การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาวขึ้น

สารอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้แมวโรคไตมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เสริมการทำงานของไต โดยมี EPA/DHA และ Antioxidant ช่วยเพิ่มอัตราการกรองของเสียในหน่วยไต นอกจากนี้ยังควบคุมปริมาณฟอสฟอรัส เพื่อชะลอการพัฒนะของโรค

ลดภาระการทำงานหนัก ของไต

ลดภาระการทำงานหนักของไต และภาวะแทรกซ้อนจากของเสียในเลือดสูง โดยควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมและใช้แหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ลดการเกิดของเสียในเลือด

ควบคุมปริมาณแร่ธาตุให้สมดุล

ลดโอกาสการเกิด Metabolic acidosis ที่เกิดขึ้นกับแมวโรคไตระยะท้าย เนื่องจากหน้าที่หลักของไตคือ การรักษาสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย เมื่อไตทำงานได้น้อยลงทำให้ไต ขับทิ้งไฮโดรเจนไอออนได้น้อยลง และดูดไบคาร์บอเนตกลับได้น้อยลง ส่งผลให้เกิดภาวะร่างกายเป็นกรด ซึ่งส่งผลเสียแก่แมวได้

ความน่ากินสูง กระตุ้นความอยากกินอาหาร

ด้วยหลักการ Aromatic Profile (องค์ประกอบของกลิ่นที่แมวชื่นชอบ) ที่ศึกษามาแล้วว่าเป็นกลิ่นที่ชื่นชอบของแมว ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น ลดการปฏิเสธอาหาร แม้ว่าความอยากอาหารจะลดลงเนื่องจากป่วยด้วยโรคไต

ส่วนผสม : กลูเตนข้าวโพด, ข้าวอัดเม็ด, ไขมันสัตว์ (ไก่ และ/หรือ ไก่งวง), แป้งข้าวโพด, เซลลูโลสบริสุทธิ์(ได้จากสนดิบ), แร่ธาตุ, ตับสัตว์ปีก, เยื่อหัวบีท, น้ำมันปลา, ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์, น้ำมันพืช (ถั่วเหลือง และ/หรือ โบราจ และ/หรือ มะพร้าว), ซีโอไลท์, สารสกัดจากชาเขียว (แหล่งของโพลีฟีนอล), แอล-ไลซีน, ดีแอล-เมไทโอนีน, ทอรีน, แอล-ทริปโตเฟน, สารสกัดจากดอกดาวเรือง (อุดมไปด้วยลูทีน), วิตามิน, สารถนอมอาหาร

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%, กาก ไม่มากกว่า 6.8%, ความชื้น ไม่มากกว่า 8.5%
น้ำหนักแมว (กิโลกรัม)ผอมผอมปกติปกติน้ำหนักเกินน้ำหนักเกิน
-กรัมถ้วยตวงกรัมถ้วยตวงกรัมถ้วยตวง
2 393/8323/8--
3 524/8434/8--
4 645/8534/8424/8
5 746/8625/8504/8
6 857/8716/8565/8
7 951797/8635/8
8 1041 + 1/8877/8696/8
9 1131 + 2/8941756/8
10 1121 + 3/81021 + 1/8817/8
14 VD RENAL SALESFOLDER - Renal Cat Single cut out

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา