Ako zoznámiť mača s dospelými, deťmi a domácimi zvieratkami

Ak má mača negatívnu skúsenosť s nejakým človekom alebo zvieraťom, môže to mača ovplyvniť na veľmi dlho. Je dôležité pochopiť, ako mača postupne zoznamovať s novými vecami a osobami, aby sa cítilo pohodlne.

Brown tabby kitten being held by owner in a grey top

Tipy na zoznámenie mačaťa s rodinou, priateľmi a neznámymi ľuďmi

Aj keď si mača môže rýchlo zvyknúť na vás, môže mať naďalej prirodzený sklon utiahnuť sa a ukryť sa, keď stretne nových ľudí. Tu sú naše najlepšie tipy na zoznamovanie, ktoré mu pomôžu cítiť sa sebaistejšie.

Kitten being cuddled by a young boy on a grey sofa

Postupné zoznamovanie

Pre mača je zvyčajne príliš náročne stretnúť veľa ľudí naraz. Nechajte ho, nech sa s každou osobou spozná jednotlivo, a dajte mu veľa času na odpočinok medzi zoznamovaniami.

Sledujte reč ich tela

Mača vám naznačí, keď sa bude chcieť utiahnuť a mať trochu pokoja. Sledujte preto znaky toho, že sa cíti ohrozene, ako napríklad sklopené uši, syčanie alebo vztýčený chvost ako kefa na fľaše.

Nechajte mača priblížiť sa k neznámym osobám

Ak sa k mačatám pristúpi prirýchlo, majú tendenciu spanikáriť a utiecť. Najlepšie je požiadať ľudí, aby sedeli potichu a počkali, kým mača príde k nim.

Zostaňte pokojní

Požiadajte ľudí, aby ovládali svoje nadšenie, pohybovali sa pomaly a hovorili potichu, aby sa mača nevyľakalo.

Neponáhľajte sa

Mača môže potrebovať čas, aby sa cítilo pohodlne s jednotlivými ľuďmi. Neponáhľajte sa preto a jednoznačne sa vyhnite podávaniu mačiatka od jednej osoby k druhej.

Buďte jemní

Požiadajte rodinu a priateľov, aby s mačaťom zaobchádzali jemne. Keď sa s mačaťom zoznámia, ukážte im, ako môžu mača bezpečne niesť tak, že jednu ruku s otvorenou dlaňou položia pod brucho mačky a druhú ruku položia pod jej zadnú časť.

Ako zoznámiť mača s deťmi

Mačky môžu byť pre deti vynikajúcimi domácimi zvieratkami. Deťom však treba dôsledne vysvetliť pravidlá starostlivosti o mačatá a spôsob zaobchádzania s nimi. Deti môžu byť niekedy pre mačiatka príliš drsné alebo vzrušujúce, preto je potrebné pamätať na niekoľko dôležitých vecí.

Kitten being held by a young boy on a grey sofa

Nechajte mača odpočívať

Mača sa zatiaľ nedokáže vyhnúť deťom, keď potrebuje stráviť čas v pokoji. Uistite sa preto, že deti vedia nechať mača odpočívať a nikdy ho nebudú budiť, pretože spánok je nevyhnutný pre jeho vývoj.

Naučte deti manipulovať s domácim zvieratkom opatrne

Ukážte deťom, ako môžu mača pohladiť a ako ho môžu zdvihnúť tak, že jednu ruku položia pod jeho bruško a druhou rukou nadvihnú jeho zadnú časť. Spočiatku je ale najlepšie, ak mača nebudú zdvíhať vôbec. Uistite sa tiež, že mača nebudú objímať príliš pevne.

Trvajte na tichu a pokoji

Požiadajte deti, aby sedeli potichu a počkali, kým mača príde k nim. Vysvetlite im, že živé a hlučné správanie môže viesť k tomu, že mača sa veľmi vyľaká.

Opatrná hra

Deti musia pochopiť, že vaše mača nie je hračka. Ukážte im, ako sa s ním hrať bezpečne s použitím hračiek pre mača, aby si hru všetci užili.

Dozerajte na situáciu

Najlepšie je vždy dohliadať na malé deti s mačiatkami, aby ste sa vyhli nešťastným škrabancom.

Ako mača bezpečne zoznámiť s iným domácimi zvieratkami

Pre domáce zvieratká, najmä pre mačky, je prirodzené, že sú teritoriálne. Preto je nevyhnutné pripraviť sa na ich zoznámenie a citlivo na to dohliadať. Tu je niekoľko dôležitých tipov, ktoré treba mať na pamäti.

Kitten standing outdoors being groomed by mother cat

Checklist

Umožnite mačaťu, aby si najprv zvyklo na vlastný priestor. A pred jeho zoznámením s inými domácimi zvieratkami sa uistite, že absolvovalo kontrolu u veterinára a má všetky potrebné očkovania.

Pre každé domáce zvieratko vezmite handričku a jemne ju votrite do jeho tváre a do tváre druhého zvieratka. Potom ju vložte do jeho košíka, aby ste mu umožnili zvyknúť si na neznámy pach skôr, ako zvieratka vzájomne zoznámite.

Spočiatku nechajte svoje existujúce domáce zvieratká na mača sa len pozerať (napríklad cez sklo). Potom im umožnite krátky kontakt pod dohľadom na neutrálnej pôde. Až postupne, počas niekoľkých dní, tieto časy predlžujte. Uistite sa, že všetky vaše domáce zvieratká majú počas zoznamovania bezpečné miesto, kam môžu utiecť.

Psy často akceptujú mačiatka ľahšie ako staršie mačky, ale pri zoznamovaní zachovávajte pokoj a majte psov na vôdzke. Nenúťte ich do žiadneho kontaktu. Nechajte ich zvyknúť si na seba navzájom vlastným tempom.

Vaše existujúce mačky sa môžu cítiť ohrozené novým mačaťom a vytvorenie pokojného územného vzťahu môže trvať niekoľko dní a dokonca aj mesiacov.

Všetky domáce zvieratká potrebujú na oddych, jedenie a hranie vlastné územia. Mačky navyše nemajú rady spoločné nádoby na exkrementy, takže každá z nich potrebuje aspoň jednu nádobu a k tomu jednu navyše.

Prvý týždeň mačaťa

Prvých niekoľko dní a týždňov mačaťa v novom domove je základom pre vybudovanie pevného vzťahu s vaším domácim zvieratkom. Uistite sa, že sa mača dobre usídli a vytvorte preň rozvrh dňa, aby ste zabezpečili minimálne narušenie dennej rutiny vášho nového miláčika.

Vyzdvihnutie mačaťa
Sacred Birman black and white kitten playing with red ball