Orsaker till övervikt hos katter samt hälsorisker

2022-02-07
Det finns många allvarliga och livsförändrande hälsorisker för överviktiga och feta katter, alltifrån hjärt-kärlproblem till psykisk stress.
Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Fetma hos katter är ett växande problem, precis som hos människor. Det kan ha en allvarlig, livslång påverkan på kattens hälsa, livskvalitet och kroppsfunktioner.

Är vissa katter mer disponerade för fetma?

Det finns vissa faktorer som kan öka sannolikheten för att katten drabbas av övervikt och fetma:

  • om katten är korthårig av europeisk typ, och inte en raskatt
  • om katten är mellan fem och tio år gammal, då den inte längre är lika aktiv
  • om katten utfodras mycket ofta och med större portioner än de rekommenderade
  • om katten är nervös, deprimerad eller har utsatts för psykisk eller känslomässig stress
  • om det är en hankatt.

Om katten har steriliserats eller kastrerats har den också lättare att gå upp i vikt. Operationen minskar kattens energibehov med knappt en tredjedel, medan aptiten kan öka med mellan 18 och 26 procent.

Varför påverkas katten av övervikt eller fetma?

När katten är överviktig eller fet börjar kroppen lagra maten den äter som fett i stället för att förbruka den, eftersom energiförbrukningen är lägre än energiintaget. Fettet börjar sedan påverka kroppens funktioner genom att det tränger in i vissa organ, till exempel levern, eller bildar en beläggning på andra, till exempel artärerna. Den extra vikten ökar påfrestningen på kattens inre system och leder, vilket leder till en rad hälsorisker.

En vuxen katt ligger på ett undersökningsbord och undersöks av en veterinär.

Vilka risker löper min katt om den är överviktig eller fet?

Övervikt kan försämra kattens livskvalitet och förväntade livslängd. Den får svårare att leka och röra sig, och kirurgiska ingrepp och undersökningar blir mer komplicerade.

Diabetes

Överviktiga katter löper större risk att drabbas av diabetes. 80–90 % av alla sjukligt överviktiga katter har denna åkomma, som kräver dagliga insulininjektioner. Diabetes kan ofta reverseras genom viktminskning eftersom det reducerar ansamlingen av fett, som är den direkta orsaken till problemen med att reglera glukosnivån.

Försvagat immunförsvar

Kattens immunförsvar kan försvagas av fetma så att den blir mer mottaglig för infektioner. Den kan få urinvägsinfektioner och stenar, som uppkommer eftersom överviktiga katter är mindre aktiva, tenderar att dricka mindre vatten och inte kissar lika ofta som hälsosamma katter.

Leversvikt

Leversvikt är en allvarlig och potentiellt livsfarlig risk för feta katter. Om kattens kropp tror att den är undernärd – till exempel om den löpande mattillförseln upphör – flyttas fett från lagren till levern för att användas som energi. Kattens kropp kan dock inte hantera den här processen effektivt, vilket får till följd att levern fungerar dåligt. Ibland kan detta med tiden leda till dödligt nedsatt leverfunktion och leversvikt.

Pälsvård och mental hälsa

Överviktiga katter kan ha svårt att putsa sig själva, vilket kan orsaka hudproblem. Den extra vikten belastar dessutom kattens leder så att den kan drabbas av artros. Hjärtkärlsystemen och andningssystemet påverkas också, vilket leder till andnöd och hjärtproblem.

En överviktig eller fet katt kan även få problem med sin mentala hälsa. Vid fara kan den inte reagera snabbt och springa iväg eller gömma sig. Den kan därför inte följa sina instinkter, vilket kan besvära katten.

Med rätt diet, motion och beteende kan du skydda din katt mot att bli överviktig eller fet. Börja med att prata med veterinären, som kan ge dig råd om hur du bör gå tillväga. 

Tillbaka till början

Hitta en veterinär

Kontakta en veterinär för professionell rådgivning om du undrar över något när det gäller din katts hälsa.

Sök nära mig
Content Block With Text And Image 1