15 % rabatt på prenumeration – rabattkod BUYNOW15

KÖP NU

Parvovirus hund

Hundparvovirus är en mycket smittsam virussjukdom. Den orsakar svår mag-tarminflammation, ofta med blödande komplikationer. Sjukdomen kan vara dödlig och drabbar valppopulationen i Storbritannien.
Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

Vad är hundparvovirus?

Hundparvovirus är mycket smittsamt och orsakas av ett extremt resistent virus som finns i utomhusmiljön. Den orsakar svår mag-tarminflammation, ofta med blödande komplikationer.

Om en tik smittas under dräktigheten påverkar viruset fostren när de utvecklas. Viruset kan inte replikera sig på egen hand utan använder andra celler för att föröka sig. Hos unga valpar koloniserar hundparvoviruset cellerna i matsmältningskanalen eftersom dessa förnyar sig i snabb takt.

Hundparvovirus kan vara dödligt och sjukdomen har fortsatt drabba valppopulationen.

Vilka är symptomen på hundparvovirus?

En valp eller hund med hundparvovirus uppvisar en mängd olika symptom. Var uppmärksam på:

  • feber
  • slöhet
  • diarré (eventuellt blodig)
  • kräkningar
  • uttorkning
  • stor viktminskning

Vad orsakar hundparvovirus?

En hund som har smittats med hundparvovirus sprider en stor mängd av det genom avföringen. Ett gram avföring kan innehålla upp till en miljon infektionsdoser. Det räcker för att smitta en miljon djur under försöksbetingelser.

Viruset kan överföras av människor, djur och föremål som kommer i kontakt med ett infekterat djurs avföring.

Sjukdomen är extremt svår att avlägsna från utomhusmiljö, till exempel en kennel eller valpuppfödare. Under vissa förhållanden kan miljön förbli smittsam i flera månader, till och med mer än ett år.

Går det att vaccinera en valp mot hundparvovirus?

Hundparvovirus kan förebyggas genom vaccination, så det är viktigt att din valp får de nödvändiga sprutorna vid rätt ålder.

Vaccinationen blir mest effektiv om den ges vid rätt tid och med påfyllnadsdoser. Vaccinationsprogram för valpar börjar vanligtvis vid sex till åtta veckors ålder. Vaccinering mot parvovirus görs vid mellan sju och nio veckors ålder.

Hur vet jag om min valp behöver vaccineras?

Vissa vaccinationer är obligatoriska medan andra rekommenderas, beroende på vilka risker som livsstil och miljö innebär för valpen. Vaccination mot hundparvovirus är obligatorisk, så din valp kommer att få denna spruta enligt ett vaccineringsschema. Valpen bör inte umgås med utomhushundar förrän tidigast två veckor efter den sista vaccineringen.

Skyddar vaccinationen min hund mot hundparvovirus för gott?

Virus muterar. Vissa förändras mycket, vissa måttligt, andra knappt alls.

Hundparvovirus är stabilt, vilket innebär att vaccinet förblir detsamma och inte behöver modifieras.

Det har utvecklats sedan det observerades för första gången på 1970-talet. Utvecklingen har emellertid bestått i mycket små förändringar på virusets yta (vilket är där immunsystemet, t.ex. antikroppar, agerar). Detta har ingen effekt på skyddet som vaccinet ger, vilket innebär att vaccinerade djur kommer att vara skyddade mot alla mutationer av viruset.

På vilka andra sätt kan jag förhindra att min valp drabbas av hundparvovirus?

Hundparvovirus är mycket resistent i utomhusmiljö. En avelsanläggning är en högriskmiljö och hundarna bör därför grundvaccineras medan de är kvar där. Det bidrar till att förhindra spridning av hundparvovirus inom kullar.

Samma sak gäller kennlar, där många hundar som inte känner varandra vistas i samma miljö. Kennlar vidtar stränga sanitära åtgärder för att förhindra eventuella utbrott, till exempel genom att

  • säkerställa att byggnaden är utformad på rätt sätt, bland annat att
  • tillämpa en framåtflödesprincip där man inför en envägskrets från avdelningen med högriskdjur till avdelningen med lågriskdjur
  • materialen i kenneln är resistenta, ogenomsläppliga (glidfritt på golven), släta, isolerande och lätta att demontera och rengöra
  • sektorisering – särskilda sektioner för moderskap, karantän och sjukvård.

Det bör även finnas rutiner för lämplig rengöring och desinfektion.

Vad ska jag göra om jag tror att min valp har drabbats?

Kontakta omedelbart veterinär om din valp börjar uppvisa symptom på hundparvovirus. Veterinären gör ett antal fysiska undersökningar, biokemiska tester och urinanalyser för att fastställa om valpen är smittad och rekommendera en handlingsplan.

Dra dig inte för att fråga uppfödaren om han eller hon arbetar med förebyggande åtgärder innan du hämtar din valp. Om du har frågor om parvovirus kan du tala med en veterinär, som kan ge råd om sjukdomen och hur den förebyggs och behandlas.

Hitta en veterinär

Kontakta en veterinär för professionell rådgivning om du undrar över något när det gäller din hunds hälsa.

valpfoder

Skräddarsydd näring för din valp

Ett sortiment med formler som bidrar till att bygga upp valpens naturliga försvar, främjar en hälsosam tillväxt och gynnar utvecklingen av matsmältningssystemet.

Dela den här sidan