Bergamasco Shepherd adult in black and white

רועה ברגמסקו

בדומה לגזעים רבים אחרים של כלבי רעיית כבשים, הם מאוזנים מאוד ונמרצים, ומסירותם לחבריהם האנושיים היא מאפיין מובהק מאוד של הגזע.

אודות כלבים מגזע רועה ברגמסקו

‏‎‎‏כלבים מגזע רועה ברגמסקו‏‎‎‏ בינוניים, בעלי פרופורציות טובות ומראה שאינו יומרני. הם רועי כבשים וכלבי שמירה מצוינים.

כלבים מגזע רועה ברגמסקו נוצרו כדי לרעות ולשמור על כבשים, ולכן אין זה מפתיע שהם בעלי מזג מופתי, המאופיין בדריכות, ריכוז ואיזון פסיכולוגי. בזכות יכולתם ללמוד ולשמור על נחישות, יחד עם אופיים המתון והסבלני, הם נחשבים לכלבי שמירה ובני לוויה מצוינים. הם מתאימים למגוון רחב של עבודות, ויוצרים קשרים חזקים מאוד עם אנשים.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
איטליה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
13–15 שנים

בטוחים בעצמם / ידידותי / עצמאי / נבון / שקט

עובדות חשובות

  • זקוקים למרחב בחצר
  • דורשים טיפוח רב
  • הם כלבי שמירה מעולים