อาหาร โรยัล คานิน สูตรที่ร่วมรายการสะสมคะแนนจากการซื้อ ประจำปี 2565 ใน Royal Canin Club Application

โรยัล คานิน คลับ, Royal Canin Club, POP, Point on purchase

อัปเดตประจำปี 2565

1.แจ้งยกเลิก การติดสติกเกอร์สะสมคะแนน อาหาร โรยัล คานิน ขนาด 10-15 กก.บางรายการจะสิ้นสุดวันที่ 1 ก.ค. 65

2.แจ้งยกเลิก การติดสติกเกอร์สะสมคะแนน อาหาร โรยัล คานิน เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565

3.อาหาร โรยัล คานิน สูตรที่ร่วมรายการทั้งหมด ขนาด 3-4 กก. และ 10-16 กก.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.แจ้งยกเลิก การติดสติกเกอร์สะสมคะแนน อาหาร โรยัล คานิน ขนาด 10-15 กก.บางรายการจะสิ้นสุดวันที่ 1 ก.ค. 65

1.         แมวโตทำหมัน 10 KG.

2.         แมวโตรูปร่างดี 15 kg

3.         แมวโตรูปร่างดี 10 kg

4.         แมวโตรูปร่างดี 2 kg

5.         สุนัขโตพันธุ์กลาง 10 KG.

6.         สุนัขโตพันธุ์กลางอายุ7ปีขึ้นไป 10 KG.

7.         สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ 10 KG.

8.         สุนัขโตพันธุ์กลาง 15 KG.

9.         สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ 15 KG.

10.       สุนัขโตพันธุ์ใหญ่อายุ5ปีขึ้นไป 15 KG.

11.       สุนัขโตพันธุ์เล็ก 15 kg

 

2.แจ้งยกเลิก การติดสติกเกอร์สะสมคะแนน อาหาร โรยัล คานิน เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565

สูตรสำหรับลูกสุนัขและลูกแมว (Starter M&B / Puppy & Baby Cat / Kitten)

1.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์เล็ก (Starter Mini) 1 kg

2.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์กลาง (Starter Medium) 1 kg

3.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ (Starter Maxi) 1 kg

4.         ลูกสุนัขพันธุ์จิ๋ว (Puppy X Small)1.5 kg

5.         ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก (Puppy Mini) 2 kg

6.         ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก เลี้ยงในบ้าน (Puppy Mini Indoor) 1.5 kg

7.         ลูกสุนัขพันธุ์กลาง (Puppy Medium) 1 kg

8.         ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ (Puppy Maxi) 1 kg

9.         แม่และลูกแมวอายุ 1-4 เดือน (Mother & Baby Cat) 2 kg

10.       ลูกแมวอายุ 4-12 เดือน (Kitten) 2 kg

สูตรสำหรับเลี้ยงในบ้าน (Indoor)

1.         แมวเลี้ยงในบ้าน อายุ 7 ปีขึ้นไป (Indoor 7+) 1.5 kg

2.         แมวโตเลี้ยงในบ้าน (Indoor) 2 kg

3.         สุนัขพันธุ์เล็กโตเต็มวัย เลี้ยงในบ้าน (Indoor Adult)1.5 kg

4.         สุนัขพันธุ์เล็กสูงวัย เลี้ยงในบ้าน (Indoor Senior)1.5 kg

สูตรต้องการดูแลเป็นพิเศษ (Care)

1.         สูตรสำหรับสุนัขโต พันธุ์เล็ก ที่ต้องการดูแลสุขภาพเส้นขน (Mini Coat Care) 1 kg

1.         สูตรสำหรับสุนัขโต พันธุ์เล็ก ทำหมัน (Mini Sterilized) 1 kg

2.         สูตรสำหรับสุนัขโต พันธุ์เล็ก ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหาร (Mini Digestive Care) 1 kg

3.         สูตรสำหรับสุนัขโต พันธุ์เล็ก ช่างเลือกอาหาร (Mini Exigent) 1 kg

4.         สูตรสำหรับสุนัขโต พันธุ์เล็ก ผิวแพ้ง่าย (Mini Dermacomfort) 1 kg

5.         สูตรสำหรับสุนัขโต พันธุ์เล็ก อ้วนง่าย (Mini Light Weight Care) 1 kg

6.         แมวโตช่วยควบคุมน้ำหนัก (Light Weight Care) 1.5 kg

7.         แมวโตดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Care) 2 kg

8.         แมวโตบำรุงขนและผิวหนัง (Hair & Skin Care) 2 kg

9.         แมวโตป้องกันการเกิดก้อนขน (Hairball Care) 2 kg

สูตรสำหรับสายพันธุ์ (Breed)

1.         แมวโตพันธุ์เปอร์เซีย (Persian) 2 kg

2.         แมวโตพันธุ์บริติช ชอร์ทแฮร์ (British Shorthair) 2 kg

3.         แมวโตพันธุ์วิเชียรมาศ (Siamese) 2 kg

4.         ลูกแมวพันธุ์เปอร์เซีย (Kitten Persian) 2 kg

5.         ลูกแมวพันธุ์บริติช ชอร์ทแฮร์ (Kitten British Shorthair) 2 kg

6.         ลูกสุนัขพันธุ์แจ็ครัสเซลล์ (Jack Russell Puppy) 1.5 kg

7.         ลูกสุนัขพันธุ์ชิวาวา (Chihuahua Puppy) 1.5 kg

8.         ลูกสุนัขพันธุ์ชิห์สุ (Shitzu Puppy) 1.5 kg

9.         ลูกสุนัขพันธุ์ปั๊ก (Pug Puppy) 1.5 kg

10.       ลูกสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล (Poodle Puppy) 1.5 kg

11.       ลูกสุนัขพันธุ์ยอร์คไชร์ (Yorkshire Puppy) 1.5 kg

12.       สุนัขโตพันธุ์เวสท์ตี้ (Westie Adult) 1.5 kg

13.       สุนัขโตพันธุ์แจ็ครัสเซลล์ (Jack Russell Adult) 1.5 kg

14.       สุนัขโตพันธุ์ชิวาวา (Chihuahua Adult) 1.5 kg

15.       สุนัขโตพันธุ์ชิห์สุ (Shitzu Adult) 1.5 kg

16.       สุนัขโตพันธุ์ปอมเมอเรเนียน (Pomeranian Adult) 1.5kg

17.       สุนัขโตพันธุ์ปั๊ก (Pug Adult) 1.5 kg

18.       สุนัขโตพันธุ์พุดเดิ้ล (Poodle Adult) 1.5 kg

19.       สุนัขโตพันธุ์ยอร์คไชร์ (Yorkshire Adult) 1.5 kg

กลุ่มอาหารสุขภาพดี

1.         แมวโตที่มีปัญหาเรื่องการย่อย (Sensible) 2 kg

2.         แมวโตกินอาหารยาก หลายเนื้อสัมผัส (Savour Exigent) 2 kg

3.         แมวโตกินอาหารยาก โปรตีนสูง (Protein Exigent) 2 kg

4.         แมวโตกินอาหารยาก กลิ่นหอม (Aroma Exigent) 2 kg

5.         สุนัขพันธุ์จิ๋วโตเต็มวัย (X-Small Adult) 1.5 kg

6.         สุนัขพันธุ์เล็กสูงวัย (Mini Adult 8+) 2 kg

7.         สุนัขพันธุ์เล็กโตเต็มวัย (Mini Adult) 2 kg

8.         แมวโตทำหมัน (Sterilised) 2 kg

9.         ลูกแมวทำหมันอายุ 6 - 12 เดือน (Kitten Sterilised) 2 kg

อาหารโรยัล คานิน ขนาด 7-9 กก.

1.         สุนัขโตดูแลระบบย่อยอาหาร 8 kg

2.         สุนัขโตพันธุ์แจ็ครัสเซลล์ 7.5 kg

3.         สุนัขโตพันธุ์ยอร์คไชร์ 7.5 kg

4.         สุนัขโตดูแลสุขภาพเส้นขน 8kg

5.         สุนัขโตดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ 8kg

6.         สุนัขโตพันธุ์เล็กผิวแพ้ง่าย 8 kg

7.         ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก 8 kg

8.         สุนัขโตพันธุ์เล็กควบคุมน้ำหนัก 8 kg

9.         สุนัขโตพันธุ์เล็กทำหมัน 8 kg

10.        แม่และลูกสุนัขพันธุ์เล็ก 8.5 kg

11.        สุนัขโตพันธุ์เฟรนช บลูด็อก 9 kg

12.        สุนัขพันธุ์เล็กโตเต็มวัย 8 kg

13.        สุนัขพันธุ์เล็กสูงวัย 8 kg

14.        สุนัขพันธุ์เล็กโตเต็มวัย เลี้ยงในบ้าน 7.5 kg

 

3.อาหาร โรยัล คานิน สูตรที่ร่วมรายการทั้งหมด ขนาด 3-4 กก. และ 10-16 กก.

สูตรสำหรับแม่และลูกสุนัข

1.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์เล็ก 16 KG.

2.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์กลาง 12 KG.

3.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์กลาง 4 KG.

4.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์เล็ก 3 KG.

5.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ 15 KG.

6.         แม่และลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ 4 KG.

7.         ลูกสุนัขพันธุ์กลาง 10 KG.

8.         ลูกสุนัขพันธุ์กลาง 15 KG.

9.         ลูกสุนัขพันธุ์กลาง 4 KG.

10.       ลูกสุนัขพันธุ์ยักษ์ 15 KG.

11.       ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก 15 KG.

12.       ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก 4 KG.

13.       ลูกสุนัขพันธุ์เล็กน้ำหนัก<4กก. 3 KG.

14.       ลูกสุนัขพันธุ์เล็กเลี้ยงในบ้าน 3 KG.

15.       ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ 10 KG.

16.       ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ 15 KG.

17.       ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ 4 KG.

18.       แม่และลูกสุนัขพันธุ์กลาง 15 KG.

สูตรสำหรับลูกสุนัขและสุนัขตามสายพันธุ์

1.         ลูกสุนัขพันธุ์โกลเด้น 12 KG.

2.         ลูกสุนัขพันธุ์โกลเด้น 3 KG.

3.         ลูกสุนัขพันธุ์บลูด็อก 12 KG.

4.         ลูกสุนัขพันธุ์บลูด็อก 3 KG.

5.         ลูกสุนัขพันธุ์เฟรนช บลูด็อก 10 KG.

6.         ลูกสุนัขพันธุ์เฟรนช บลูด็อก 3 KG.

7.         ลูกสุนัขพันธุ์ร็อทไวเลอร์ 12 KG.

8.         ลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ 12 KG.

9.         ลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ 3 KG.

10.       สุนัขโตพันธุ์โกลเด้น 12 KG.

11.       สุนัขโตพันธุ์แจ็ครัสเซลล์ 3 KG.

12.       สุนัขโตพันธุ์ชนาวเซอร์ 3 KG.

13.       สุนัขโตพันธุ์ชิวาวา 3 KG.

14.       สุนัขโตพันธุ์บลูด็อก 12 KG.

15.       สุนัขโตพันธุ์บีเกิ้ล 12 KG.

16.       สุนัขโตพันธุ์บีเกิ้ล 3 KG.

17.       สุนัขโตพันธุ์ปั๊ก 3 KG.

18.       สุนัขโตพันธุ์เฟรนช บลูด็อก 3 KG.

19.       สุนัขโตพันธุ์ลาบราดอร์ 12 KG.

20.       ปอมเมอเรเนียนโตเต็มวัย 3Kg

สูตรสำหรับสุนัขโตเต็มวัย

1.         สุนัขโตพันธุ์กลาง 4 KG.

2.         สุนัขโตพันธุ์เล็กน้ำหนัก<4กก. 3 KG.

3.         สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ 4 KG.

4.         สุนัขโตพันธุ์เล็ก 4Kg.

5.         สุนัขพันธุ์เล็ก เลี้ยงในบ้าน 3 KG.

6.         สุนัขพันธุ์เล็ก เลี้ยงในบ้านอายุ 8ปีขึ้นไป 3 KG.

สูตรสำหรับต้องการดูแลเป็นพิเศษ (Care) สำหรับสุนัข

1.         สุนัขโตดูแลระบบย่อยอาหาร 3 KG.

2.         สุนัขโตดูแลสุขภาพเส้นขน 3KG.

3.         สุนัขโตพันธุ์กลางผิวแพ้ง่าย 3 KG.

4.         สุนัขโตพันธุ์เล็กควบคุมน้ำหนัก 3 KG.

5.         สุนัขโตพันธุ์เล็กทำหมัน 3 KG.

6.         สุนัขโตพันธุ์เล็กผิวแพ้ง่าย 3 KG.

7.         สุนัขโตพันธุ์เล็กเลือกกิน 3 KG.

8.         สุนัขโตพันธุ์ใหญ่บำรุงข้อต่อ 10 KG.

9.         สุนัขโตพันธุ์ใหญ่บำรุงข้อต่อ 3 KG.

10.        สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ผิวแพ้ง่าย 3 KG.

11.        สุนัขโตพันธุ์กลางผิวแพ้ง่าย 12 KG.

12.        สุนัขโตพันธุ์กลางควบคุมน้ำหนัก 12 KG.

13.        สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ผิวแพ้ง่าย 12 KG.

14.        สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ควบคุมน้ำหนัก 12 KG.

สูตรสำหรับลูกแมวและเมวแต่ละสายพันธุ์

1.         แมวโตพันธุ์ บริติช ชอร์ทแฮร์ 10 KG.

2.         แมวโตพันธุ์เปอร์เซีย 10 KG.

3.         แมวโตพันธุ์เปอร์เซีย 4 KG.

4.         แมวโตพันธุ์เมนคูน 10 KG.

5.         ลูกแมวพันธุ์ บริติช ชอร์ทแฮร์ 10 KG.

6.         ลูกแมวพันธุ์เปอร์เซีย 10 KG.

7.         ลูกแมวพันธุ์เปอร์เซีย 4 KG.

8.         ลูกแมวพันธุ์เมนคูน 10 KG.

สูตรสำหรับต้องการดูแลเป็นพิเศษ (Care) สำหรับแมว

1.         แมวโตช่วยควบคุมน้ำหนัก 3 KG.

2.         แมวโตดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ 10 KG.

3.         แมวโตดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ 4 KG.

4.         แมวโตบำรุงขนและผิวหนัง 10 KG.

5.         แมวโตบำรุงขนและผิวหนัง 4 KG.

6.         แมวโตป้องกันการเกิดก้อนขน 10 KG.

7.         แมวโตป้องกันการเกิดก้อนขน 4 KG.

สูตรสำหรับลูกแมวและแมวโตเต็มวัย

1.         แมวโต 4 KG.

2.         แมวโตกินอาหารยาก เลือกกิน 4 KG.

3.         แมวโตทำหมัน 4 KG.

4.         แมวโตที่มีปัญหาเรื่องการย่อย 4 KG.

5.         แมวโตเลี้ยงในบ้าน 10 KG.

6.         แมวโตเลี้ยงในบ้าน 4 KG.

7.         แมวเลี้ยงในบ้าน อายุ 7ปีขึ้นไป 3.5 KG.

8.         ลูกแมวอายุ 1-4 เดือน 10 KG.

9.         ลูกแมวอายุ 1-4 เดือน 4 KG.

10.      ลูกแมวอายุ 4-12 เดือน 10 KG.

11.      ลูกแมวอายุ 4-12 เดือน 4 KG.

 

 

 

อาหารเม็ด ประกอบการรักษาโรคผิวหนัง (Dermatology)

อาหารเม็ด สำหรับสุนัข ที่มีภาวะภูมิแพ้อาหาร ใช้โปรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลส์ (VHN DOG HYPOALLERGENIC)

1. VHN DOG HYPOALLERGENIC SMALL DOG 1 kg

2. VHN DOG HYPOALLERGENIC 2 kg

3. VHN DOG HYPOALLERGENIC SMALL DOG 3.5 kg

4. VHN DOG HYPOALLERGENIC 7 kg

5. VHN DOG HYPOALLERGENIC 14 kg

อาหารเม็ด สำหรับสุนัข ที่มีภาวะภูมิแพ้อาหาร ใช้กรดอะมิโนเพื่อทดสอบและใช้ในภาวะแพ้มาก (VHN DOG ANALLERGENIC)

1. VHN DOG ANALLERGENIC 3 kg

2. VHN DOG ANALLERGENIC 8 kg

อาหารเม็ด สำหรับสุนัข ผิวหนังแพ้ง่าย เสริมสร้างความแข็งแรงของชั้นผิวหนัง (VHN DOG SKIN CARE)

1. VHN DOG SKIN CARE ADULT SMALL DOG 2 kg

2. VHN DOG SKIN CARE ADULT 2 kg

3. VHN DOG SKIN CARE PUPPY SMALL DOG 2 kg

4. VHN DOG SKIN CARE ADULT SMALL DOG 4 kg

5. VHN DOG SKIN CARE ADULT 11 kg

อาหารเม็ด สำหรับสุนัข ที่มีภาวะภูมิแพ้อาหาร ใช้แหล่งโปรตีนคัดสรรพิเศษ (VHN DOG SENSITIVITY CONTROL)

1. VHN DOG SENSITIVITY CONTROL 1.5 kg

2. VHN DOG SENSITIVITY CONTROL 7 kg

อาหารเม็ด สำหรับแมว ที่มีภาวะภูมิแพ้อาหาร ใช้โปรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลส์ (VHN CAT HYPOALLERGENIC)

1. VHN CAT HYPOALLERGENIC 2.5 kg

อาหารเม็ด สำหรับแมว ที่มีภาวะภูมิแพ้อาหาร ใช้กรดอะมิโนเพื่อทดสอบและใช้ในภาวะแพ้มาก (VHN CAT ANALLERGENIC)

1. VHN CAT ANALLERGENIC 2 kg

 

 

อาหารเม็ด สำหรับแมว ผิวหนังแพ้ง่าย บำรุงเส้นขนและเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวหนัง (VHN CAT SKIN & COAT)

1. VHN CAT SKIN & COAT 1.5 kg

2. VHN CAT SKIN & COAT 3.5 kg

อาหารเม็ด สำหรับแมว ที่มีภาวะภูมิแพ้อาหาร ใช้แหล่งโปรตีนคัดสรรพิเศษ (VHN CAT SENSITIVITY CONTROL)

1. VHN CAT SENSITIVITY CONTROL 1.5 kg

หมายเหตุ *ระยะเวลาโปรโมชั่น ติดสติ๊กเกอร์ที่ถุงตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65   เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*จุดสังเกตสินค้าที่ร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน คือสติกเกอร์สีแดงที่หน้าถุง ตั้งแต่ขนาด 1 กก. ขึ้นไป

 

อาหารเม็ด เพื่อสุขภาพกลุ่มบำรุงรักษาร่างกาย  (Health Management)

อาหารเม็ด สำหรับสุนัข ทำหมัน (VHN DOG NEUTERED ADULT)

1. VHN DOG NEUTERED ADULT SMALL DOG 800 g

2. VHN DOG NEUTERED ADULT SMALL DOG 1.5 kg

3. VHN DOG NEUTERED ADULT SMALL DOG 3.5 kg

4. VHN DOG NEUTERED ADULT SMALL DOG 8 kg

5. VHN DOG NEUTERED ADULT MEDIUM 9 kg

6. VHN DOG NEUTERED ADULT LARGE 12 kg

อาหารเม็ด สำหรับแมว ทำหมัน (VHN CAT NEUTERED SATIETY BALANCE)

1. VHN CAT NEUTERED SATIETY BALANCE 1.5 kg

2. VHN CAT NEUTERED SATIETY BALANCE 3.5 kg

3. VHN CAT NEUTERED SATIETY BALANCE 8 kg

4. VHN CAT NEUTERED SATIETY BALANCE 12 kg

หมายเหตุ

*ระยะเวลาโปรโมชั่น ติดสติ๊กเกอร์ที่ถุงตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.   – 31 ธ.ค. 65   เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*จุดสังเกตสินค้าที่ร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน คือสติกเกอร์สีแดงที่หน้าถุง ตั้งแต่ขนาด 800 กรัม ขึ้นไป

อาหารเม็ด ประกอบการลดน้ำหนัก (Weight Management)

อาหารเม็ด สำหรับสุนัข อ้วน หิวง่าย ต้องการลดน้ำหนัก (VHN DOG SATIETY)

1. VHN DOG SATIETY 1.5 kg

2. VHN DOG SATIETY 6 kg

3. VHN DOG SATIETY 12 kg

4. VHN DOG SATIETY SMALL DOG 1.5 kg

5. VHN DOG SATIETY SMALL DOG 3 kg

6. VHN DOG SATIETY SMALL DOG 8 kg

อาหารเม็ด สำหรับสุนัข โรคเบาหวาน (VHN DOG DIABETIC)

1. VHN DOG DIABETIC 1.5 kg

2. VHN DOG DIABETIC  12 kg

อาหารเม็ด สำหรับแมว อ้วน หิวง่าย ต้องการลดน้ำหนัก (VHN CAT SATIETY)

1. VHN CAT SATIETY 1.5 kg

2. VHN CAT SATIETY 3.5 kg

อาหารเม็ด สำหรับแมว โรคเบาหวาน (VHN CAT DIABETIC)

1. VHN CAT DIABETIC 1.5 kg

หมายเหตุ

*ระยะเวลาโปรโมชั่น ติดสติ๊กเกอร์ที่ถุงตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65   เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*จุดสังเกตสินค้าที่ร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน คือสติกเกอร์สีแดงที่หน้าถุง ตั้งแต่ขนาด 800 กรัม ขึ้นไป