15 % rabatt på foderprenumeration – rabattkod BUYNOW15

KÖP NU

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Uppdaterade den: 23.02.2024 
Datum för ikraftträdande: 15.06.2024

Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren"), tillsammans med Integritetspolicyn, reglerar förhållandet mellan dig och Royal Canin och de juridiska villkor enligt vilka Royal Canin levererar sina tjänster på vår Hemsida (definierad nedan). Se till att du läser och förstår dessa handlingar innan du köper något på Hemsidan. 

Royal Canin förbehåller sig rätten att revidera och ändra dessa Villkor för att återspegla förändringar i teknik, betalningsmetoder, relevanta lagar och myndighetskrav och förändringar i Royal Canin-systemets kapacitet, varvid det anges att de Villkor som gäller för din beställning är de som är tillgängliga på Hemsidan och i kraft när du accepterar din beställning. Om du är prenumerant kommer du i god tid att underrättas om eventuella ändringar av de allmänna villkoren. Om du inte samtycker till ändringarna kan du säga upp din prenumeration.

Dessa villkor är tillämpliga mellan: 

Royal Canin Sverige Aktiebolag
Registrerad med org. nr. 556146-8157
Med adress: Box 162, 201 21 Malmö. 
Telefonnummer: 031 742 42 40. 
E-postadress: [email protected];

 (nedan kallat "Royal Canin")

och 

Konsumenter som använder Royal Canins hemsida https://www.royalcanin.com/se (nedan gemensamt kallade "Hemsidan" eller "Hemsidorna") eller ringer Royal Canins beställningsnummer (031 742 42 40) för att beställa produkter för icke-yrkesmässiga ändamål. 

1. Beställning, godkännande och bekräftelse av beställningen

Genom att beställa produkterna via Hemsidan bekräftar du att du har rättslig kapacitet att ingå avtal eller har vårdnadshavares samtycke att göra ett köp på Hemsidan.

1.1. Beställningar per telefon

Du kan göra en beställning per telefon på 031 742 42 40 från kl. 9.00 till 12.00 och från kl. 13.00 till 16.00 måndag till torsdag, och från kl. 9.00 till 12.00 och från kl. 13.00 till 15.30 på fredagar genom att ange de beställda produkterna, deras antal, din leveransadress, din e-postadress och ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer kommer inte att användas i marknadsföringssyfte men observera även att du har rätt att motsätta dig all telefonmarknadsföring genom att registrera dig i NIX-registret. 
 
En orderbekräftelse skickas till dig efter din telefonbeställning och innehåller (i) uppgifter om din beställning och (ii) dessa allmänna villkor i PDF-format. 

1.2 Beställningar via Hemsidan 

Du kan också göra en beställning direkt på Hemsidan. När din varukorg har bekräftats måste du välja leveransadress och verifiera ditt valda betalningsmedel, detta sista steg formaliserar köpeavtalet med Royal Canin. 

Royal Canin bekräftar mottagandet av din beställning efter validering genom att skicka ett e-postmeddelande med en orderbekräftelse till dig.

I vissa fall, såsom vid utebliven betalning, felaktig adress eller något annat problem relaterat till ditt konto, förbehåller sig Royal Canin rätten att blockera din beställning tills problemet är löst.

Om någon av de produkter du beställt inte finns tillgänglig (t.ex. på grund av lagerbrist) kommer du att informeras utan dröjsmål och det belopp du betalat kommer att återbetalas via den betalningsmetod som användes vid din beställning.

1.3 Prenumeration

Du kan också registrera dig för en Royal Canin-prenumeration, så att du kan skapa flera återkommande beställningar, för produkter och enligt den leveransfrekvens du bestämmer. Om en av produkterna inte är tillgänglig inom en viss tidsfrist kommer du att informeras i förväg och kan ändra din beställning, till exempel genom att beställa en ersättningsprodukt, skjuta upp nästa beställnings leveransdatum eller alla framtida leveransdatum, eller genom att ta bort din beställning enligt beskrivningen nedan. 

För att kunna prenumerera måste du skapa ett konto och välja ett lösenord samt registrera ditt bankkort som betalningsmedel. Du garanterar sanningshalten, riktigheten och fullständigheten i den information som lämnas till Royal Canin och du kommer att vara ensamt ansvarig för eventuella fel, utelämnanden och uppdateringar. Du samtycker till att snabbt uppdatera de data och den information som tillhandahålls vid behov.

Du måste vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa konfidentialitet, säkerhet och korrekt användning av ditt användarnamn och lösenord, för att förhindra att de avslöjas eller används av obehöriga tredje parter. Varje anslutning till ditt konto och / eller överföring av data som görs via ditt konto kommer att anses ha gjorts av dig och under ditt ansvar, så länge vi inte har misslyckats med vår skyldighet att upprätthålla vår hemsidas säkerhet. 

I händelse av bedräglig användning av lösenordet och / eller ditt användarnamn, samtycker du till att informera Royal Canin skriftligen så snart som möjligt.

Prenumerationen är kostnadsfri och du behöver bara betala priset för de produkter som ingår i var och en av dina beställningar när de skickas. 

Under Mitt Konto kommer du när som helst åt din prenumeration för att 
(i) ändra villkoren för dina återkommande beställningar, dvs. de beställda produkterna, deras kvantitet eller leveransfrekvens, deras leverans- eller faktureringsadress, eller 
(ii) ändra eller skjuta upp en specifik beställning (t.ex. när du är på semester), förutsatt att ändringen eller begäran om uppskjutande sker senast 24 timmar före leverans av beställningen, se avsnittet "Min prenumeration" på ditt personliga Mitt konto.

Du kan också säga upp ditt abonnemang kostnadsfritt när som helst, under Mitt Konto, och genom att kontakta kundtjänsten på [email protected] eller på 031 742 42 40 (kostnad för ett lokalsamtal) från 9:00 till 12:00 och från 13:00 till 16:00 på måndag till torsdag, och från 9:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:30 på fredagar.   

2. Mitt konto 

2.1 Skapande av ett konto 

När du gör din beställning kan du öppna ett användarkonto som gör det möjligt för dig att spåra dina beställningar och se historiken över dina inköp. För detta ändamål måste du gå till avsnittet "Mitt konto" på Hemsidan och fylla i den information som efterfrågas.
Du kan också göra en beställning på Hemsidan utan att öppna ett konto.

2.2 Spåra din beställning 

Om du har skapat ett kundkonto på Hemsidan kan du när som helst komma åt kontot från "Mitt konto" på Hemsidans startsida för att kontrollera status för din beställning, se din beställningshistorik, ändra eller avbryta en prenumeration eller uppdatera din personliga information.

Under alla omständigheter, även om du inte har skapat ett konto, ska du informeras om hur din beställning fortskrider via e-post. 


3. Royal Canin-produkter


Bilderna av produkterna på Hemsidan är avsedda som illustrationer och produktens förpackning kan skilja sig något från den som visas på bilderna på grund av tekniska begränsningar för din skärm eller enhet. 

Vad gäller ingredienserna och innehållet i produkterna förbehåller sig Royal Canin rätten att, under din prenumeration, genomföra ändringar i recepten för alla Royal Canins produkter, vilket i sin tur kan inkludera någon av de foderprodukter som du har valt att inkludera i din prenumeration. Sådana ändringar av ingrediensinformationen uppdateras kontinuerligt på vår Hemsida och på förpackningen av sådana produkter, varigenom du kan hålla dig informerad.

Du samtycker till att ta emot de förändrade produkterna i din prenumeration, förutsatt att det rör sig om mindre ändringar - en bedömning som Royal Canin förbehåller sig rätten att göra. 
Om Royal Canin anser att sådana ändringar inte är mindre, vilket t.ex. är fallet om det europeiska artikelnumret (EAN-numret) för en produkt ändras, kommer du att meddelas i förväg via Mitt konto där den berörda prenumerationen är registrerad. Detta kommer att ske senast 21 dagar innan ändringen träder i kraft. Om du inte accepterar ändringen måste du avvisa den inom 14 dagar från det att du mottagit ett sådant meddelande via Mitt Konto till vilket den berörda Prenumerationen är registrerad. I annat fall kommer du att debiteras och skickas en sådan ändrad produkt.

Om det sker en förändring i Royal Canin-produkternas förpackning, som återspeglar en förändring av Royal Canin-produkternas sammansättning, kommer du att informeras i enlighet med tillämpliga rättsliga krav. Informationen kommer under alla omständigheter att visas på Hemsidan. För enstaka beställningar kommer din beställning inte att påverkas av ändringen. För prenumerationer kommer du att meddelas om ändringen via e-post eller på ditt konto i god tid innan ändringen genomförs och om du inte samtycker till ändringarna kan du säga upp din prenumeration.

4. Leveransvillkor 

Dina beställningar kommer endast att levereras inom Sverige. 

Leveranserna sker inom den tidsram som anges vid beställningen, vilket i allmänhet är mellan 3 och 7 arbetsdagar från det att beställningen gjordes, eller enligt de villkor som definieras i samband med din prenumeration. Om den sista dagen i leveransperioden infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag skjuts leveransen automatiskt upp till nästa arbetsdag.

Beställningar som väger över 20 kg kan komma att skickas i två eller flera paket (beroende på vikt) och du kommer att informeras om hur långt varje paket har kommit. 

I händelse av en leveransförsening på grund av Royal Canin kommer Royal Canin att informera dig via de kontaktuppgifter du angav. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter är fullständiga och korrekta. 

I händelse av brott mot skyldigheten att leverera på angivet datum, eller inom den angivna tidsperioden, kan du begära att få häva din beställning. Efter att en begäran har gjorts, och Royal Canin inte levererar varorna inom en rimlig ytterligare tidsram, kommer beställningen att hävas. En begäran om hävning kan göras skriftligen (inklusive via e-post). 

Du kan också omedelbart avbryta beställningen om (i) Royal Canin vägrar att leverera produkterna, eller (ii) om det är uppenbart att Royal Canin inte kommer att leverera produkterna, eller (iii) om leverans vid ett visst datum var ett väsentligt villkor för dig, vilket uttryckligen nämndes av dig till Royal Canin och accepterades av Royal Canin. Vid hävning av en beställning kommer Royal Canin att återbetala dig hela inköpspriset och leveransavgifterna, via det betalningsmedel som användes vid köpet, såvida du och Royal Canin inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Återbetalningen kommer att ske inom 14 dagar från och med dagen för hävningen av avtalet.

Alla produkter som köps från Royal Canin levereras till användarna via ett fraktföretag. All risk för förlust eller skada på produkterna övergår till dig vid den tidpunkt då du eller en tredje part som utsetts av dig, och annan än Royal Canins transportör, tar fysisk besittning av produkten.

När produkterna har levererats till den adress du har angett får du en leveransbekräftelse via e-post.

Om du inte är hemma vid leveranstillfället kommer Royal Canin att erbjuda dig möjligheten att lämna din beställning hos en utsedd granne, på en säker plats eller på en upphämtningsplats. 
Om de produkter du har köpt inte kan levereras till dig efter tre försök (inklusive hemleverans, kontakt via telefon eller e-post etc.), kommer din beställning att annulleras och det belopp du betalat kommer att återbetalas via den betalningsmetod som användes vid din beställning.

5. Pris och betalning 

5.1 Priser

Alla priser som visas på Hemsidan är i SEK och inkluderar den moms som gäller i Sverige. 

Royal Canin förbehåller sig rätten att ensidigt när som helst justera priserna. Sådana ändringar kommer inte att påverka enskilda beställningar som redan har gjorts eller prenumerationsbeställningar som redan har skickats, och du kommer alltid att debiteras de priser som gäller vid tidpunkten för din beställning. 

Om du har registrerat dig för en prenumeration:
- Under de första sex (6) månaderna av din prenumeration (oavsett vilka ändringar du kan göra i prenumerationen) kommer priset på var och en av dina beställningar att motsvara priset inklusive moms för de beställda produkterna, som gäller på dagen för din första beställning enligt denna prenumeration (eventuella prisnedsättningar eller aktuella kampanjer beaktas), på vilket du får en prisreduktion på 10 %. Det kommer inte att ske någon prisökning på dina beställningar under de första sex (6) månaderna av din prenumeration (prisreduktioner eller kampanjer kommer att gälla). 
- Därefter kommer priset för var och en av dina beställningar att motsvara det pris inklusive moms för de beställda produkterna som gäller på dagen för din nästa beställning (eventuella prisnedsättningar eller aktuella kampanjer beaktas), där du får en prisnedsättning på 10 %. Det betalda priset kommer därför att variera från en beställning till en annan.  Vid prisändringar kommer du att meddelas via e-post i god tid före din nästa leverans, och ditt godkännande av prenumerationsleveranser efter ett sådant meddelande kommer att utgöra ditt godkännande av prisändringen. Om du inte samtycker till prisändringen kan du när som helst säga upp din prenumeration direkt från ditt användarkonto.
- Din femte (5:e) beställning är gratis, du kommer inte att debiteras för de beställda produkterna.

5.2 Betalning

Royal Canin accepterar betalning med kreditkort: Visa, Mastercard, American Express, Discover, samt via Klarna och Swish. Ditt konto kommer att debiteras efter bekräftelse av produktbeställningen. 

Om du har registrerat dig för en prenumeration kommer Royal Canin att behålla dina kreditkortsuppgifter under hela prenumerationen. Du debiteras för priset på din beställning den dag den skickas. Du kan när som helst ändra dina bankuppgifter på Mitt konto. Om ditt kort upphör att gälla kommer Royal Canin att skicka ett e-postmeddelande till dig där du uppmanas att uppdatera dina bankuppgifter. Om du inte gör den uppdateringen, eller mer allmänt om din bank av någon anledning nekar dig en betalning, kommer din prenumeration att avbrytas. 

Betalning ska ske i svenska kronor. 

För prenumerationer är frakten gratis.

Fraktkostnaden för enskilda köp kommer att visas innan köpet är slutfört.  Enskilda köp med ett totalt köpbelopp från 500 SEK och uppåt är dock fria från fraktkostnader. 

För att kunna erbjuda ett säkert betalningssystem använder Royal Canin de viktigaste finansinstitutens säkra betalningssystem. 

6. Kampanjer och kuponger

6.1 Användning av en Royal Canin kampanj-/kupongkod 

Om en kampanj-/kupongkod används måste den tillämpliga koden för det berörda erbjudandet anges i fältet "Kampanjkod" när du beställer på Hemsidan, eller muntligen om du gör en beställning per telefon och kupongen är giltig för den beställningen. 

Kampanjkoder eller kuponger kan inte användas i kombination med andra kampanjer eller kuponger; endast en kampanj- eller kupongkod kan användas per transaktion och beloppet för den kampanjkoden eller kupongen dras av från saldot i kundvagnen. 

Royal Canin förbehåller sig rätten att begränsa användningen av kampanj- / kupongkoder för betalning av vissa produkter, vikt, vissa fraktkostnader och snabba fraktkostnader, vilket kommer att avslöjas på den tillämpliga koden eller kupongen. Om inget annat anges i villkoren för erbjudandet är rabattkuponger online inte giltiga i Royal Canin-butiker eller någon annan försäljningsplats där Royal Canin-produkter säljs.

Kampanjkoder/-kuponger kan inte användas för beställningar som görs som en del av en prenumeration. Som ett undantag kan du använda en kampanjkod / kupong för den första beställningen av din prenumeration.  7. Konsumenträttigheter

Royal Canins ansvar för produktöverensstämmelse

Enligt Konsumentköplagen (2022:260) ansvarar Royal Canin för att de levererade varorna överensstämmer med köpeavtalet.

- Konsumenters rätt att reklamera
Som konsument har du rätt att åberopa fel i varan som förelåg vid tidpunkten för leveransen. Denna rätt gäller under en period av tre (3) år från leveransen av varorna.

- Varors överensstämmelse
I enlighet med konsumentköplagen åtar sig Royal Canin att leverera varor som är i enlighet med köpeavtalet. Detta åtagande omfattar den allmänna förväntan att de levererade varorna kommer att fungera som konsumenten rimligen förväntar sig, i linje med försäljningsvillkoren. Royal Canin säkerställer att alla sålda produkter uppfyller en standard för kvalitet och funktionalitet som kunderna tillförlitligt kan förvänta sig, baserat på de produktbeskrivningar och framställningar som gjorts vid försäljningstillfället.

- Åtgärder vid bristande överensstämmelse
Om varan inte överensstämmer med avtalet har du rätt att begära antingen reparation eller utbyte av varan. Detta ska ske inom rimlig tid, kostnadsfritt och utan betydande olägenhet för dig. Royal Canin kan dock välja den alternativa lösningen om ditt val medför oproportionerligt höga kostnader jämfört med det andra alternativet, med hänsyn till varans värde utan defekten och betydelsen av den bristande överensstämmelsen.

- Återbetalning eller uppsägning av avtal
Om reparation eller utbyte inte är möjligt, vilket i allmänhet är fallet med animaliska livsmedelsprodukter, har du möjlighet att antingen behålla produkten och få återbetalning av en del av priset eller kräva hävning av köpet och få full återbetalning om varorna returneras.

- Bevisbörda
Under de första 24 månaderna efter leveransen av varorna ligger bevisbördan för att visa att felet inte fanns vid tidpunkten för leveransen på Royal Canin.

- Eventuella särskilda garantier
Utöver standardrättigheterna enligt den svenska konsumentköplagen kan Royal Canin erbjuda specifika garantier för vissa produkter. Dessa garantier ger ytterligare åtaganden avseende produktkvalitet och funktionalitet, var och en med sina egna definierade villkor och varaktighet. Vad som gäller för en sådan eventuell garanti, inklusive täckning och reklamationsprocess, kommer att beskrivas tydligt vid köptillfället. 

Det är viktigt att notera att dessa garantier är kompletterande och att de inte ersätter konsumentens lagstadgade rättigheter.

- Royal Canins Smakgaranti 
För foderprodukter erbjuder Royal Canin en smakgaranti. Du kan läsa mer om garantin och under vilka förutsättningar den kan utnyttjas här.

- Royal Canins Kvalitetsreklamation
Om du vill reklamera en produkt på grund av bristande kvalitet ska du använda vårt formulär för kvalitetsreklamation, som du hittar här.


8. Ångerrätt och återlämnande av produkterna

8.1 Vad är ångerrätt? 

I enlighet med artikel 10.2 i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt att ångra din beställning utan att behöva ange någon anledning, inom fjorton (14) dagar  efter att du, eller en tredje part som utsetts av dig, fått de beställda produkterna i din besittning. Det gäller oavsett om din beställning görs som en engångsorder eller som en del av en prenumeration.

Utöver denna lagstadgade rättighet erbjuder Royal Canin dig rätten att returnera din beställning utan anledning under en längre tidsperiod. Som en följd av detta har du rätt att avbryta en beställning av vilken anledning som helst inom trettio (30) dagar efter dina beställda produkter kommit i din besittning.

8.2 Fall där ångerrätten inte kan utövas: 

Utövandet av ångerrätten är uteslutet för följande produkter, oavsett om de beställs som en engångsbeställning eller som en del av en prenumeration: 
- Produkter som sannolikt kommer att gå ut eller försämras snabbt.  
- Produkter som du har öppnat efter leverans och som inte kan returneras av hygien- eller hälsoskyddsskäl, och
- Produkter som, efter att ha levererats och på grund av sin natur, är oskiljaktigt blandade med andra produkter.

8.3 Villkor för utövande av ångerrätten (i tillämpliga fall): 

För att utöva din ångerrätt måste du meddela Royal Canin om ditt beslut att ångra dig genom en otvetydig förklaring därom: 
- Per post till adressen Royal Canin Sverige AB, box 162, 201 21 Malmö. 
- Via e-post till denna adress: [email protected]
- Genom att klicka för att avbryta din beställning under "Mitt konto" på Hemsidan, i vilket fall Royal Canin kommer att bekräfta ditt meddelande genom att skicka ett e-postmeddelande till dig.
- Genom att skicka nedanstående ångerrättsformulär till Royal Canin, eller alternativt genom att använda den ångerblankett som finns tillgänglig på Konsumentombudsmannens hemsida, tillgänglig här. 

Formulär för utövande av ångerrätt 

Till Royal Canin Sverige Kundservice, Box 162, 201 21 Malmö eller på [email protected] 

Härmed meddelar jag/vi [*] er [*] att jag/vi [*] frånträder avtalet om försäljning av [produktens namn] nedan:

Beställd den (*) / mottagen den (*):
Konsumentens/konsumenternas namn: 
Konsumentens/konsumenternas adress:
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär skickas per fysisk post):
Datum:
(*) Ta bort efter behov.

För att följa denna ångerfrist måste du skicka Royal Canin din begäran därom innan ångerfristen löper ut.

8.4 Retur av produkter 

När du har meddelat att du vill frånträda avtalet måste du returnera den produkt som du har köpt på Hemsidan till adressen Royal Canin Sverige AB, Box 162, 201 21 Malmö utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en period på högst fjorton (14) dagar efter att du har meddelat Royal Canin om ditt beslut att ångra köpet. Royal Canin kommer att stå för kostnaden för att returnera produkterna. 

Produkterna måste returneras i sin ursprungliga form, utan användning eller skada på produkterna och utan att äventyra deras säljbarhet. Royal Canin accepterar inte returer av öppnade, oförpackade, skadade eller använda produkter. 

I händelse av att du utövar din ångerrätt eller avtalet hävs kommer Royal Canin att återbetala dig alla betalningar som Royal Canin mottagit från dig, [inklusive fraktkostnader, utom om du inte har valt standardleveransalternativet utan ett premiumleveransalternativ].

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då Royal Canin informerats om ditt beslut att frånträda detta avtal. 
Den tidsperiod inom vilken detta belopp krediteras ditt kredit- / betalkort kan variera beroende på din banks handläggningstider, och Royal Canin kan inte hållas ansvarigt i detta avseende. Royal Canin kommer att genomföra återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen samtycker till något annat; i vilket fall som helst kommer denna återbetalning inte att medföra några kostnader för dig. 

Royal Canin kan hålla inne ersättningen tills Royal Canin mottar produkten eller tills du tillhandahåller bevis på att produkten har skickats, beroende på vilket som inträffar tidigast. 9. Ansvarsbegränsningar

Royal Canins ansvar för brott mot dessa villkor, brott eller av någon annan anledning åtkomst till Hemsidan, användning av Hemsidan eller andra data eller program, är begränsat till direkta skador som är rimligt förutsebara vid tidpunkten för avtalets ingående. Royal Canin ansvarar inte för indirekta, spekulativa eller oförutsägbara skador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av möjligheter eller skador till följd av avbrott i personliga eller affärsmässiga aktiviteter.

Royal Canin kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella avbrott i transaktioner som görs via Hemsidan, fel eller försumlighet som orsakas av konsumenten eller av en oförutsägbar handling av en tredje part i avtalet, vars effekter inte kan undvikas, eller händelser av force majeure.

10. Kundservice

Om du har problem med din beställning, prenumeration eller om du i övrigt har frågor kan du kontakta Royal Canin på [email protected] eller på 31 742 4242 (lokal samtalstaxa tillämpas) från 9:00 till 12:00 och från 13:00 till 16:00 på måndag till torsdag, och från 9:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:30 på fredagar.

11. Personuppgifter

Royal Canin kan samla in och behandla flera kategorier av personuppgifter som du tillhandahåller. Royal Canin kommer att hålla dina personuppgifter säkra. För mer information, se vår integritetspolicy här (https://www.mars.com/privacy-policy-swedish).

12. Medling

I Sverige kan konsumenttvister behandlas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en statlig myndighet som fungerar som ett opartiskt tvistlösningsorgan i ärenden mellan konsumenter och företag. I händelse av tvist uppmanas konsumenter att först kontakta Royal Canin direkt för att söka en lösning.

Om tvisten inte kan lösas genom kommunikation med Royal Canin, kan du hänskjuta ärendet till ARN för medling. 

ARN:s kontaktuppgifter är följande: 
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige
https://www.arn.se/

Innan du skickar in ett klagomål till ARN krävs det att du först har kontaktat Royal Canin för att försöka lösa tvisten. Observera att ARN kommer att hantera ärendet i enlighet med svensk lag och sina egna rutiner, som finns på deras hemsida.

Som en del av Europeiska unionen kan konsumenter i Sverige också använda plattformen för tvistlösning online (ODR) som tillhandahålls av Europeiska kommissionen för att lösa tvister. Du kan använda plattformen för tvistlösning online för att lösa tvisten, plattformen nås på: https://ec.europa.eu/odr .


Royal Canin förbinder sig till att:
Informera dig om vi inte kan lösa tvisten internt,
Ge dig nödvändig information och vägledning för att söka medling via ARN eller ODR-plattformen.

Om du samtycker till medling påverkar det inte din rätt att få tvisten prövad i domstol.

13. Immateriella rättigheter 

Royal Canin behåller full och fullständig äganderätt till alla dokument och all information som tillhandahålls på eller via Hemsidan, inklusive alla illustrationer, grafik, text, video- och ljudklipp, varumärken, logotyper och annat innehåll (gemensamt benämnt "Royal Canin-innehåll").

Om du godkänner dessa Villkor (och eventuella ytterligare villkor som rör specifikt Royal Canin-innehåll), får du ladda ner, skriva ut och/eller kopiera Royal Canin-innehåll endast för personligt bruk. 

Om du inte har fått skriftligt tillstånd från Royal Canin får du inte göra något av följande:
Införliva Royal Canin-innehåll i ett annat verk (t.ex. på din egen hemsida) eller använda Royal Canin-innehåll för offentliga eller kommersiella ändamål, 
Kopiera, modifiera, reproducera, anpassa, demontera/baklängeskonstruera, distribuera, rama in, återpublicera, ladda upp, posta, visa, publicera, överföra, licensiera eller sälja Royal Canin innehåll i vilken form och på vilket sätt som helst, 
Ändra ett meddelande om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter som rör Royal Canin innehåll, eller
Skapa en "osynlig länk" till en sida på Hemsidan (dvs. en länk till en annan sida än Hemsidans startsida),
Använda Royal Canin innehållet för utveckling av något program, inklusive, men inte begränsat till, utbildning av ett system för maskininlärning eller artificiell intelligens (AI).

14. Tillämplig lag och jurisdiktion

Villkoren och användningen av Hemsidan regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag. Alla tvister som uppstår från eller i samband med dessa Villkor och med användningen av Hemsidan kommer att vara föremål för jurisdiktion av behöriga svenska domstolar.