Vad betyder kattens läten?

0001-01-01

 

Du kommer aldrig att förstå allt din katt säger. Däremot kan du lära dig att förstå den om du lyssnar noga på de ljud den gör och kopplar dem till situationerna i fråga.
 

Stor repertoar

Din katt kommunicerar genom jamanden och andra läten i kombination med kroppsspråk. Ljudens tonhöjd, längd och styrka avgör innebörden. En fullvuxen katt beräknas kunna göra mer än 60 olika ljud. Från jamande och spinnande till ett nästan ljudlöst ”mjau” där katten knappt öppnar munnen.
 

Mjau

En nyfödd katt kan bara pipa. Men de utvecklas snabbt, och vid 12 veckors ålder har de en komplett kommunikationsrepertoar att använda sig av. Din katt kan därmed "ställa frågor", klaga, protestera och ge dig ett vänligt mottagande. Om du lyssnar noga och är uppmärksam på situationen och kattens beteende kan du lista ut vad den vill säga. Med jamanden kan katten dessutom uttrycka rädsla, smärta eller sorg. Om du är osäker på om katten jamar för att den har ont bör du uppsöka veterinär.


Väsande, spinnande, kvittrande och andra läten

Förutom jamanden har din katt en uppsättning andra ljud som den använder för att berätta vad den vill eller hur den mår.
 
VÄSANDE är alltid ett tecken på missnöje. Katten är rädd, irriterad eller aggressiv.
SPINNANDE är oftast ett uttryck för att katten har det bra. Men det är långt ifrån alltid fallet. Katter spinner nämligen också när de har ont eller är stressade eller rädda. Även här är det därför viktigt att lätet kopplas till situationen.
KVITTRANDE är det där typiska ljudet katten gör när den till exempel tittar på fåglar. Forskarna har ännu inte kommit fram till om det är ett uttryck för spänning eller om katten imiterar sitt tilltänkta byte.
ANDRA LÄTEN som din katt kan göra varierar från djupa gutturala ljud som uttryck för obehag till personliga glada ljud som ibland låter nästan mänskliga.
Om du vill förstå din katt så bra det går bör du därför alltid lugnt observera vad den säger, när, i vilken ton och på vilket sätt.
 

 

Tillbaka till början