โรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมว

โรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมว เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเยื่อบุตาอักเสบในแมวและลูกแมว คุณสามารถนำแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ของคุณ
Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

โรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวคืออะไร

โรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมว เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเยื่อบุตาอักเสบในแมวและลูกแมว

โรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวมีอาการอย่างไร

เมื่อเยื่อบุตาอักเสบ แมวหรือลูกแมวของคุณจะแสดงอาการหลายอย่าง คุณควรเฝ้าระวังอาการเหล่านี้เสมอ

 • สารคัดหลั่งและเยื่อหรือเมือกที่สะสมในดวงตาของแมว
 • กะพริบตาบ่อยและถี่เกินไป
 • หรี่ตาตลอดเวลา
 • เยื่อบุตาแดง

มีอาการอื่นๆ เกิดขึ้นร่วมกับอาการเยื่อบุตาอักเสบหรือไม่

การติดเชื้อบริเวณดวงตาโดยมีอาการเยื่อบุตาอักเสบ มักเกิดขึ้นร่วมกับอาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งรวมกันเรียกว่า "โรคหวัดแมว" และเกิดจากการติดเชื้อต่างๆ

โรคหวัดแมวมักเกิดจากไวรัสหลักๆ สองชนิด คือ ไวรัสเฮอร์ปีส์ (Feline Herpesvirus-1 หรือ FHV) และไวรัสคาลิไซ (Calicivirus หรือ FCV) ซึ่งไวรัสทั้งสองชนิดนี้พบมากในประชากรแมว

นอกจากนั้น อาจจะเกิดจากแบคทีเรีย เช่น บรอนชีเซปติกา และไมโคพลาสมา ได้ด้วยเช่นกัน

โรคหวัดแมวแพร่กระจายอย่างไร

โรคหวัดแมวแพร่กระจายระหว่างแมวได้โดยตรง รวมถึงจากการที่คนลูบขนแมวและไม่ล้างมือ นอกจากนี้ยังแพร่กระจายผ่านวัตถุที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากการจามหรือน้ำตาที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ซึ่งวัตถุเหล่านี้รวมถึงชามอาหาร กรง และแปรง

อาการอื่นๆ ของโรคหวัดแมวคืออะไร

สัญญาณของโรคหวัดแมว ได้แก่

 • มีอาการน้ำตาและน้ำมูกไหล
 • มีน้ำลายไหลออกมาก
 • มีอาการจาม
 • มีแผลในช่องปาก
 • มีอาการเหงือกอักเสบ
 • มีอาการเจ็บคอ
 • ต่อมน้ำเหลืองโต

อาการของโรคหวัดแมวจะปรากฏชัดเจนเสมอหรือไม่

แมวหรือลูกแมวที่ไม่แสดงสัญญาณของโรคหรืออาการของโรค เช่น โรคหวัดแมว อาจเป็นพาหะของเชื้อไวรัสหลายชนิด เช่น ไวรัสคาลิไซในแมว, ไวรัสเฮอร์ปีส์, FeLV และโรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมว

โปรดระวังเสมอ หากลูกแมวตัวใหม่ของคุณคลุกคลีอยู่ใกล้แมวตัวอื่นๆ เนื่องจากมีโอกาสที่แมวเหล่านั้นอาจเป็นพาหะของไวรัสต่างๆ ข้างต้น แม้แมวเหล่านั้นไม่มีอาการเจ็บป่วยก็ตาม

หากเป็นเช่นนั้น แมวเหล่านั้นจะถือเป็นความเสี่ยงสำหรับสมาชิกตัวอื่นๆ ในหมู่แมว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกแมว

ฉันนำแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวและอาการเยื่อบุตาอักเสบได้หรือไม่

คุณสามารถนำแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ของคุณได้

ปกติแล้วแมวและลูกแมวจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไวรัสหลักและโรคต่างๆ ที่อาจมีอาการร่วมกันและนำไปสู่โรคหวัดแมว อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวเสมอไป

สัตวแพทย์ของคุณจะแนะนำว่าวัคซีนนี้จำเป็นหรือไม่

แมวจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนชนิดใดเป็นประจำ

วัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็นต่อแมว มีดังนี้

 • ไวรัสเฮอร์ปีส์ในแมว (fHV)
 • ไวรัสคาลิไซในแมว (FCV)
 • ไวรัสโรคไข้หัดในแมว (FPV)
 • ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV)

สัตวแพทย์ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวให้เป็นประจำ แต่มักแนะนำให้ฉีด สัตวแพทย์จะพิจารณาจากการใช้ชีวิตของลูกแมวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดูว่าพวกเขาจะออกไปข้างนอกและคลุกคลีกับแมวตัวอื่นหรือไม่ จากนั้นจะกำหนดแผนและตารางเวลาการฉีดวัคซีน

หากลูกแมวตัวใหม่ของคุณมีแนวโน้มคลุกคลีอยู่ใกล้แมวตัวอื่นๆ สิ่งสำคัญคือการปรึกษาสัตวแพทย์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันสาเหตุต่างๆ ของโรคหวัดแมวให้ลูกแมวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาสัตวแพทย์

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของแมว ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกแมวของคุณ

สูตรอาหารที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกแมว การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ชอบ และแบ่งปันหน้านี้