การสะสมคะแนนในแอปพลิเคชัน Royal Canin Club

การสะสมคะแนนในแอปพลิเคชัน Royal Canin Club

“เจ้าของแมวหรือสุนัข” สามารถรับและสะสมคะแนนจากการทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Royal Canin Club เพื่อนำไปใช้แลกรับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้แคมเปญที่กำหนด

1. คะแนนสถานะระดับสมาชิกแอปพลิเคชัน Royal Canin Club สามารถสะสมคะแนนได้จาก 2 กิจกรรมนี้

     1.1  สะสมคะแนนจากการซื้อสินค้า โรยัล คานิน สูตรที่ร่วมรายการ สังเกตุได้จากสติกเกอร์ QR สะสมคะแนนที่หน้าถุงอาหาร โดยทำผ่านแอปพลิเคชัน Royal Canin Club

     1.2  รับคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อซื้อและสแกนสะสมคะแนน โรยัล คานิน สูตรที่ร่วมรายการ ครบตามจำนวนถุง และ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอัตโนมัติ

2. คะแนนจากกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Royal Canin Club

     2.1 ทำควิซ รับคะแนน ตามเงื่อนไขของควิซข้อนั้นๆ โดยที่ 1 ผู้ใช้งาน สามารถทำควิซได้บทละ 1 ครั้ง

     2.2 เพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงตัวแรก โดยเมื่อกดยืนยันข้อมูลสัตว์เลี้ยงแล้ว สายพันธุ์ และ เดือน ปี เกิด จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

     2.3 ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ของแอปพลิเคชัน Royal Canin Club ครั้งแรก และ ใส่รหัสผู้แนะนำของร้านค้า หรือ ผู้เพาะพันธุ์หรือ ร.พ.สัตว์/คลินิก

     2.4 กรอกรหัสร้านค้าหรือร.พ.สัตว์/คลินิกในขั้นตอนที่ 3 ของการสะสมคะแนนจากการซื้ออาหาร โรยัล คานิน

     2.5 กิจกรรมสะสมคะแนนพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเงื่อนไขของบริษัทฯ กำหนด

 

สมาชิก Royal Canin Club มีทั้งหมด 4 ระดับสมาชิก ดังนี้

1. ระดับ “Member” คือ ผู้ใช้งานที่ไม่เคยได้ทำการสแกนสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าโรยัล คานิน สูตรที่ร่วมรายการ

2. ระดับ “Silver” คือ ผู้ใช้งานที่ได้เริ่มทำการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าโรยัล คานินและมีคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 – 124 คะแนน

3. ระดับ “Gold” คือ ผู้ใช้งานที่ได้เริ่มทำการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าโรยัล คานินและมีคะแนนสะสมตั้งแต่ 125 - 499 คะแนน

4. ระดับ “Platinum” คือ ผู้ใช้งานที่ได้เริ่มทำการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าโรยัล คานินและมีคะแนนสะสมตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

 

ยิ่งสะสมคะแนนมาก ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นตามระดับสมาชิก ดังนี้

1. ระดับ “Member” จะได้รับ

 • คูปองส่วนลดต้อนรับสมาชิกใหม่
 • กิ๊ฟเซ็ต อาหารตัวอย่าง โรยัล คานิน (เมื่อสมัครครั้งแรก และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางบริษัท ฯ กำหนด)
 • สะสมคะแนน จากการทำกิจกรรม เช่น สมัครแอปครั้งแรกและใส่รหัสผู้แนะนำของร้าน, ทำควิซ, เพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงตัวแรก
 • ใช้คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดโรยัล คานิน

2. ระดับ “Silver” จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากระดับ Member ดังนี้

 • ใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดโรยัล คานินได้มากกว่า
 • ใช้คะแนนแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษที่พิเศษมากกว่า
 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะสมาชิก

  3. ระดับ “Gold” จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากระดับก่อนหน้า ดังนี้

 • ใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดโรยัล คานินได้มากกว่า
 • ใช้คะแนนแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษที่พิเศษมากกว่า
 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะสมาชิก

4. ระดับ “Platinum” จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากระดับก่อนหน้า ดังนี้

 • ใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดโรยัล คานินได้มูลค่าหรือจำนวนมากกว่า
 • ใช้คะแนนแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษได้มูลค่าหรือจำนวนมากกว่า
 • สิทธิ์พิเศษรับเซอร์ไพรส์ดีล หรือ ของพรีเมี่ยมพิเศษเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum
 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะสมาชิกก่อนใคร

 

การหมดอายุของคะแนนสะสมในแอปพลิเคชัน Royal Canin

1. คะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่สมัครแอปพลิเคชัน จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น.

2. คะแนนสะสม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จะมีอายุ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่สะสมคะแนน โดยจะสามารถใช้คะแนนได้จนถึงสิ้นเดือนของเดือนหมดอายุ เช่น

     ตัวอย่างที่ 1: หากท่านสะสม 100 คะแนนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คะแนนเดือนดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และจะถูกตัดออกจากระบบในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     ตัวอย่างที่ 2: หากท่านสะสมคะแนน 50 คะแนนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 คะแนนเดือนดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และจะถูกตัดออกจากระบบวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568

3. ทุกวันที่ 5 ของเดือน จะมีข้อความแจ้งเตือนถึงคะแนนที่จะหมดอายุ

4. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคะแนนที่จะหมดอายุได้จากหน้าระดับสมาชิก ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงคะแนนที่จะหมดอายุในอีก 6 เดือนข้างหน้า สามารถเข้าไปที่หน้าระดับสมาชิกได้ 3 ช่องทาง คือ

     4.1 หน้าสิทธิพิเศษ และกดที่แถบระดับสมาชิกด้านบน

     4.2 กดที่ คะแนนของฉัน ที่มุมขวาบนของแอปพลิเคชัน

     4.3 กดที่ เมนูหลัก (3ขีดมุมซ้ายบน) และเลือกที่แถบระดับสมาชิกใต้ชื่อของผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม การหมดอายุสำหรับคะแนนระดับสมาชิก ยังคงมีเงื่อนไขตามเดิม ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อถัดไป คือ การหมดอายุของคะแนนระดับสมาชิกและการรักษาระดับสมาชิก

 

การหมดอายุของคะแนนระดับสมาชิกและการรักษาระดับสมาชิก

1. การสะสมคะแนนระดับสมาชิก มีระยะเวลาการสะสมคะแนนจากการซื้ออาหารโรยัล คานิน 12 เดือนติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ใช้งานบัญชีนั้นๆ เริ่มสแกนสะสมคะแนนจากการซื้อถุงที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชัน

2. เมื่อครบรอบระยะเวลา 12 เดือน ผู้ใช้งานจะยังคงได้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกระดับนั้น ๆ ต่อไปอีก 12 เดือน แต่คะแนนสะสมระดับสมาชิกจะปรับเป็น 0 คะแนน โดยในระหว่างปีใหม่นั้น ผู้ใช้งานจะต้องเริ่มสะสมคะแนนจากการซื้อใหม่ เพื่อรักษาระดับสมาชิกและสิทธิพิเศษ หรือเลื่อนระดับสมาชิกให้สูงขึ้น

3. การใช้คะแนน แลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ จะไม่ได้มีผลกระทบ หรือ ทำให้ระดับสมาชิกของผู้ใช้งานลดลงระหว่างปี

ตัวอย่างเช่น

 1. วันที่ 1 มกราคม 2563 คุณเริ่มเข้ามาสแกนสะสมคะแนนจากการซื้อโรยัล คานิน ถุงแรก
 2. คุณมีระยะเวลาการสะสมคะแนน เพื่อรับระดับการเป็นสมาชิก 12 เดือน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63)
 3. ระหว่างปี ผู้ใช้งานสะสมคะแนนจากการซื้อได้ 380 คะแนน ทำให้คุณได้ระดับสมาชิกเป็นระดับ Gold และสามารถแลกรับสิทธิพิเศษได้ โดยไม่เสียระดับสมาชิกไป
 4. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 เวลา 23:59 น. ครบ 12 เดือน เฉพาะคะแนนระดับสมาชิกของผู้ใช้งานจะปรับเป็น 0 คะแนน แต่ผู้ใช้งานยังได้สิทธิพิเศษของสมาชิกระดับทอง (Gold) ไปต่ออีก 12 เดือนข้างหน้า (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64)
 5. ใน 12 เดือนข้างหน้า (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64) ผู้ใช้งานจะต้องเริ่มสะสมคะแนนจากการซื้อใหม่ เพื่อให้ได้ระดับสมาชิกใหม่และรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกต่อไป