Försäljningsvillkor för leverans av ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet produkter

ROYAL CANIN vill utmärka sig från andra foderleverantörer genom att skapa högkvalitativa djurhälsoprodukter med en unik och precis näringssammansättning utifrån katter och hundars olika och specifika behov.

Alla ROYAL CANINs produkter är framtagna genom betydande kunskap om katter och hundar, från år av vetenskapliga studier och forskning. ROYAL CANIN utvecklar och förbättrar ständigt sina kunskaper om katter och hundars näringsmässiga behov, för att kunna fortsätta förse dem med foder som möter deras exakta dietbehov. Katter och hundars behov är kärnan till framställningen av ROYAL CANINs produkter.

ROYAL CANIN har strikta kvalitets- och spårbarhetskriterier vid tillverkning av produkterna. ROYAL CANIN har extremt strikta riktlinjer vid sina fabriker för att garantera optimala sanitära förhållanden. ROYAL CANIN har strikta krav genom hela produktionsprocessen med ett noggrant urval av leverantörer, extremt detaljerad kvalitetskontroll av råvarorna med fullständig spårbarhet av alla råvaror och ett kvalitativt övervakningsschema från tillgång på råvaror till slutlig produktförpackning.

ROYAL CANINs djurhälsoprodukter har specifik teknisk, högkvalitativ och unik näringsmässig karaktär. Marknadsföring av sådana tekniska produkter behöver åtföljas av understödjande rådgivning, specialistkompetens och service med fokus på katter och hundars välmående. Därför har distributionen av ROYAL CANINs djurhälsoprodukter till djurägare specifika kvalitetskrav.

ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet segment är speciellt utformat för att ta hänsyn till mer än ett specifikt uttalat behov hos katter och hundars. Detta produktsegment säljs med en personlig utformning (märkt med Veterinärklinikens uppgifter och namnet på djurägaren, samt djuret). På grund av detta bör ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet presenteras av Licensierade Veterinärer, då försäljning av detta produktsegment är i behov av rådgivning och nödvändig information om korrekt användning. Upprepad beställning av produkterna hos Licensierad Veterinärklinik försäkrar återkommande kontakt mellan katter/hundar, med multipla sjukdomar, och veterinärsteam.
 
Leveransvillkor
Beträffande leverans av Produkterna till återförsäljare, är det överenskommet att:
1. Sådan leverans skall ske enligt förutsättningarna angivna i ”ROYAL CANINs kategorispecifika allmänna villkor vid försäljning till licensierade veterinärkliniker – Sverige”, samt ”Internetbilaga till kategorispecifika allmänna villkor vid försäljning till licensierade veterinärer”, med skillnad att leverans av Produkterna endast sker från ROYAL CANIN till fysisk Licensierad Veterinärklinik i Sverige, alternativt direkt till djurägarens adress.
2. Priset för Produkterna skall vara enligt i separat prislista för ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet. Dessa priser kan komma att uppdateras med tiden.
3. Order av ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet måste läggas via Royal Canin Sverige ABs specifika webbaserad orderplattform för Produkterna. Kundens måste tillhandahålla all information som Royal Canin Sverige AB begär via den webbaserade orderplattformen, inklusive detaljer om Produkten, kvantitet (i hela försäljningsenheter), namnet på djurägaren och djuret (så att Produkten kan göras personlig), samt leveransställe.
4. Vid konflikt mellan villkoren framlagda i detta dokument och ROYAL CANINs kategorispecifika allmänna villkor vid försäljning till licensierade veterinärkliniker – Sverige”, samt ”Internetbilaga till kategorispecifika allmänna villkor vid försäljning till licensierade veterinärer”, skall det förstnämnda gälla. Villkoren i nämnda dokument kan komma att uppdateras med tiden.