Sacred Birman kittens with mother black and white

Socializácia a hranie sa mačaťa

Socializácia by sa mala začať čo najskôr, aby sa predišlo akémukoľvek nechcenému správaniu a aby sa podporil vývoj mačaťa na sebaistú a vyrovnanú dospelú mačku. Zistite, ako a prečo by ste mali svoje mača socializovať.

Časté otázky týkajúce sa socializácie mačaťa

Zatiaľ čo mačatá sa často považujú za nezávislé, je dôležité už od raného života usmerňovať ich správanie, stanoviť jednoduché pravidlá a podporovať ich spoločenské zvyklosti. Tu je niekoľko najčastejších otázok o socializácii a tipy na to, ako začať.

V prvých týždňoch života mačaťa je všetko nové. Účinná socializácia mu pomáha porozumieť novému prostrediu a bez strachu pristupovať k rôznym ľuďom, miestam a situáciám. Takisto mu pomáha formovať zdravé správanie, ktoré ovplyvní zvyšok jeho života.

Mačatá spočiatku socializuje ich chovateľ, ako aj ich matka a súrodenci z vrhu, ktorých zvyklosti a správanie sleduje a opakuje. Po príchode mačaťa k vám domov budete musieť pokračovať v jeho socializácii, a tým obmedzovať neželané správanie a pomáhať mu usadiť sa v novom živote.

Socializácia je základná vývojová fáza a bez nej bude mať mača problémy. Účinná socializácia mačiatkam (aj ich majiteľom) pomáha v mnohých ohľadoch:
 • odstraňuje strach a úzkosť z nových zážitkov,
 • budú sa v novom prostredí cítiť ako doma,
 • pomôže im to zvyknúť si na iných ľudí, zvieratá a miesta,
 • naučia sa, ktoré správanie je správne a ktoré nesprávne,
 • zabezpečí to ich zvedavosť a všetečnosť v dospelosti.

Mača si osvojí väčšinu sociálnych návykov počas prvých troch mesiacov. Čím skôr ho teda vystavíte novým podnetom, tým lepšie. Dobrý spôsob, ako zistiť, či sa vaše mača riadne socializovalo, a spoznať jeho osobnosť, je sledovať jeho reakcie na nasledujúce podnety.

Existuje jednoduchý test. Ak sa k vám mača šťastne rozbehne, ak si žiada vašu pozornosť a otiera sa o vás, je dosť možné, že má dobré základy socializácie. Ak je však plaché a pokúša sa utiecť, keď sa k nemu priblížite, budete musieť začínať od začiatku.

Kitten sitting indoors with a little girl

Základy socializácie

Ak chcete mača úspešne socializovať a zoznámiť ho s novými vecami, zvukmi, ľuďmi, miestami a pachmi, treba vziať do úvahy niekoľko vecí.

Tabby kitten playing in a kitchen with a ribbon on string

Ako sa starať o duševnú a fyzickú pohodu mačaťa

Duševné a fyzické cvičenie je kľúčom k včasnému vývoju a dlhodobému zdraviu mačaťa. Preto je nevyhnutné denné cvičenie, hranie a stimulácia. Prínosy aktívnosti mačaťa:
 • zostane zdravé,
 • naučí sa nové zručnosti,
 • bude mentálne čulé,
 • bude skúmať svoje okolie,
 • zabráni sa jeho obezite,
 • bude sa chrániť pred zdravotnými problémami v neskoršom živote,
 • vytvorí si s vami silné puto.

Znaky toho, že mača potrebuje viac pohybu

Ak si kladiete otázku, či vaše mača potrebuje viac cvičenia, tu je niekoľko náznakov, ktoré si treba všímať:

Nadmerný prírastok hmotnosti

Deštruktívne alebo agresívne správanie

letargiu,

Nezáujem o hračky a hry

Maine coon kitten black and white

Výcvik mačaťa

Výcvik mačaťa by sa mal začať čo najskôr, aby sa predišlo akémukoľvek nechcenému správaniu a aby sa podporil vývoj mačaťa na sebaistú a vyrovnanú dospelú mačku.

Výcvik mačaťa

Prispôsobená výživa pre mačatá

Výživa pre mačatá ROYAL CANIN® podporuje rast a vývoj tým, že poskytuje všetky živiny nevyhnutné pre mačatá v prvom roku života.

Produkty pre mačatá
KSOCB7