inom rimlig tid i förväg meddelas om eventuella ändringar av Villkoren. Om du inte godkänner ändringarna har du möjlighet att säga upp prenumerationen.
2 Beställning, godkännande och beställningsbekräftelse

2.1 Ålderskrav
Genom att beställa produkterna via Hemsidan bekräftar du att du är minst 18 år gammal.  
2.2 Beställningar per telefon
Du kan göra en beställning per telefon på 031-742 42 40 från 9:00 till 12:00 och från 13:00 till 16:00 från måndag till torsdag och från 9:00 till 12:00 respektive från 13:00 till 15:30 på fredagar, genom att ange de beställda produkterna, deras nummer och din leveransadress. Ditt telefonnummer kommer inte att användas i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke.   
Efter din beställning per telefon skickas ett e-postmeddelande med orderbekräftelse till dig, orderbekräftelsen kommer att innehålla (i) information om din beställning och (ii) Villkoren i PDF-format. 
 
2.3 Beställningar via Hemsidan
Du kan också göra en beställning direkt på Hemsidan. När din varukorg har bekräftats måste du välja leveransadress och verifiera ditt valda betalningsmedel, detta sista steg formaliserar köpeavtalet med Royal Canin. 
Royal Canin bekräftar mottagandet av din beställning vid validering genom att skicka dig en orderbekräftelse via e-post.
I vissa fall, såsom vid utebliven betalning, felaktiga adresser eller något annat problem relaterat till ditt konto, förbehåller sig Royal Canin rätten att blockera din beställning tills problemet är löst.
Om en av de produkter du beställde inte är tillgänglig (till exempel på grund av lagertillgänglighet) kommer du att informeras utan dröjsmål och det belopp du betalade återbetalas via den betalningsmetod som användes under din beställning.
2.4 Ytterligare spårningsalternativ för beställningar via Mitt Konto
Royal Canin kommer att hålla dig informerad om hur det går med din beställning via e-post.  
Om du däremot har skapat ett kundkonto på Hemsidan (härefter "Mitt Konto"), kan du komma åt det när som helst under avsnittet ”Mitt Konto” på Hemsidan. Via Mitt Konto är det möjligt att verifiera statusen för din beställning, läsa din orderhistorik, ändra eller avbryta en prenumeration (se avsnitt 4 nedan) eller uppdatera dina personuppgifter.
3 Registrering och användning av Mitt Konto  

3.1 Skapa ett Mitt Konto  
När du gör din beställning kan du registrera ett användarkonto genom att fylla i den begärda informationen. Användning av ett Mitt Konto gör att du kan spåra dina beställningar och läsa historiken för dina tidigare köp. 
Du kan även göra en individuell beställning på Hemsidan utan att registrera ett Mitt Konto.
3.2 Skydd av Mitt Konto är ditt eget ansvar  
Du måste vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa konfidentialitet, säkerhet och korrekt användning av ditt användarnamn och lösenord, för att förhindra att de avslöjas eller används av obehöriga tredje parter. All anslutning till ditt konto och/ eller överföring av data som görs via det Mitt Konto du registrerat kommer att anses ha gjorts av dig och sker under ditt eget ansvar. 
I händelse av bedräglig användning, exempelvis genom obehörig åtkomst, av ditt lösenord och/eller ditt användarnamn samtycker du till att informera Royal Canin skriftligen så snart som möjligt.
3.3 Personuppgifter
När det gäller de personuppgifter som lämnas vid skapandet av ett Mitt Konto, vänligen se även vår integritetspolicy (för ytterligare information se avsnitt 12 nedan).  
4 Prenumerationer
Du kan också registrera dig för en Royal Canin-prenumeration (en "Prenumeration"), vilket möjliggör flera återkommande beställningar av de produkter och enligt den leveransfrekvens du bestämmer. 
Registrering av en Prenumeration är gratis, och du behöver bara betala priset på de produkter som ingår i var och en av dina beställningar när de skickas. 
4.1 Ett Mitt konto krävs för Prenumerationer
För att starta en Prenumeration blir du ombedd att skapa ett Mitt Konto (se beskrivningen av Mitt Konto i avsnitt 3 ovan), och registrera ditt bankkort som betalningsmedel. Du garanterar att uppgifterna du lämnar till Royal Canin är riktiga och fullständiga och är införstådd med att du kommer att vara ensamt ansvarig för eventuella fel, utelämnanden och uppdateringar i de uppgifter du lämnar. Du samtycker även till att snabbt uppdatera de uppgifter och den information som tillhandahålls vid behov.
4.2 Om en produkt inte är tillgänglig under en Prenumeration 
Om en av produkterna inte är tillgänglig för en viss tidsfrist kommer du att informeras i förväg och kan ändra din beställning, till exempel genom att beställa en ersättningsprodukt eller genom att ta bort din beställning före nämnda tidsfrist. 
Royal Canin förbehåller sig ensamrätt att ta bort alla produkter som ingår i en Prenumeration. Observera att du kommer att meddelas om en sådan borttagning påverkar din pågående och aktiva Prenumeration. Alla borttagna produkter kommer att sänka prenumerationsavgiften i enlighet med priset på dessa produkter, i den mån de inte ersätts av ersättningsprodukter.
  
4.3 Eventuella ändringar av dig avseende din Prenumeration 
Under Mitt Konto kommer du när som helst att kunna komma åt din Prenumeration för att: 
(i) ändra förutsättningarna för dina återkommande beställningar, dvs. de beställda produkterna, deras kvantitet eller leveransfrekvens, deras leverans- eller faktureringsadress, eller 
(ii) ändra eller ta bort en specifik order (till exempel när du är på semester), förutsatt att nämnda ändring eller radering sker senast 24 timmar före leveransen av nämnda beställning, se under avsnittet "Min prenumeration" på ditt personliga Mitt Konto. 
4.4 Eventuella ändringar av Royal Canin i din Prenumeration 
Vänligen observera att Royal Canin under din Prenumeration förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i recepten på samtliga av Royal Canins produkter vilket kan innefatta samtliga av de foderprodukter som du har valt att inkludera i din Prenumeration. Ingrediensinformationen för sådana ändringar uppdateras kontinuerligt på såväl Hemsidan som på förpackningen av sådana produkter. 
Du samtycker till att ta emot de ändrade produkterna i din Prenumeration, förutsatt att det rör sig om mindre ändringar – en bedömning Royal Canin förbehåller sig rätten att ensamt avgöra. 
Om Royal Canin anser att sådana ändringar inte är mindre, vilket t.ex. är fallet när det europeiska artikelnumret (EAN-numret) för en produkt behöver ändras, kommer du att meddelas via det Mitt Konto som den berörda Prenumerationen registrerats före det att ändringen trätt i kraft. Detta inträffar senast 21 dagar innan ändringen/ändringarna verkställs. Om du inte accepterar ändringen måste du avvisa den inom 14 dagar från att ha fått ett sådant meddelande via det Mitt konto som den berörda Prenumerationen är registrerad på. Om du inte avvisar produktändringen inom föreskriven tid kommer du att debiteras och skickas en sådan ändrad produkt. 
4.5 Paus eller avslutande av din Prenumeration
Du kan också pausa din Prenumeration så länge du behöver eller säga upp den gratis när som helst via ditt personliga Mitt Konto under avsnittet som berör din(a) Prenumeration(er). Din Prenumeration kan också sägas upp genom att du kontaktar Royal Canins kundservice på [email protected] eller per telefonnummer 031-742 42 40 (kostnad för ett lokalt samtal) från kl. 9:00 till 12:00 och från kl. 13:00 till 16:00 måndag till torsdag respektive från kl. 9:00 till 12:00 och från kl. 13:00 till 15:00 på fredagar.
5 Leveransvillkor

5.1 Endast leveranser inom Sverige
Royal Canin levererar endast dina beställningar inom Sverige. 
5.2 Tidsram för våra leveranser 
Leveranser sker inom den tidsram som anges vid beställning, vilket i allmänhet kommer att vara från tre till nio arbetsdagar från det att beställningen gjordes, eller enligt de villkor som definieras i samband med din Prenumeration. Om den sista dagen i leveransperioden infaller på en söndag eller på en allmän helgdag skjuts den automatiskt upp till nästkommande arbetsdag.
Vänligen observera att beställningar som väger över 16 kg kan komma att skickas i två eller flera paket (beroende på vikt) och att du kommer att informeras om leveransstatusen av varje sådant paket separat. 
5.3 I händelse av leveransförsening 
I händelse av en försening i leveransen på grund av Royal Canin kommer vi att informera dig via de kontaktuppgifter du angett i samband med din beställning. Det är därför viktigt att dina kontaktuppgifter är fullständiga och korrekta. 
I händelse av brott mot skyldigheten att leverera på det angivna datumet, eller inom den angivna perioden, kan du häva din beställning skriftligen (inklusive per e-post) om Royal Canins leveransförsening är av väsentlig betydelse för dig eller om du har meddelat Royal Canin (innan du köper produkterna) att en angiven leveransdag för de beställda varorna varit avgörande för din beställning. 
Du kan också avbryta din beställning i händelse av att Royal Canin har meddelat att varorna inte kommer att levereras. I händelse av att du har instruerat Royal Canin att slutföra nämnda leverans inom en rimlig tilläggstid, och Royal Canin inte har kunnat leverera din beställning inom en sådan tidsfrist, kan du också häva din beställning.  
5.4 Användning av ett leveransföretag 
Alla produkter som köps från Royal Canin levereras till dig via ett leveransföretag. Varje risk för förlust eller skada på produkterna överförs till dig vid den tidpunkt då du, eller en tredje part som utsetts av dig som är en annan tredje part än den av Royal Canin utsedda transportören, får produkterna i besittning.
När produkterna har levererats till den adress du har angett skickas en leveransbekräftelse per e-post.
5.5 Icke-leveranser och leveransalternativ
Du ansvarar för att du är tillgänglig för att ta emot eventuella leveranser i tid. Se anvisningarna från det valda transportföretaget när det gäller riktlinjer för din tillgänglighet och antal leveransförsök. Om de produkter du har köpt inte kan levereras till dig kommer din beställning att annulleras och det belopp du betalade återbetalas via betalningsmetoden som användes för din beställning. 
Om du har instruerat Royal Canin och/eller vår leverantör om hur produkterna ska levereras (t.ex. att de ska lämnas hos en granne eller på en viss plats), anses produkterna vara levererade när detta har utförts i enlighet med dina givna instruktioner varvid du övertar ansvaret för produkterna. Varken Royal Canin eller leverantören kommer att vara ansvariga efter att en sådan leverans har slutförts.  
6 Pris och betalning

6.1 Prisändringar 
Royal Canin förbehåller sig rätten att ensidigt justera priserna när som helst. Sådana ändringar kommer inte att påverka enskilda beställningar som redan gjorts och du kommer alltid att debiteras de priser som gäller vid tidpunkten för din beställning. 
För Prenumerationer förbehåller sig Royal Canin fortfarande rätten att justera priserna efter eget gottfinnande när som helst. Du kommer dock att meddelas via e-post om sådana prisändringar inom rimlig tid före din nästa leverans. Ditt godkännande av prenumerationsleveranser efter ett sådant meddelande kommer att utgöra ditt godkännande av prisändringarna. Om du inte samtycker till prisändringen kan du när som helst avbryta din Prenumeration direkt från ditt personliga Mitt Konto. Observera att eventuella prisändringar inte påverkar prenumerationsorder som redan har skickats.
6.2 Visade priser 
Alla priser som visas på Hemsidan är i svenska kronor och inkluderar det momsbelopp som gäller i Sverige. 
Om du har registrerat dig för en Prenumeration kommer priset på var och en av dina beställningar att motsvara priset inklusive moms på de beställda produkterna, som gäller på leveransdatumet för din beställning (inberäknat eventuella prissänkningar eller aktuella kampanjer), där du får en 10% prissänkning. Det pris som betalas kan därför variera från en order till en annan. 
6.3 Accepterade betalningsformer
Royal Canin accepterar betalning med kreditkort: Visa, Mastercard och Swish. Ditt konto debiteras vid bekräftelse av produktbeställningen. 
Om du har registrerat dig för en Prenumeration kommer dina kreditkortsuppgifter att behållas av Royal Canin under hela Prenumerationen. Du debiteras för priset på din beställning på det datum den skickas. Du kan när som helst ändra dina bankuppgifter på det Mitt Konto som prenumerationen registrerats på. Om ditt kort går ut kommer Royal Canin att skicka dig ett e-postmeddelande som uppmanar dig att uppdatera dina bankuppgifter. Om du inte utför den nämnda uppdateringen, eller mer allmänt om en betalning nekas av ditt bankinstitut av någon som helst anledning, kommer din Prenumeration att avbrytas. 
Betalning måste ske i svenska kronor. 
För att erbjuda ett säkert betalningssystem använder Royal Canin de viktigaste finansinstitutens säkra betalningssystem. 
6.4 Fraktkostnader
För Prenumerationer är frakten gratis.  
Fraktkostnaden för enskilda inköp visas innan köpet är slutfört. Enskilda köp med ett totalt köpbelopp från 500 SEK och uppåt är dock fria från fraktkostnader.   
7 Kampanjer och kuponger

7.1 Användningsvillkor 
Om en kampanj- / kupongkod används måste den tillämpliga koden för det berörda erbjudandet anges i fältet "Kampanjkod" vid beställning på Hemsidan, eller muntligen om du gör en beställning per telefon och kupongen är giltig för nämnda beställning. 
Kampanjkoder eller kuponger kan inte användas i kombination med andra kampanjer eller kuponger; endast en kampanj- eller kupongkod kan användas per transaktion och beloppet för den kampanjkoden eller kupongen dras av från saldot i kundvagnen. 
Royal Canin förbehåller sig rätten att begränsa användningen av kampanj- / kupongkoder för betalning av vissa produkter, storlekar, fraktkostnader och fraktkostnader för expressfrakt, som kommer att redogöras för på tillämplig kod eller kupong. Om inget annat anges i villkoren för erbjudandet är online-rabattkuponger inte giltiga i Royal Canin-butiker eller någon annan försäljningsplats där Royal Canin-produkter säljs.
Kampanjkoder/kuponger kan inte användas för beställningar som görs som en del av en Prenumeration. Som ett undantag kan du använda en kampanjkod/kupong för den allra första beställningen av din Prenumeration.  
8 Garantier
Royal Canin ansvarar för fel i varornas överensstämmelse i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932).  
8.1 Rätt att reklamera en defekt produkt
Du har en period på tre (3) år från det att du tagit emot dina produkter att göra gällande att någon av de köpta produkterna är felaktiga i enlighet med konsumentköplagen (1990:932). 
I händelse av att en produkt är felaktig kan du välja mellan att reparera eller byta ut den. Royal Canin kan dock välja att inte acceptera ditt val om det resulterar i en uppenbart oproportionerlig kostnad jämfört med det andra alternativet utifrån varornas värde eller felets betydelse. 
Om reparation eller utbyte av en inköpt produkt som konstaterats vara felaktig är omöjligt (reparationer är till exempel inte möjliga för alla inköpta animaliska livsmedelsprodukter) kan du välja mellan återbetalning av en del av priset eller kräva hävning av köpet. 
Vänligen observera att du måste bevisa att dina köpta varor är felaktiga. Därmed sagt anses fel som identifierats inom sex (6) månader efter ditt köp i regel ha varit felaktiga när köpet gjordes. 
8.2 Royal Canins Smakgaranti 
För foderprodukter erbjuder Royal Canin en smakgaranti. Du kan läsa mer om garantin och under vilka förhållanden garantin kan göras gällande här: https://www.royalcanin.com/se/villkor/villkor-for-smakgaranti-och-kvalitetsreklamation 
8.3 Royal Canins Kvalitetsreklamation
Om du vill återlämna en produkt baserat på att den brister i kvalitet bör du använda vårt formulär för kvalitetsreklamation, tillgängligt här: https://www.royalcanin.com/se/villkor/villkor-for-smakgaranti-och-kvalitetsreklamation 
9 Ångerrätt och retur av produkterna
9.1 Vad är ångerrätten? 
Du har rätt att ångra din beställning utan att behöva ange någon anledning därtill inom fjorton (14) dagar efter att du, eller en tredje part som utsetts av dig, fått de beställda produkterna i din besittning. Det gäller oavsett om din beställning görs som en engångsorder eller som en del av en Prenumeration. 
Utöver denna lagstadgade rättighet erbjuder Royal Canin dig rätten att returnera din beställning utan anledning under en längre tidsperiod. Därför har du rätt att ångra en beställning av vilken anledning som helst inom trettio (30) dagar efter dina beställda produkter kommit i din besittning.
9.2 Fall där ångerrätten inte kan utövas: 
Utövandet av ångerrätten är uteslutet för följande produkter (oavsett om de beställs som en engångsorder eller som en del av en prenumeration): 
- Produkter som sannolikt inom kort kommer att gå ut eller på annat sätt snabbt försämras;  
- Produkter som du har öppnat efter leverans och som inte kan returneras av hygien- eller hälsoskyddsskäl; eller
- Produkter som efter att ha levererats och till sin natur är oskiljaktigt blandade med andra produkter.
9.3 Villkor för utövande av ångerrätt (i förekommande fall): 
För att utöva din ångerrätt måste du meddela Royal Canin om ditt beslut att utöva din ångerrätt genom en entydig förklaring därom: 
- Per post till adressen Royal Canin Sverige AB, Box162, 201 21 Malmö, Sverige; 
- Via e-post som skickas till den här adressen: [email protected];
- Genom att klicka för att avbryta din beställning under "Mitt konto"-avsnittet på Hemsidan, i vilket fall Royal Canin kommer att bekräfta ditt meddelande därom genom att skicka dig ett e-postmeddelande; eller 
- Genom att skicka nedanstående ångerrättsformulär till Royal Canin, alternativt, genom att använda och skicka det ångerrättsformulär som finns tillgängligt på Konsumentombudsmannens webbplats (länk). 
Formulär för utövande av ångerrätt
Till Royal Canin Sverige AB, Box162, 201 21 Malmö, Sverige eller på [email protected].
Jag/vi [*] meddelar härmed [*] om mitt/vår [*] frånträde från avtalet om försäljning av [PRODUKTENS NAMN] nedan:
Beställd på (*) / mottagen på (*):
Konsumentens namn:
Konsumentens adress:
Underskrift (endast om detta formulär skickas per fysisk post):
Datum:
(*) Ta bort efter behov.
För att följa denna ångerfrist måste du skicka Royal Canin din begäran därom innan ångerfristen löper ut.
9.4 Retur av produkter 
När din önskan att ångra ditt köp har meddelats måste du returnera produkten som köpts på Hemsidan till adressen Royal Canin / Direct Link, PO-Box 9209, SE 20226 Malmö, Sverige utan onödigt dröjsmål. Under alla omständigheter ska en sådan retur ske senast inom 14 dagar från det att du meddelat Royal Canin om ditt beslut att ångra köpet. 
Om du inom 14 dagar begär en returetikett från vår kundservice (se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifterna till vår kundservice) kommer de att förse dig med en returetikett. Om returetiketten används för de returnerade produkterna kommer Royal Canin att stå för returkostnaden. Annars måste du själv betala för att returnera produkterna när produkterna kan returneras per sedvanlig post. 
Produkterna måste returneras i sin ursprungliga form, utan att de använts eller skadats och utan att Royal Canins möjlighet att åter sälja dem äventyras. Royal Canin accepterar inte returer av öppnade, uppackade, skadade eller använda produkter. 
I händelse av att du utövar din ångerrätt eller häver avtalet kommer Royal Canin att återbetala dig alla betalningar Royal Canin fått från dig fö. Återbetalning sker utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då Royal Canin informeras om ditt beslut att frånträda avtalet. 
9.5 Återbetalning av returnerade produkter
Den tidsperiod inom vilken beloppet för ett ångrat eller hävt köp kommer att krediteras ditt kredit- / betalkort kan variera beroende på din banks handläggningstider och Royal Canin kan inte hållas ansvarig i detta avseende. Royal Canin kommer att administrera återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen samtycker till något annat; I vilket fall som helst kommer denna återbetalning inte att medföra några kostnader för dig. 
Royal Canin kan hålla inne återbetalningen tills dess att den returnerade produkten erhållits eller tills du tillhandahåller bevis på att produkten återsänts, beroende på vilket som sker tidigast. 
10 Ansvarsbegränsning
Royal Canin ansvarar inte för några indirekta skador som kan uppstå till följd av brott mot Villkoren, något brott eller av någon annan anledning på grund av åtkomst till Hemsidan, användning av Hemsidan eller andra data eller program på Hemsidan. 
Royal Canin kan inte hållas ansvarigt för eventuella avbrott i transaktioner som görs via Hemsidan eller för eventuella misslyckanden eller försummelser som orsakas av dig eller av en oförutsebar handling av en tredje part i avtalet, vars effekter inte kan undvikas, eller av en händelse orsakad av force majeure. 
11 Kundservice
Om du har problem med din beställning, prenumeration eller om du i övrigt har frågor kan du kontakta Royal Canins kundservice på [email protected] eller på telefonnummer 031-742 42 40 (lokal samtalstaxa tillämpas) från kl. 9:00 till 12:00 och kl. 13:00 till 16:00 måndag till torsdag och från kl. 9:00 till 12:00 och 13:00 till 15:30 på fredagar. 
12 Personuppgifter 
Royal Canin kan samla in och behandla flera kategorier av personuppgifter som du tillhandahåller. Royal Canin kommer att hålla dina personuppgifter säkra. För mer information, se vår sekretesspolicy, här  (fullständig adress:  https://www.mars.com/privacy-policy-sweden). 
13 Medling
I enlighet med de bestämmelser som gäller enligt tillämplig konsumentlagstiftning om medling av konsumenttvister erbjuder Royal Canin dig en effektiv användning av ett konsumentmedlingssystem.
Tvister bör i första hand lösas genom överenskommelse efter diskussion med Royal Canins kundservice (för kontaktuppgifter, se avsnitt 11).
Om en tvist inte kan lösas genom överenskommelse mellan dig och Royal Canin kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som du hittar mer information om på www.arn.se.
Du kan även använda onlineplattformen för tvistlösning för att lösa tvisten mellan Royal Canin via:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SV. Om du lämnar in ett klagomål via denna plattform vidarebefordras ditt ärende automatiskt till lämpligt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan kontaktar sedan Royal Canin och försöker lösa tvisten utan att domstol involveras.
I händelse av tvist följer Royal Canin ett beslut från ARN eller ett likvärdigt tvistlösningsorgan.  
14 Immateriella rättigheter
Royal Canin behåller fullt och fullständigt ägande av alla dokument och all information som tillhandahålls på eller via Hemsidan, inklusive alla illustrationer, grafik, text, video- och ljudklipp, varumärken, logotyper och annat innehåll (gemensamt kallat "Royal Canin Innehåll").
Om du godkänner dessa villkor (och eventuella ytterligare villkor relaterade till specifikt Royal Canin Innehåll) kan du ladda ner, skriva ut och/eller kopiera Royal Canin Innehåll endast för personligt bruk. 
Om du inte har fått skriftligt tillstånd av Royal Canin får du inte göra något av följande:
Införliva Royal Canin Innehåll i ett annat verk (till exempel på din egen eller någon annan webbplats) eller använd Royal Canin Innehåll för offentliga eller kommersiella ändamål; 
Kopiera, modifiera, reproducera, anpassa, demontera/baklängeskonstruera, distribuera, rama in, återpublicera, ladda upp, posta, visa, publicera, överföra, överföra, licensiera eller sälja Royal Canin Innehåll i vilken form och på vilket sätt som helst;  
Ändra ett meddelande om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter som rör Royal Canin Innehåll; eller
Upprätta en "osynlig länk" till en sida på Hemsidan (det vill säga en länk till en annan sida än hemsidan på Hemsidan).
15 Tillämplig lag och jurisdiktion 
I händelse av att en tvist uppstår till följd av Villkoren och användningen av Hemsidan kommer bestämmelserna i Villkoren att ges prioritet. Om Villkoren inte innehåller någon relevant bestämmelse kommer svensk lag att vara tillämplig. 
Svensk domstol är behörig att avgöra eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med Villkoren och användningen av Hemsidan.