Hur fungerar hundens matsmältningssystem?

2018-10-02

Hur fungerar hundens matsmältningssystem?

Vissa hundar älskar all mat medan andra är mer kräsna, men ett foder som är optimalt sammansatt rent näringsmässigt är gynnsamt för hälsan. Varierande konsistens kan till exempel göra fodret mer tilltalande för din hund, men det är den efterföljande matsmältningsprocessen som är absolut avgörande för att hunden ska kunna omvandla fodret till hälsosam näring och energi som fungerar som bränsle för kroppen. Allt detta sker i matsmältningssystemet.
Content Block With Text And Image 2

Hos hundar startar matsmältningen i magsäcken där matsmältningsenzymer frigörs precis efter att maten (snabbt) har svalts och passerat genom matstrupen. Även om tunntarmen kallas just tunn är dess totala yta mycket stor, vilket gör att näringsämnena kan tas upp av kroppen. Slutligen transporterars tarminnehållet till tjocktarmen där också mikrofloran (mikrobiomet) är belägen, innan det som är avfallsämnen förs till slutdestinationen – nämligen världen utanför. 
 
Den här komplexa processen, som vanligtvis tar upp till nio timmar (beroende på hundens storlek), har ett huvudmål: att förse hundens kropp med de näringsämnen den behöver för att fungera och växa på ett hälsosamt sätt. Men för att fodret ska kunna brytas ner till näringsämnen som kan tas upp av hunden måste det vara lättsmält. En annan anledning till att lättsmält foder är så viktigt är att osmält föda, som inte absorberas, passerar vidare till tjocktarmen där den kan jäsa och störa balansen i mikrobiomet, vilket i slutändan kan leda till diarré, näringsbrist och andra hälsoproblem. 
Content Block With Text And Image 5

Kanske undrar du vilken roll mikrobiomet spelar? Det är sammansatt av en rad olika bakterier som – när de är välbalanserade – bidrar till att skydda hundens hälsa och bistå i matsmältningsprocessen.

Varför är det så viktigt att säkerställa en hälsosam matsmältning hos valpar?

Valpar är ännu inte vuxna hundar, vilket bland annat innebär att deras matsmältningssystem fortfarande är ömtåligt och inte innehåller lika effektiva matsmältningsenzymer som hos en vuxen hund. I tidig ålder kan valpmagen endast bearbeta modersmjölk eller jämförbar mjölkersättning, och det är mycket som måste ske medan valparna växer för att de så småningom ska kunna tillgodogöra sig fast föda. Vid tidpunkten för avvänjningen är valpens matsmältningsförmåga ännu inte fullt utvecklad, valpen har höga behov av näring och energi, men begränsad kapacitet i magtarmkanalen. 

Hur kan nutritionen hjälpa till med detta?

För att försäkra sig om att valpen kan tillgodogöra sig all nödvändig näring och energi för att hålla sig pigg och växa som den ska, är det viktigt att ge den kvalitetsfoder med utvalda näringsämnen som är lättsmälta och som främjar en harmonisk tillväxt. Ju mer lättsmälta näringsämnena i fodret är, desto enklare är det för kroppen att ta upp näringsämnena. Därför rekommenderar vi att du ger din valp ett särskilt valpfoder som är fullspäckat av noggrant utvalda, lättsmälta proteinkällor. Riktade näringsämnen som prebiotika (till exempel MOS) kan också bidra till att främja ett bra mikrobiom i tarmen och bidra till att hjälpa valpen att utvecklas till en hälsosam hund med god matsmältningsförmåga.

Tillbaka till början