Sacred Birman kitten and mother sitting together

Vývoj mačaťa od narodenia do dospelosti

Keď pochopíte úžasnú transformáciu, ktorou mača popri dozrievaní prechádza, budete mu môcť poskytnúť správnu nutričnú rovnováhu v každej fáze vývoja.

Pôrod

Ihneď po narodení by mačatá mali byť nasmerované na prisatie sa. Matka svojmu vrhu v týchto prvých hodinách a dňoch odovzdáva dôležité živiny, ktoré podporujú zdravý vývoj mláďat.

Pôrod

Výživa

Mačatá by sa mali po narodení prirodzene priplaziť k matke a začať cicať. Získavajú tak mledzivo (kolostrum), čo je zložka materského mlieka bohatá na protilátky, ktoré posilňujú imunitný systém.

Mother cat with baby kittens

Pôrod

Zdravie

Riziká, ktorým sú novonarodené mačatá vystavené, sú dvojaké: môžu mať nedostatok kyslíka v rôznom trvaní v dôsledku odlúčenia placenty a po príchode na svet prichádzajú do bezprostredného kontaktu s okolitými baktériami a vírusmi. Chovateľ musí prijať starostlivé hygienické opatrenia, uistiť sa, že priestor na pôrod je vhodne pripravený, a sledovať narodenie mačiatok, aby sa obmedzil vplyv prostredia na zdravie novorodencov.

Pôrod

Správanie

Hoci sa mačatá rodia hluché a slepé, v tomto skorom štádiu sa správajú na základe rôznych reflexov. Mača sa dokáže vo svojom okolí orientovať pomocou čuchu a hmatu. Dokáže sa zahriať tak, že sa pritúli k matke, a získava živiny cicaním mlieka.

Newborn kittens lying down together

Pôrod

Vývin

Mačatá by sa mali narodiť s hmotnosťou približne 2 – 3 % telesnej hmotnosti ich matky. V prvých dňoch sa ich hmotnosť zvyšuje denne o približne 10 % pôrodnej hmotnosti. Mužské jedince sú často ťažšie a rastú rýchlejšie. Mačiatka sa rodia slepé a hluché. Útočisko a výživu hľadajú u svojej matky.

Pôrod

Prostredie

Novorodené mačatá by mali byť po celý čas so svojou matkou, aby boli v teple a aby ich mohla vyčistiť a nakŕmiť. Ich pôrodné miesto by malo mať teplotu okolo 22 °C, aby sa znížilo riziko podchladenia, a v ideálnom prípade by malo mať vlhkosť 65 – 70 %.

Mother cat and young kittens sitting together

Novorodenecké obdobie

Novonarodené mačatá zostávajú v teple a bezpečí pri svojej matke a súrodencoch z vrhu. Čas trávia spánkom a jedlom.

0 – 3 týždňov

Zdravie

Počas prvých dní života by mal zodpovedný chovateľ zabezpečiť kontrolu mačiat u veterinára. Ten skontroluje prípadné vrodené chyby alebo problémy, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie od matky a vrhu v novorodeneckej fáze môže viesť k zlému fyzickému a psychickému vývoju a problémom s agresivitou. Odčervenie by sa počas prvých šiestich mesiacov života malo vykonávať každý mesiac.

Newborn kittens being held in breeders hands

0 – 3 týždňov

Výživa

V tejto fáze bude imunitný systém mačaťa naďalej silne budovaný z materského mlieka jeho matky, z ktorého mača čerpá zásadné bielkoviny podporujúce jeho vývoj. Počas prvých štyroch týždňov môže mača začať piť vodu, a preto by nablízku mala byť položená plytká miska s vodou.

0 – 3 týždňov

Správanie

Počas tejto fázy mačatá veľkú časť dňa prespia, v prvých týždňoch dokonca približne 90 % času. Pohyb je obmedzený na plazenie sa k matke, ktorá im dáva teplo a materské mlieko. Zrejmé sú už aj pradenie a iné vokálne prejavy.

Newborn kittens lying together on a blanket

0 – 3 týždňov

Vývin

Zhruba vo veku piatich dní začnú mačiatka otvárať oči. Ich pupočná šnúra odpadne zhruba týždeň po pôrode. V tomto čase tiež začnú priberať približne 10 až 30 g denne.

British shorthair kittens sitting together

0 – 3 týždňov

Prostredie

Čisté, pokojné a teplé prostredie je v prvých týždňoch kľúčové. Príliš veľa hluku a rušivých elementov narušuje spánok a kŕmenie. Je životne dôležité udržiavať telesnú teplotu mačaťa na teplote vyššej než 34 °C. Ak teplota mačaťa klesne pod 34 °C, nedokáže efektívne tráviť mlieko, a keď klesne pod 32 °C, stráca sací reflex, čím sa zastaví normálne kŕmenie.

Odstavenie

Fyzický vývoj mačiatok sa zrýchľuje a začína sa proces odstavenia od materského mlieka. Je to rozhodujúca fáza na učenie sa od matky a súrodencov.

4 – 8 týždňov

Výživa

Keď sa mačaťu začnú vyvíjať mliečne zuby, začína sa proces odstavovania od materského mlieka. Po chvíli mačatá začnú prejavovať záujem o pevnú stravu svojej matky a môžu pomaly začať ukončovať príjem výlučne mliečnej stravy. Tráviaca sústava ešte nie je naplno rozvinutá a to znamená, že je pre ne dôležité dostávať ľahko stráviteľné potraviny, ktoré spĺňajú špecifické výživové potreby tejto fázy.

Young kitten eating out of a stainless steel feeding bowl

4 – 8 týždňov

Zdravie

Počas tejto fázy nastáva obdobie bez rozvinutého imunitného systému. V tomto čase, keď hladina protilátok poskytnutých matkou už nestačí na zaručenie ochrany mačaťa, ale zároveň je príliš vysoká na zabezpečenie účinnosti očkovania, je mača náchylnejšie na ochorenie. Spánok pomáha posilňovať imunitný systém, preto je dôležité zabezpečiť, aby mali mačiatka teplé, pohodlné a tiché miesto na spanie.

4 – 8 týždňov

Správanie

Počas tejto fázy sa mačatá začínajú viac kontaktovať so svojimi súrodencami z vrhu a začínajú sa vzájomne čistiť a starať sa o srsť. Začnú sa aktívne hrať, behať, chytať objekty do pazúrikov a sledovať okolie. V tejto fáze je ich zrak úplne vyvinutý.

Two kittens sleeping together in a cat bed

4 – 8 týždňov

Vývin

Do štvrtého týždňa sa úplne vyvinie čuch a dobre sa vyvinie sluch. Do šiesteho až siedmeho týždňa sa začnú rozvíjať modely spania dospelej mačky a motorické schopnosti. Kľúčové sociálne zručnosti sa vyvíjajú prostredníctvom interakcie so súrodencami a učenia dosiahnutého pozorovaním správania matky.

4 – 8 týždňov

Prostredie

Keďže sa mačiatka stávajú mobilnejšími a dobrodružnejšími, je dôležité, aby bolo ich prostredie „odolné voči mačatám“. Zároveň ide o kľúčovú fázu učenia sa, a preto je rozhodujúce zabezpečiť mačkám prístup k hračkám a inej stimulácii. Pravidelné stretávanie sa a interakcia s rôznymi ľuďmi im pomôžu nadobudnúť dôveru v dospelosti.

British shorthair kittens lying together indoors

Intenzívny rast

Mačiatko začína chápať svoje miesto vo svete a vyvíja sa uňho správanie, ktoré mu zostane po zvyšok života.

2 až 4 mesiace

Zdravie

Od približne ôsmich týždňov je mača v ideálnom veku na začatie základného očkovania, pričom následné injekcie budú potrebné o tri až päť týždňov. Ide o dôležitý proces pri zabezpečovaní ochrany zdravia mačaťa v dospelosti. O vhodnom programe očkovania sa poraďte s veterinárom.

Kitten standing on an examination table being given a vaccination by a vet

2 až 4 mesiace

Výživa

Mačiatko niektoré živiny zatiaľ nedokáže stráviť. Preto je dôležité zabezpečiť mu stravu na mieru prispôsobenú jeho vývojovému štádiu. Tým sa zabezpečí, že počas tejto zásadnej vývojovej fázy získa potrebné živiny a energiu.

2 až 4 mesiace

Správanie

V tomto štádiu je správanie mačaťa najviac ovplyvnené inými vrátane súrodencov z vrhu, iných domácich zvieratiek a ľudí. Začína tiež chápať svoje postavenie v domácnosti a v závislosti od jeho skúseností a výcviku sa u neho môže začať rozvíjať dominantné alebo submisívne správanie.

Three kittens on a white rug

2 až 4 mesiace

Vývin

Ide o kľúčovú fázu vo vývoji vzťahov s ľuďmi, takže rozhodujúce sú jednotný prístup a poskytovanie podpory. Účinná socializácia v tejto fáze je kľúčom k dobre vychovanej a šťastnej mačke.

 

2 až 4 mesiace

Prostredie

Mačiatka možno odobrať od matky a uviesť do nového domova vo veku okolo 8 týždňov. V závislosti od chovateľa to môže byť až 12 týždňov. Ak prinášate domov mača, je dôležité zabezpečiť, aby bolo jeho nové prostredie kompletne pripravené. Je potrebné zakryť elektrické káble a zásuvky, zabezpečiť okná, balkóny a schody a odstrániť všetky ostré alebo malé predmety.

Two kittens sitting in a cardboard box

Ustálený rast

Blíži sa dospelosť a mačiatko postupne dosahuje úplnú fyzickú zrelosť.

Od 4 mesiacov

Zdravie

Počas tohto obdobia začnú mačky značkovať predmety, iné zvieratá a ľudí močením a trením svojich žliaz na lícach o nich. Toto je znak začínajúceho dospievania. V tomto momente by ste mali s veterinárom prebrať kastráciu.

Od 4 mesiacov

Výživa

Keď mača dosiahne telesnú zrelosť a priblíži sa k plnej telesnej hmotnosti dospelej mačky, potrebuje prejsť na stravu a porcie pre dospelé mačky. Nutričná rovnováha bude závisieť od jeho veľkosti a metabolických faktorov, ako napríklad od toho, či môže chodiť vonku a či bolo kastrované.

Ginger kitten sitting indoors eating from a food bowl

Od 4 mesiacov

Správanie

Ako sa mačka začína približovať k fyzickej zrelosti, dochádza k väčšiemu skúmaniu dominancie v domácnosti. Súčasťou tohto procesu je aj spochybňovanie postavenia ľudí a iných domácich zvierat. Je dôležité, aby ste ako majiteľ udržiavali bežné postupy a správanie stanovené v prvých mesiacoch jej života, aby ste zabezpečili jednotnosť a zvládali stres.

Bengal kitten standing indoors on a wooden floor

Od 4 mesiacov

Vývin

V tejto fáze začne mačiatku rásť 30 dospelých zubov. Ak nebolo vykastrované, vo veku šiestich mesiacov sa dosiahne sexuálna zrelosť a začnú sa sexuálne cykly a rozmnožovacie správanie. Do ôsmich mesiacov bude mača dosahovať 80 % svojej hmotnosti v dospelosti. V závislosti od plemena sa dospelosť dosahuje vo veku od 12 do 15 mesiacov.

Od 4 mesiacov

Prostredie

Ak mačatá dostali všetky potrebné očkovania a dosiahli vek šiestich mesiacov, môžete im pomaly predstaviť vonkajší svet. Najlepšie je ísť na to postupne. Kým si mačatá zvyknú na svoje okolie, je dobré vonku zostávať v ich blízkosti. Keď začnú byť sebaisté, začnú sa snažiť vzdialiť sa. Spravidla platí, že kocúry sa vzďaľujú viac, mačky zostávajú bližšie k domovu. V tomto štádiu je dôležité zásadové správanie majiteľa a disciplína.

Bengal kitten climbing a tree

Nástup dospelosti

V čase, keď mača dosiahne hmotnosť dospelého jedinca, bude mať o 40- až 50-krát vyššiu hmotnosť ako pri pôrode.

12 až 18 mesiacov

Nástup dospelosti

Mačatá sa stávajú dospelými okolo 12 mesiaca života, pričom väčšie plemená mačiek dosahujú dospelosť až v 15 mesiacoch. Ako sa z mačaťa stáva dospelá mačka, je načase začať jej postupne dávať stravu, ktorá podporuje výživové požiadavky daného plemena a životného štýlu mačky.

Siamese kitten sat next to a feeding bowl indoors

Prispôsobená výživa pre mačatá

Výživa pre mačatá Royal Canin podporuje rast a vývoj tým, že poskytuje všetky živiny nevyhnutné pre zdravie mačiat v prvom roku života.

Prispôsobená výživa pre mačatá

Ako nájsť správne krmivo pre mačku

Naše zloženia pre dospelé mačky poskytujú výživu prispôsobenú zdravotným potrebám mačiek s ohľadom na ich veľkosť, plemeno, vek alebo životný štýl.

Produkty