การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

"โรยัล คานิน" สรุปความสำเร็จในงาน Thailand Cat Show 2019

"โรยัล คานิน" สรุปความสำเร็จในงาน Thailand Cat Show 2019
จากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมพักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงในคอนโดจึงขยับปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่าย ไม่ซุกซน หรือส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน เจ้าของจึงเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นหากเจ้าของมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง จะช่วยให้เลี้ยงดูแมวได้อย่างถูกสุขลักษณะและมีสุขภาพที่ดี บริษัท โรยัล คานิน จึงเดินหน้าให้ความรู้แก่คนรักแมว ผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลินิกสัตวแพทย์ ผู้เพาะพันธุ์ ร้านจำหน่ายอาหารแมว รวมถึงช่องทางออนไลน์

นายสัตวแพทย์ จดล สุวรรณฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนแมวที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวรวมมากกว่า 4 ล้านตัว "โรยัล คานิน" จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เลี้ยงผ่านกิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการขายที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เลี้ยง ด้วยการเข้าร่วมงาน Thailand Cat Show 2019 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 29 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต โดยเดินหน้าแคมเปญ “Take Your Pet to The Vet” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก่อนป่วยและโภชนาการที่ดี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในบูธ 4,045 คน ได้รับยอดขาย 422,467 บาท

นอกจากนี้ ยังร่วมกับมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร จัดหาผู้อุปการะแมวจรที่ยังไม่มีเจ้าของ มีจำนวนแมวจรที่มีผู้รับไปอุปการะจากงาน Thailand Cat Show ปีนี้ 91 ตัว ซึ่งตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวนน้องแมวที่มีผู้อุปการะรับไปเลี้ยงแล้วทั้งสิ้น 3,450 ตัว และมีคนรักแมวนำแมวมาร่วมกิจกรรมประกวดแมวประเภทต่างๆ ทั้งหมด 171 ตัว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “Royal Canin Club” ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของสุนัขและแมวดูแลพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความรู้ที่ตรงกับแมวและสุนัข ตามช่วงอายุ สายพันธุ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน จากนักโภชนาการและสัตวแพทย์ ผู้รู้จริงเรื่องสุขภาพและโภชนาการของแมวและสุนัข จากการร่วมงานในปีนี้มีจำนวนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนเป็นครอบครัว โรยัล คานิน 3,020 ราย รวมจำนวนสมาชิกกว่าหนึ่งแสนรายแล้ว

โรยัล คานิน ประเทศฝรั่งเศส ทำธุรกิจมาแล้วกว่า 50 ปี โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2511 โดย เมอร์ซิเออร์ ฌอง คาทาเร่ สัตวแพทย์ชาวฝรั่งเศส ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพของ

สัตว์เลี้ยง ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อปี 2548 โดยเน้นจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ คือ ความต้องการให้สุนัขและแมวทุกตัวบนโลกนี้สามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดีที่สุดตั้งแต่มื้อแรกจนถึงมื้อสุดท้ายของชีวิตและให้ความสำคัญใน 2 ประเด็นหลักคือ 1.ความรู้คู่ความรัก ซึ่งมีการศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขและแมวก่อนที่จะคิดค้นสูตรอาหาร 2.สุนัขและแมวเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดตามธรรมชาติของสุนัขและแมว โดยมีทีมวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์โดยสุนัขและแมว ตลอดจนมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตในทุกมุมโลก