อาหารสุนัขโต พันธุ์เล็ก ที่ต้องการดูแลระบบย่อยอาหาร ชนิดเม็ด (MINI DIGESTIVE CARE)

อาหารสุนัขโต พันธุ์เล็ก ที่ต้องการดูแลระบบย่อยอาหาร ชนิดเม็ด (MINI DIGESTIVE CARE)

อาหารเม็ดสุนัข

อาหารเม็ด สำหรับสุนัขโต พันธุ์เล็ก ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร หรือท้องเสียง่าย อายุ 10 เดือนขึ้นไป (นน. โตเต็มวัยต่ำกว่า 10 กก.)

ปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

เสริมสุขภาพทางเดินอาหาร ด้วยโปรตีนย่อยง่าย (L.I.P.) พรีไบโอติกส์ และใยอาหาร เพื่อช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ และปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้

อุจจาระเป็นก้อนสวยถึง 92%

เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อดูแลสุนัขที่ท้องเสียง่าย

• งดการให้อาหารของคน หรือขนมที่มีไขมันสูง • ให้อาหารตามปริมาณที่ระบุไว้ข้างถุง และตรงเวลา • ปรึกษาสัตวแพทย์ เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของสุนัข

ส่งเสริมสุขภาพ และการเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยง

สร้างคุณค่าสำหรับระบบนิเวศทั้งหมดของเรา

มุ่งมั่นที่จะได้การรับรองคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2025