การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

โภชนาการสำหรับสุนัขแต่ละขนาด

 อาหารสุนัขโรยัล คานิน สำหรับสุนัขตามขนาดถูกพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบสารอาหารที่ครบถ้วนสมดุล ตามความต้องการของสุนัขที่มีความแตกต่างทั้งขนาดและช่วงอายุ จากสุนัขพันธุ์จิ๋วถึงพันธุ์ยักษ์

  

Content Block With Text And Image 1

จากพันธุ์จิ๋วถึงพันธุ์ยักษ์

จากน้องหมาพันธุ์ปาปิยองที่หนัก 3 กิโลกรัม ไปจนถึงสุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาดที่หนัก 100 กิโลกรัม มีขนาดแตกต่างกันมาก รวมทั้งมีช่วงวัยในการเจริญเติบโตที่ต่างกัน โรยัล คานิน เข้าใจถึงความแตกต่างเหล่านั้น จึงมอบโภชนาการที่ตอบโจทย์สุนัขแต่ละขนาด
Content Block With Text And Image 2

ดูแลสุนัขโตเต็มวัย

ช่วงโตเต็มวัย คือ ช่วงระหว่างการสิ้นสุดการเจริญเติบโตจนถึงช่วงก่อนสัญญาณแรกของวัยสูงอายุปรากฏ จุดเริ่มของช่วงโตเต็มวัยนั้นแตกต่างกันตามสายพันธุ์และขนาดของสุนัข

โภชนาการสำหรับสุนัขช่วงโตเต็มวัยต้องช่วยให้สุนัขรักษาน้ำหนักที่เหมาะสมและมีและมีสุขภาพโดยรวมที่ดี อาหารที่สุนัขได้รับควรตรงกับความต้องการทางโภชนาการโดยสุนัขแต่ละขนาดจะต้องรับสารอาหารที่ช่วยดูแลลักษณะ และจุดเด่นของพวกเขา เช่นสุนัขพันธุ์เล็กมักอ้วนง่าย จึงต้องอาศัยอาหารที่ช่วยควบคุมดูแลรูปร่าง ส่วนสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีน้ำหนักมากและมักมีปัญหาเรื่องข้อต่อ ต้องได้รับอาหารที่ช่วยบำรุงข้อต่อ และกระดูกตลอดช่วงวัย เป็นต้น

 

Content Block With Text And Image 3