Så här utfodrar du hunden efter ett kirurgiskt ingrepp

2018-09-20
Perioden för ett kirurgiskt ingrepp och återhämtningen därefter kan vara en stressig tid för dig och din hund. Här följer några tips om hur du ska utfodra hunden efter ingreppet och vilket foder som är lämpligt för att den ska kunna återhämta sig.
Adult Jack Russell lying down indoors on a dog bed with a cone on.

Att genomgå ett kirurgiskt ingrepp kan vara en stressig upplevelse för din hund. Liksom människor behöver även hundar en period av vila och återhämtning efter ingreppet. Under denna tid kan de behöva ufodras på ett sätt som inte belastar matsmältningssystemet. Om hunden utfodras på rätt sätt och med rätt foder kan det främja dess återhämtning och hjälpa den att utveckla ett friskare matsmältningssystem efter ingreppet.

Olika sätt att utfodra hunden efter ett kirurgiskt ingrepp

Veterinären kommer att ge råd om det bästa sättet att utfodra hunden beroende på vilken typ av ingrepp den har genomgått. Vid vissa matsmältningsproblem kan ingreppet innebära att en matningssond förs ner direkt i hundens magsäck eller matstrupe, förbi eventuella organ som fungerar dåligt.

Om hunden har en matningssond måste du ändra fodrets konsistens så att det kan ges via sonden och eventuellt med en spruta. Flytande foder, våtfoder och torrfoder som blötts upp ordentligt kan ges genom matningssonden, under förutsättning att fodret har rätt konsistens och storlek så att det inte täpper till sonden. 

Allteftersom hunden återhämtar sig kan du vidta andra åtgärder för att den ska kunna äta enkelt och bekvämt. Om du placerar foder och vatten högre upp i stället för i skålar på golvet kan det underlätta matsmältningen, eftersom fodret då lättare rör sig nedåt till magsäcken tack vare tyngdkraften. Om du har en småvuxen hund kan du mata den medan du håller i den så att den har huvudet över din axel.

En vuxen labrador retriever sover inomhus på en matta.

Foder för hunden efter ett kirurgiskt ingrepp

Det är viktigt att följa veterinärens riktlinjer när det gäller hundens foder efter ett kirurgiskt ingrepp, eftersom alla hundar är olika, liksom deras näringsbehov.

Hunden kan behöva en annan vätskebalans än vanligt, beroende på vad den kan ha förlorat under förberedelsefasen till ingreppet. Om hunden har svårt att dricka kan du ge den isbitar, eftersom de är lättare för den att svälja.

En diet med högt fettinnehåll rekommenderas ofta efter ett kirurgiskt ingrepp, eftersom hunden då får sitt energibehov tillgodosett utan att behöva konsumera stora mängder foder, vilket kan leda till onödig belastning på matsmältningssystemet. Beroende på djurets ursprungliga problem kan dock veterinären föreslå en diet med lägre fettinnehåll för att förhindra matsmältningsbesvär.

Specialtillverkat konvalescensfoder är ett bra alternativ, eftersom det är utformat för att främja hundens återhämtning samtidigt som det är skonsamt för matsmältningen.

Perioden för ingreppet och återhämtningen kan vara en svår tid både för dig och hunden. Rådfråga veterinären om det bästa sättet att ta hand om ditt djurs hälsa efter ett kirurgiskt ingrepp.

Tillbaka till början

Hitta en veterinär

Kontakta en veterinär för professionell rådgivning om du har funderingar kring din hunds hälsa.

Sök nära mig
En vuxen jack russell terrier står i svartvitt mot en vit bakgrund