Hướng tới một tương lai bền vững

Quan niệm rằng thú cưng giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn đã truyền cảm hứng và đam mê cho chúng tôi thực hiện mục tiêu tạo nên Một thế giới tốt đẹp hơn cho thú cưng (A BETTER WORLD FOR PETS™).

Labrador Retriever adult sitting with its owner outdoors

Ba khát vọng của chúng tôi

Chúng tôi đã chọn 3 khát vọng để giúp đạt được các mục tiêu bền vững của mình.

  • Hành tinh khỏe mạnh – giảm tác động của chúng ta đến môi trường, phù hợp với những gì khoa học cho là cần thiết để giữ cho hành tinh khỏe mạnh.

  • Phát triển con người – cải thiện cuộc sống lao động của mọi người trong chuỗi giá trị của chúng tôi theo cách có ý nghĩa để giúp mọi người phát triển.

  • Nuôi dưỡng sức khỏe – phát triển khoa học, đổi mới và tiếp thị theo cách giúp hàng tỷ người và thú cưng của họ có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Nhấp vào một khát vọng để tìm hiểu thêm

English Setter puppy and Maine Coon kitten sitting in black and white on a white background

Giá trị của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về những quan điểm và giá trị định hình nên vai trò của Royal Canin trên thế giới.

Tìm hiểu thêm

Mục tiêu phát triển bền vững và Mars Incorporated

Tìm hiểu thêm chi tiết về kế hoạch phát triển bền vững của Mars Incorporated và những công việc đã thực hiện để tạo nên sự khác biệt lâu dài trên toàn thế giới.

Learn more
Siamese adult sitting in black and white on a white background