อาหารแมวประกอบการรักษาโรคไต ชนิดเม็ด (RENAL)

อาหารแมวประกอบการรักษาโรคไต ชนิดเม็ด (RENAL)

อาหารเม็ดแมว

อาหารเม็ด ประกอบการรักษาโรค สําหรับแมวโตที่เป็นโรคไต อายุ 1 ปีขึ้นไป

การมีสินค้นอยู่

สินค้านี้เป็นสูตรเฉพาะสำหรับสัตว์แพทย์ โปรดสอบถามสัตว์แพทย์ของท่านว่าสินค้านี้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงของท่านหรือไม่.

ดูแลการทำงานของไต

มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ และโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม   เพื่อช่วยดูแลการทำงานของไตและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแมว

พลังงานสูง

เพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอแม้แมวจะป่วยและกินได้น้อย

กลิ่นหอมน่ากิน

ใช้การอบกลิ่นอโรมา  ร่วมกับเม็ดอาหารพิเศษ ที่กระตุ้นความอยากอาหารในแมวป่วย

รายละเอียดสินค้า

pa.productDetails.productDetailsImageAlt