15 % rabatt på foderprenumeration – rabattkod BUYNOW15

KÖP NU

Hundens urinvägshälsa och dess diet

Hundens diet kan spela en viktig roll när det gäller att bibehålla en god urinvägshälsa och bespara hunden obehag och smärta.
Adult dog standing outside eating from a red bowl

Urinvägsproblem kan drabba hundar när som helst i livet och kan orsakas av en kombination av genetiska anlag, livsstil och faktorer som bakteriella infektioner. Kosten spelar en viktig roll för urinvägshälsan och kan användas för att förebygga potentiella problem.

Varför är hundens urinvägshälsa viktig?

Friska urinvägar är avgörande för hundens interna funktioner. Hundens urinvägar, som omfattar njurarna och urinblåsan, har till uppgift att bearbeta och avlägsna slaggprodukter från kroppen. Vid njurproblem klarar systemet inte av att avlägsna dessa produkter. Exempel på urinvägsproblem är infektioner och stenar. Sådana problem kan påverka hundens välmående och övergripande hälsa.

Vilka urinvägsproblem kan hundar drabbas av?

Precis som människor löper hundar risk att utveckla urinstenar. Sådana uppstår när koncentrationen av vissa mineraler i hundens urin blir för hög. Urinens pH-värde och volym samt andra faktorer bidrar också. Hundar löper större risk att få stenar i urinblåsan än i njurarna (där de oftast uppträder hos människor). Stenar i urinblåsan kan orsaka inflammation, göra urinvägarna känsliga för infektioner och till och med blockera urinvägarna.

Det finns olika typer av stenar som består av olika mineraler och föreningar. Exempel på sådana är struvit, kalciumoxalat, urat och cystin. Dessa stenar bildas under olika förhållanden. Även urinens pH-värde, generna och andra faktorer kan inverka. 

Hundar kan också drabbas av bakterieinfektioner i urinvägarna, vilket kan vålla obehag i de nedre urinvägarna. Andra tillstånd som kan påverka hundens urinvägar är urininkontinens, medfödda anatomiska abnormiteter och tumörer.

En vuxen jack russell står utomhus och äter ur en kräm- och silverfärgad skål.

Vilka hundar löper risk för urinvägsproblem?

Även om alla hundar kan utveckla urinvägsproblem är vissa raser och typer mer benägna att drabbas av sådana problem. Mindre raser kan löpa större risk att bilda vissa typer av stenar, delvis för att de dricker mindre vatten, har en mer koncentrerad urin och kissar mer sällan än större hundar. 

Dalmatinern har en genetisk mutation som påverkar proteinbearbetningen i kroppen så att rasen löper högre risk att få uratstenar. Även den engelska bulldoggen och flera andra raser kan drabbas av denna mutation. Om hunden är överviktig har den dessutom lättare att utveckla kalciumoxalatstenar.

Hur kan hundens diet främja urinvägshälsan?

Hundens diet har stor betydelse när det gäller att upprätthålla en hälsosam miljö i urinvägarna för att minska risken för utveckling av vissa stenar. Detta kan ske på många sätt, bland annat genom att påverka urinens pH-värde så att antalet förelöpare för stenarna begränsas, och i vissa fall genom att bidra till ökad utspädning för att förhindra ”övermättnad” av urinen, vilket är ett tillstånd där stenar bildas spontant.

Om din hund har stenar kan vissa typer av sten lösas upp med hjälp av foder för urinvägshälsa och medicinering. Andra typer kan inte lösas upp och kan behöva avlägsnas, till exempel med minimalinvasiv behandling eller kirurgiska ingrepp. Om din hund har en infektion måste denna behandlas medicinskt med antibiotika.

Det är viktigt att du ger hunden tillgång till mycket vatten för att uppmuntra den att dricka. Det ökade vattenintaget hjälper till att producera en större urinvolym. Detta bidrar till att minska mineralkoncentrationen samtidigt som det får hunden att kissa oftare, vilket sköljer ur urinvägen. I vissa fall kan din veterinär råda dig att ge hunden specialkost som har utformats för att öka hundens frivilliga vattenintag. Det är viktigt att se till att din hund alltid har tillgång till rent dricksvatten och att den ofta får möjlighet att gå ut och kissa.

Om du märker att hundens beteende kring urinering förändras ska du kontakta en veterinär som kan utföra en fullständig undersökning och hjälpa dig att välja rätt diet som stöder din hunds urinvägshälsa.

En vuxen jack russell terrier står i svartvitt mot en vit bakgrund

Hitta en veterinär

Kontakta en veterinär för professionell rådgivning om du har funderingar kring din hunds hälsa.

Dela den här sidan