โภชนาการที่ออกแบบสำหรับแมวโตเต็มวัย

โรยัล คานิน เข้าใจถึงความแตกต่างของแมวแต่ละตัว นั่นเป็นเหตุผลว่าอายุ ไลฟ์ไตล์ หรือความต้องการพิเศษ เป็นส่วนสำคัญในการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับแมวของคุณทั้งอาหารเม็ดและอาหารเปียก โรยัล คานินจึงมีโภชนาการที่เหมาะกับแมวที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

ช่วงแมวโตเต็มวัย

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาหารแมวโตเต็มวัยคือการคำนึงถึงการรักษาสมดุลของร่างกาย ทั้งในเรื่องของสุขภาพที่ดี รูปร่างเหมาะสม และน้ำหนักคงที่และเป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์ และอาหารที่มีความน่ากินสูงที่มั่นใจได้ว่าแมวสามารถกินอาหารและย่อยอาหารได้ดี ทำให้สารอาหารดูดซึมเข้าร่างกายได้ดี

การให้อาหารแมวโตเต็มวัย

นอกจากไลฟ์ไตล์ หรือความต้องการพิเศษของแมวแต่ละตัวที่แตกต่างกันแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างหนึ่งคือ ปริมาณแคลอรีในอาหาร ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าแมวที่เลี้ยงในปัจจุบันมักจะอาศัยอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยได้ใช้พลังงานมากนัก และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินได้

อย่างไรก็ดีการกำหนดปริมาณอาหารที่ถูกต้องแน่นอนสำหรับแมวนั้นถือว่าทำได้ยาก และปริมาณอาหารเป็นส่วนสำคัญเพียงเล็กน้อยสำหรับแมว แต่การชั่งน้ำหนักอาหารก่อนให้แมวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยควบคุมรูปร่างและน้ำหนักแมวได้ส่วนหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นการกำหนดปริมาณอาหารและการสังเกตรูปร่างของแมวอยู่สม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการควบคุมน้ำหนักแมวด้วยเช่นกัน