Vaccinationer för kattungar

2018-09-20
Genom att vaccinera kattungen hjälper du till att skydda dess hälsa, och det är därför viktigt att rätt vaccinationsprogram följs vid rätt ålder.
Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

Vilka vaccinationer ska jag se till att min nya kattunge får?

Genom att vaccinera kattungen hjälper du till att skydda dess hälsa, och det är därför viktigt att rätt vaccinationsprogram följs vid rätt ålder.

Det finns flera tillgängliga vacciner som allmänt sett kan delas in i två kategorier:

  • Basvacciner
  • Kompletterande vacciner

Basvacciner rekommenderas för alla kattungar och katter oavsett deras livsstil, medan de kompletterande vaccinerna rekommenderas beroende på risken för att exponeras för en viss sjukdom eller ett visst virus.

Veterinären är den bästa personen att rådfråga om rekommendationer för det mest lämpliga vaccinationsprogrammet för din katts livsstil.

Vilka basvacciner måste min katt få?

Katten måste vaccineras mot följande sjukdomar:

  • Kattsnuva: Orsakas av olika patogener, inklusive kattherpesvirus (fHV) och kattcalicivirus (FCV). Kattsnuva påverkar ögon, mun och luftvägar.
  • Kattpestvirus (FPV): En virusinfektion som ofta har dödlig utgång och som orsakar diarré och kräkningar.

Veterinären kan bedöma kattens riskprofil och avgöra den bästa vaccinationsåldern. Han eller hon tar fram ett vaccinationsprogram som är särskilt utformat för din katt och dess behov.

Behöver kattungen få sprutor direkt efter att den har fötts?

Vid födseln skyddas kattungar av antikroppar som den får från mamman genom den första mjölken (råmjölk). Efter en tid infaller en kritisk period då koncentrationen från mamman inte längre är tillräckligt hög för att skydda mot virus, men fortfarande är tillräckligt hög för att vaccination inte ska vara effektivt. Under den här perioden är kattungen mest utsatt för infektioner.

När ska kattungen få sina första sprutor?

Den bästa åldern för kattungens första vaccination är åtta veckor (eller mellan sju och nio veckor), med en andra spruta tre eller fem veckor senare. Det här gäller för basvaccinerna.

Kommer kattungen redan ha fått en spruta innan den flyttar hem?

Eftersom man rekommenderar att den första sprutan ges vid åtta veckor är det troligt att kattungen redan har fått denna när den flyttar hem till dig. Se till att du får ett intyg på detta från uppfödaren eller katthemmet. Visa det sedan för veterinären när ni diskuterar kattens vaccinationsprogram.

Kommer veterinären att titta på något innan kattungen vaccineras?

Veterinären gör en grundlig undersökning av katten före vaccinationen för att se till att den mår bra. Vid detta tillfälle är det viktigt att berätta om eventuellt ovanligt beteende eller eventuella symptom, som kan vara allt från trötthet till att katten ibland har diarré.

När kan kattungen börja gå ut?

Katten är inte skyddad förrän det har gått en tid efter den andra sprutan. Veterinären kan berätta om exakta tider. Under tiden bör du se till att katten håller sig inomhus.

Måste kattungen få en påfyllnadsdos?

Katten bör få en påfyllnadsdos mot kattsnuva och kattpest från 12 veckors ålder, 3-4 veckor efter första dosen.

När katten är ett år gammal bör veterinären även ge den årliga påfyllnadsdosen för dessa virus.

Läs om påfyllnadsdoser för katter för att få information om vilka sprutor katten måste få och när den ska få dem.

Vilka andra vacciner bör jag överväga?

Veterinären kanske diskuterar rabiesvaccin med dig. Beroende på kattens livsstil och om du har planer på att resa med den kan detta vara nödvändigt. Rabiesvaccinet är till exempel obligatoriskt om du vill resa med katten inom EU.

Att se till att katten får rätt vaccinationer vid rätt ålder är en av de viktigaste saker du kan göra för att skydda kattens hälsa under hela livet.

Tillbaka till början

Skräddarsydd näring för din kattunge

Näringsformler som bidrar till att bygga upp din kattunges naturliga försvar främjar en hälsosam tillväxt och gynnar utvecklingen av matsmältningssystemet.

Produkter för kattungar
Mat för kattungar