​Så här påverkar kattens kost dess urinvägshälsa

2018-09-20
Läs mer om hur fodret du ger din katt kan bidra till att hålla urinvägarna friska.
Adult cat standing indoors next to a silver bowl.

Många katter drabbas av besvär i de nedre urinvägarna, ofta utan någon tydlig bakomliggande orsak. Detta kan få stora konsekvenser för kattens övergripande hälsa, så det är viktigt att förstå hur du kan hjälpa den att bibehålla friska och fungerande urinvägar.

Varför är kattens urinvägshälsa viktig?

Kattens urinvägar, som inkluderar njurar och urinblåsa, har till uppgift att bearbeta och avlägsna slaggprodukter från kroppen. Vid njurproblem klarar systemet inte av att avlägsna dessa produkter. Urinvägsproblem kan inbegripa inflammation, stenar och i värsta fall blockerade urinvägar. Sådana problem kan påverka kattens välmående och övergripande hälsa. 

Vilka urinvägsproblem kan katter drabbas av?

Det är vanligt att katter drabbas av besvär i de nedre urinvägarna. Det finns flera möjliga orsaker till problemen.

Urolitiasis innebär att det bildas kristaller eller stenar i kattens urinvägar, oftast i blåsan. Stenarna bildas när mineraler som förekommer naturligt i kattens kropp inte bearbetas ordentligt av urinsystemet eller förekommer i högre koncentration i urinen än normalt och därför kristalliseras. Ökad urinkoncentration kan också bidra till denna process. Stenarna kan ge upphov till inflammation och till och med blockera urinvägarna.

Katter kan också drabbas av inflammationer utan koppling till stenar eller infektioner. Orsaken till sådana inflammationer är i regel okänd och kallas idiopatisk, vilket innebär att den bakomliggande orsaken inte går att fastställa.

Katter kan även få bakterieinfektioner som kan irritera urinvägarna, och i mer sällsynta fall utveckla tumörer eller slemproppar som ger urinvägsproblem.

En vuxen katt står utomhus på gräset och äter ur en vit skål.

Varför får katter urinvägsproblem?

Katter härstammar från ökenlevande däggdjur med ett litet behov av att dricka vatten. Det här underliggande instinktiva beteendet är en viktig del i katters benägenhet att få urinvägsproblem, eftersom de ofta dricker och kissar mindre än vad som vore det bästa för deras nya livsstil som sällskapsdjur i en modern miljö.

Det finns dock även andra faktorer som påverkar sannolikheten för att katten får urinvägsproblem. Överviktiga eller feta katter löper större risk att få cystit (urinvägsinfektion), njursten och igensatta urinvägar. Kastrerade katter löper också större risk att utveckla stenar.

Idiopatisk cystit hos katter (där det inte finns någon tydlig bakomliggande orsak till problemet) kan påverkas av en eller flera olika livsstilsfaktorer, inklusive stress, stillasittande katter eller innekatter, miljöer med liten stimulans för katten, och till och med en kattlåda som är dåligt placerad eller svår att komma åt.

Hur kan dieten bibehålla friska urinvägar hos katter?

Om katten har ett akut problem som en urinsten börjar veterinären med att erbjuda medicinsk eller kirurgisk behandling för att ta bort problemet på det mest lämpliga sättet. Därefter kan veterinären föreslå att kattens diet ändras för att hjälpa till att bibehålla friskare urinvägar.

Kattens diet kan hjälpa dess urinvägar genom att skapa en gynnsam inre miljö där det är mindre sannolikt att stenar bildas och att katten uppmuntras att kissa oftare så att systemet sköljs ur. Om katten har urinstenar kan specialdiet hjälpa till att förhindra att fler stenar bildas.

Våtfoder innehåller en hög andel vatten, som kan vara bra för att få katten att kissa oftare. En del veterinärdieter har utformats särskilt för att späda urinen och främja en lägre urinkoncentration.

Om kattens beteende kring urinering förändras ska du låta en veterinär undersöka katten så att du kan få råd om det bästa tillvägagångssättet. Kom dessutom ihåg att alltid se till att din katt har tillgång till gott om färskt och rent dricksvatten för att hjälpa till att hålla urinvägarna friska.

Tillbaka till början

Hitta en veterinär

Kontakta en veterinär för professionell rådgivning om du undrar över något när det gäller din katts hälsa.

Sök nära mig
En vuxen maine coon står i svartvitt mot en vit bakgrund