​Tecken på att hunden åldras

2022-02-07
Åldrandet är en naturlig, komplex process som kan påverka kroppens förmåga att upprätthålla olika ämnesomsättningsprocesser. Det finns ett antal tecken man behöver vara uppmärksam på för att kunna avgöra om en hund är äldre.
Ageing Golden Retriever lying down in a garden.

Åldrandet hos hundar är en gradvis process som ibland kan gå obemärkt förbi av deras ägare. Det finns ett antal tecken man behöver vara uppmärksam på för att kunna avgöra om en hund är äldre, liksom ett antal förändringar som sker hos åldrande hundar.

Åldrande hundar

Åldrandet är en naturlig, komplex biologisk process som kan påverka kroppens förmåga att upprätthålla olika ämnesomsättningsprocesser och som ökar mottagligheten för sjukdom. Även om det är en oundviklig process finns det sätt att bromsa den eller åtminstone förhindra att den påskyndas. Det viktigaste är att förebygga eller fördröja uppkomst av sjukdom när det är möjligt, identifiera ett insjuknande så tidigt som möjligt och behandla sjukdomen kraftfullt för att bevara hundens hälsa så länge som möjligt. Förebyggande medicin är att föredra.

När anses en hund vara gammal?

Ålder är en siffra och inte ett tillstånd. Mognad och ålderdom är godtyckliga begrepp som definieras utifrån förväntad livslängd. En hund anses vara mogen när den har nått halvvägs av den förväntade livslängden och den är gammal när den har tre fjärdedelar av den förväntade livslängden bakom sig. Hundar av olika storlek åldras förstås inte på samma sätt eller i samma takt. Småvuxna raser har en längre förväntad livslängd än storvuxna raser, så en småvuxen hund åldras långsammare.

Omvänt tar storvuxna hundar längre tid på sig att bli vuxna och åldras snabbare. Detta betyder naturligtvis att de inte har samma behov.

Åldrandets konsekvenser för kroppen

Åldrandet är en naturlig process som påverkar hela kroppen. Inget organsystem förskonas. Däremot kan det finnas en individuell känslighet eller ärftlig benägenhet hos ett organ som bidrar till utveckling av sjukdom. Det viktigaste är att förstå åldrandeprocessen för att kunna bromsa dess effekter.

Fettinlagringen ökar

Hundar tenderar att öka i vikt när de blir äldre. De bygger upp sina fettdepåer på bekostnad av muskelmassan. När en stor del av muskelmassan försvinner påverkas rörligheten, vilket leder till att hunden förbrukar mindre energi. Detta får till följd att hunden går upp i vikt, förlorar ännu mer muskelmassa, och så fortsätter det. Därför är det mycket viktigt att övervaka hundens kroppstillstånd så att den inte ökar i vikt och tappar muskelmassa. Det är också viktigt att behandla eventuell smärta som kanske gör att hunden undviker att röra på sig.

En åldrande weimaraner går utomhus på en gångväg med gräs.

Tandproblem

Uppbyggnad av plack orsakar inflammation och infektioner i tandköttet (parodontal sjukdom), vilket kan leda till tandlossning. Sådana tandköttsproblem innebär att det blir svårare för hunden att äta, eftersom det gör ont att tugga.

Förutom att detta resulterar i en otrevlig dålig andedräkt kan den snabba ökningen av bakterier som sprids i kroppen orsaka skador även på andra organ. Immunsystemet arbetar ständigt övertid, vilket medför en stor belastning på kroppen och gör den mer mottaglig för infektioner.

Tandhygien är mycket viktigt under hela hundens liv, men särskilt hos åldrande hundar. Att se till att din hund vänjer sig vid tandborstning som valp är en förebyggande åtgärd som bidrar till att bevara tändernas kvalitet och hälsa under hela hundens liv. Dieten har en stor betydelse för detta. Torrfodrets sammansättning och även dess fysiska egenskaper – storlek, form och hårdhet – kan bidra till att bromsa uppbyggnaden av plack på tänderna.

Långsammare tarmpassage

Tarmpassagen är långsammare hos äldre hundar. Detta är kopplat till minskad muskeltonus i tarmen och sänkt utsöndring av matsmältningssyror som hjälper till att bryta ner maten. Det gör att hunden lättare får förstoppning, ofta följt av diarré. Dessa problem kan kontrolleras med hjälp av en anpassad diet.

Precis som resten av kroppen börjar tarmarna arbeta mindre effektivt. Matsmältningsförmågan försämras något, en mindre mängd näringsämnen tas upp och det tar längre tid för hunden att anpassa sig till förändringar av dieten. Ett lättsmält foder av hög kvalitet minimerar dessa effekter.

Immunsystemet och sinnena

Med åldrandet följer också ett nedsatt immunförsvar, vilket innebär att åldrande hundar är mer mottagliga för infektioner och sjukdomar. Samtidigt försämras hundarnas syn och lukt, vilket kan leda till minskad aptit.

Det är viktigt att se till att hunden fortsätter att vara aktiv även när den blir äldre. Ett djur som rör sig mindre, är mindre uppmärksamt eller alltför tyst bör undersökas av en veterinär. Det är mycket viktigt att de oundvikliga effekterna av åldrandet inte förväxlas med ett funktionshinder på grund av nedsatt organfunktion.

Med rätt skötsel och en diet som är anpassad efter den åldrande hundens unika behov kan hunden fortsätta leva ett bra liv med bibehållen hälsa. Om du någon gång är osäker på hur du ska utfodra din åldrande hund och hantera dess förändrade behov är det bäst att rådgöra med en veterinär.

Tillbaka till början