Urinary S/O Small Dog

Urinary S/O Small Dog

Torrfoder till hundar

Dietiskt/Diætetisk helfoder/fuldfoder til vuxna/voksne hundar/hunde.

Tillgängliga storlekar

1.5kg

4kg

8kg

TILLGÄNGLIGHET

Denna produkt är ett veterinärfoder. Fråga din veterinär om detta är rätt produkt för ditt djur,.

Upplösning av struvitstenar

Bidrar till att lösa struvitkristaller/-stenar

LÅGT RSS-VÄRDE

Bidrar till att sänka koncentrationen av de joner som formar struvit- och kalciumoxalatkristaller.

UTSPÄDNING AV URINEN

Utspädning av urinen minskar risken för bildning av struvit- och kalciumoxalatstenar.

MINSKAR RISKEN FÖR BILDNING AV TANDSTEN

Innehåller ett näringsämne som fångar upp kalcium i saliv vilket bidrar till att minska bildning av tandsten.

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG torrfoder är ett dietiskt helfoder för hundar, som är utvecklat för upplösning av struvitsten och minskad risk för återfall i struvitsten. Främjar produktion av undermättad eller metastabiliserad urin med avseende på struvit och/eller har urinförsurande egenskaper. REKOMMENDATION: veterinär bör rådfrågas före användning och före en förlängning av användningstiden. Använd URINARY S/O SMALL DOG torrfoder 5 till 12 veckor för upplösning av struvitsten och inledningsvis i upp till 6 månader för minskad risk för återfall i struvitsten.

Produktinformation som medföljer bilden

Gynnar djurets hälsa och välbefinnande

Skapar värde för hela ekosystemet

Strävar mot att bli certifierade som koldioxidneutrala 2025

HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM DENNA PRODUKT?

Vårt team av näringsrådgivare hjälper dig gärna och svarar på alla dina frågor från måndag till torsdag från 9.00 till 16.00 och fredag från 09:00 till 15.30 på 031-742 42 40 knappval 3. Du kan också kontakta oss via e-post via detta formulär.
Bild av återvinningsbar bildförpackning