อาหารสุนัข ประกอบการรักษาโรคไต ชนิดเปียก (RENAL)

อาหารสุนัข ประกอบการรักษาโรคไต ชนิดเปียก (RENAL)

อาหารเปียกสุนัข

อาหารเปียก ประกอบการรักษาโรค สำหรับสุนัขที่ป่วยเป็นโรคไต โรคไตเรื้อรังที่มีภาวะของเสียในเลือดสูง (Azotemic Chronic Kidney Disease) หรือโรคไตเรื้อรังร่วมกับการพบโปรตีนในน้ำปัสสาวะ (Proteinuria)

การมีสินค้นอยู่

สินค้านี้เป็นสูตรเฉพาะสำหรับสัตว์แพทย์ โปรดสอบถามสัตว์แพทย์ของท่านว่าสินค้านี้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงของท่านหรือไม่.

ดูแลการทำงานของไต

มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ และโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม  เพื่อช่วยดูแลการทำงานของไตและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสุนัข

พลังงานสูง

เพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอแม้สุนัขจะป่วยและกินได้น้อย

กลิ่นหอมน่ากิน

ใช้การอบกลิ่นอโรมา ร่วมกับเม็ดอาหารพิเศษที่กระตุ้น ความอยากอาหารในสุนัขป่วย

รายละเอียดสินค้า

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

ส่งเสริมสุขภาพ และการเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยง

สร้างคุณค่าสำหรับระบบนิเวศทั้งหมดของเรา

มุ่งมั่นที่จะได้การรับรองคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2025