Tips om träning av kattungar

2018-10-03
Du kan bara bidra i begränsad utsträckning till din kattunges grunduppfostran. Men det är okomplicerat att träna den, förutsatt att målet är tydligt och att din katt belönas för rätt beteende vid rätt tillfälle.
Two kitten cats one lying down one standing up playing with each other indoors with a brown dog lying down behind.

Träningen fungerar bäst när passen är relativt korta och frekventa, när katten inte utsätts för andra distraktioner, när katten uppskattar belöningen du ger den och när beteendet du lär ut inte kan kopplas till en negativ erfarenhet sedan tidigare.

Så här lär sig katter

Kattungens grunduppfostran sker under perioden från födseln till sex månaders ålder och bygger på mammans dominanta roll och på interaktionen med syskonen. En kattunge börjar med att imitera mammans agerande och lär sig sedan själv genom att experimentera. Därför är ditt bidrag till din kattunges grunduppfostran begränsat. Du har dock fortfarande ansvar för att komplettera socialiseringen i den nya hemmiljön.

Kattmammans roll

En kattunge bör inte skiljas från sin mamma och sina syskon förrän den är minst två månader gammal. Kattmammans roll under ungarnas uppväxt är avgörande. Hon lär dem hygien och sociala vanor genom exempel och lek. Hon matar dem, håller dem i schack och tröstar och skyddar dem.

En vuxen katt ligger på ett vit matta med nyfödda kattungar.

Din roll

Kattungen påverkas också av miljön den får vistas i. En kattunge som har haft kontakt med olika människor och djur från mycket tidig ålder blir en mer välbalanserad och nyfiken katt.

Principerna för träning av kattungen

Även om kattungen börjar med att imitera sin mamma fortsätter den sedan att experimentera på egen hand. En del av detta experimenterande är att lära sig konsekvenserna av sina handlingar. Det innebär i huvudsak att kattungen fortsätter att upprepa en handling om den är nöjd med konsekvenserna.

Bita och klösa

Kattungen måste lära sig förstå vad som är tillåtet och vad som är förbjudet så tidigt som möjligt, innan klor och tänder är fullt utvecklade. När kattungarna biter och klöser varandra under lek och bråk får de hjälp att förstå hur mycket de kan ta i utan att det gör ont när de använder tänder och klor.

Använda kattlådan

När kattungen är ungefär fem eller sex veckor gammal har den lärt sig att använda kattlådan och tillbringar ofta mycket tid med att täcka över sin avföring. Om kattungen inte gör det ska du placera den ofta i strölådan, särskilt efter måltider. Ta dess tassar och gräv ett hål för att vänja den vid att täcka över sin avföring. Du behöver bara upprepa detta en eller två gånger.

Du har begränsad kontroll när det gäller att träna din kattunge, men om du övar dig på att tolka dess kroppsspråk, läten och ansiktsuttryck lär du dig förstå kattungens beteende och blir bättre rustad för att se till att den mår bra.

Tillbaka till början

Skräddarsydd näring för din kattunge

Näringssammansättning som bidrar till att bygga upp din kattunges naturliga försvar, främja en hälsosam tillväxt och gynna utvecklingen av matsmältningssystemet.

Produkter för kattungar
Mat för kattungar