Úspešní ľudia

Takmer 2,2 miliardy ľudí žije z príjmu pod úrovňou 2 USD na deň, pričom takmer 21 miliónov dospelých a 85 miliónov detí sa zapája do nútenej práce.

Navyše sa odhaduje, že približne 200 miliónov drobných poľnohospodárov produkuje potraviny v rámci svetových dodávateľských reťazcov a mnohí z nich žijú v chudobe. Naším cieľom je využiť našu moc na spoluprácu pri vytváraní hodnôt v komunitách, kde pôsobíme.

Dospelá mačka sediaca na vyšetrovacom stole u veterinára

Partnerstvo s mladými veterinármi

Na mnohých rozvíjajúcich sa trhoch je zvyčajne príliš málo veterinárnych kliník v porovnaní s rastúcou populáciou domácich zvieratiek. Preto chceme podporovať mladých študentov veterinárstva na ich ceste k praxi tým, že im poskytujeme možnosť pracovať vo vlastných klinikách a prevádzkovať ich. V roku 2018 sme v Indonézii uskutočnili úspešný pilotný projekt a teraz ho chceme rozširovať aj na iné miesta.

Zlepšovanie pracovného života

V spoločnosti Royal Canin sa snažíme zlepšovať pracovný život drobných subjektov v našom hodnotovom reťazci, a to formou príjmov a ľudských práv, do roku 2025. Naším cieľom je, aby každý, kto pracuje v rámci našich rozšírených dodávateľských reťazcov, mal dostatočný príjem na udržanie dôstojnej životnej úrovne. Aj keď s drobnými farmármi zriedka komunikujeme priamo, uznávame ich dôležitosť pre naše podnikanie. Zameriavame sa najmä na pomoc súčasnej generácii drobných poľnohospodárov tak, aby prosperovali. Zároveň sa tiež snažíme zabezpečiť, aby nasledujúca generácia mala motiváciu vnímať poľnohospodárstvo ako povolanie, ktoré jej umožní prosperovať.

Dvaja muži stojaci vonku pozerajúci sa na tablet
Content Block With Text And Image 3

Zdravá planéta

Riadime sa vedeckými poznatkami a inováciami a cieľom našej spoločnosti je znížiť plytvanie, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť našej planéty.

Viac informácií
Content Block With Text And Image 4

Podpora duševnej pohody

Rozvoj duševného zdravia nám a našim partnerom pomáha dosahovať náš hlavný cieľ zdravej výživy – lepší svet pre domáce zvieratká – A BETTER WORLD FOR PETS.

Viac informácií