Puppy product pack shot

มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกสุนัตั้งแต่แรกเริ่ม

โรยัล คานิน พัฒนากลุ่มอาหารสำหรับสุนัขให้มีความหลากหลาย เพื่อดูแลพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกสุนัขที่คุณรัก

Australian Shepherd puppy sitting in black and white looking at a metal bowl

การให้อาหารลูกสุนัข

อาหารลูกสุนัขที่มีคุณภาพจะต้องตอบโจทย์ทุกความแตกต่างของสุนัข ได้แก่ รูปร่าง ขนาด ช่วงอายุ ความเปราะบางทางร่างกาย และลักษณะพิเศษของแต่ละสายพันธุ์ ลูกสุนัขควรได้รับอาหารไม่เกินสี่มื้อต่อวันในระยะแรกหลังจากเริ่มหย่านม

จำนวนมื้ออาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกสุนัขมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ควรเริ่มต้นด้วยการแบ่งอาหารเป็น
4 มื้อในแต่ละวัน หลังจากนั้นจึงลดลงเป็น 3 มื้อ และลดเป็น 2 มื้อเมื่อลูกสุนัขอายุประมาณ 6 เดือน และเพื่อฝึกนิสัยในการกินอาหารที่ดี ควรให้อาหารลูกสุนัขในชามอาหารเดียวกัน และวางในพื้นที่กินอาหารตำแหน่งเดิม สิ่งสำคัญอีกอย่างคือต้องค่อย ๆ เปลี่ยนการให้อาหารลูกสุนัข เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนสูตรอาหาร เพื่อให้ลูกสุนัขได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น