​Så här behandlar du urinvägsproblem hos katter

2018-09-20
En åldrande katt kan drabbas av inkontinens, vilket kan vara frustrerande för ägaren. Läs mer om de vanligaste orsakerna till inkontinens och hur det kan behandlas.
Adult cat lying down indoors.

När katten blir äldre kan det hända att du märker en del förändringar i dess beteende, till exempel om den fortfarande använder kattlådan eller om den kissar och bajsar utomhus. Inkontinens kan vara ett vanligt problem hos äldre katter, och det kan ha många olika orsaker och effektiva behandlingar.

Vilka är symptomen på inkontinens hos äldre katter?

Om din katt är inkontinent kan det vara svårt för den att kissa och det kanske är ansträngande för den att göra det. Det kan även hända att den inte märker att den kissar och därför lämnar spår av kiss efter sig. Det kan hända att den har diarré som är svår att styra eller att den slutar att använda kattlådan som den brukar.

Vad orsakar inkontinens hos äldre katter?

Det finns flera olika orsaker till inkontinens hos katter och alla kräver specifik behandling och förebyggande åtgärder. I äldre katters kroppar blir de muskler som är kopplade till vitala organ svagare, så katten kan inte styra dem lika väl. Svagare muskler runt urinvägarna eller tarmarna kan orsaka inkontinens eftersom katten inte kan använda dem effektivt för att förhindra eller släppa ut avföring.

I vissa fall kan även artros orsaka inkontinens hos åldrande katter. Om en äldre katt lider av artros kan det faktiskt vara svårt för den att ta sig in i och ut ur kattlådan. Då kan det hända att katten väljer att kissa på en plats som är lättare att komma åt. I dessa fall kan det hända att katten faktiskt inte är inkontinent, så det är viktigt att rådfråga en veterinär för att få en korrekt diagnos.

Diabetes mellitus drabbar en av 200 katter, med högre frekvens hos katter som är över sju år gamla. Två av symtomen på diabetes är att stora volymer urin produceras och att katten kissar ofta, vilket kan verka som inkontinens. Katten löper högre risk att få diabetes om den är överviktig, så om du märker att den kissar mer och dessutom är törstigare och hungrigare ska du kontakta veterinär direkt.

Äldre katter kan drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar med åldern, något som enligt beräkningar drabbar mer än 80 % av katterna mellan 16 och 20 år. Detta tillstånd visar sig som sömnlöshet, ökad oro, desorientering och att katten glömmer sina rutiner eller var saker finns. Katten kan uppvisa symptom på inkontinens om den har en kognitiv funktionsnedsättning, eftersom den kanske har glömt var kattlådan finns.

En vuxen katt sitter i ett kök och äter ur en vit keramikskål.

Hur tar jag hand om min inkontinenta katt?

Det är viktigt att besöka veterinären om du lägger märke till några symptom på inkontinens hos din åldrande katt. Veterinären kan identifiera orsaken och ge lämplig behandling. Bland annat följande behandlingar kan ordineras:

  • muskelstimulerande medel så att katten får större kontroll över musklerna i urinvägarna
  • en förbättrad diet som gör miljön i urinvägarna ogynnsam för bildandet av stenar (vilket kan orsaka smärta och obehag)
  • en specifik diet för att främja magtarmhälsan och lindra symptom som diarré genom rätt blandning av fibrer, protein och pro- eller prebiotika.

Du kan också göra anpassningar i hemmet så att det blir lättare för den äldre katten att använda strölådan, till exempel genom att byta till en låda med lägre kanter eller placera ut en strölåda på varje våningsplan så att katten lättare kan ta sig dit.

Inkontinens kan vara plågsamt och frustrerande för den äldre katten, men det finns sätt att hjälpa den återhämta sig och få en bättre hälsa. Besök veterinären för ytterligare hjälp och information.

Tillbaka till början

Hitta en veterinär

Kontakta en veterinär för professionell rådgivning om du har funderingar kring din katts hälsa.

Sök nära mig
En vuxen maine coon står i svartvitt mot en vit bakgrund