Rozwój społeczności

Prawie 2,2 miliarda ludzi żyje za mniej niż 2 USD dziennie, a prawie 21 milionów dorosłych i 85 milionów dzieci wykonuje pracę przymusową.

Ponadto szacunkowo 200 milionów drobnych rolników produkuje żywność w ramach światowych łańcuchów dostaw, a wielu z nich żyje w ubóstwie. Naszym celem jest aktywna współpraca na rzecz wspierania rozwoju społeczności, w których działamy.

Cat adult sitting on an examination table at the vets

Współpraca z młodymi lekarzami weterynarii

Na wielu rynkach wschodzących, klinik weterynaryjnych jest zwykle za mało w stosunku do rosnącej populacji zwierząt domowych.

Poprawa jakości życia zawodowego

W firmie Royal Canin dążymy do poprawy sytuacji zawodowej małych podmiotów w łańcuchu wartości do roku 2025. Chcemy to osiągnąć za pośrednictwem przychodów i praw człowieka. Naszym celem jest, aby każdy pracujący w naszych rozbudowanych łańcuchach dostaw uzyskiwał dochody wystarczające do utrzymania przyzwoitego poziomu życia. Choć nasze relacje z rolnikami posiadającymi niewielkie gospodarstwa rzadko są bezpośrednie, dostrzegamy ich znaczenie dla naszej działalności. Szczególnie koncentrujemy się na umożliwieniu obecnemu pokoleniu rolników dobrego prosperowania, a jednocześnie na stworzeniu następnemu pokoleniu motywacji do pozostania w rolnictwie ze względu na możliwości rozwoju.

Two men stood outdoors looking at a tablet
Content Block With Text And Image 3

Zdrowa planeta

Ponieważ swoją działalność opieramy na dowodach naukowych i innowacyjnej technologii, ograniczamy produkcję odpadów w trosce o lepsze jutro dla Ziemi.

Więcej informacji
Content Block With Text And Image 4

Żywienie jako element dobrostanu

Dbałość o dobrostan psów i kotów, pomaga nam realizować, wspólnie z partnerami, nasz najważniejszy cel zdrowego żywienia i w efekcie tworzyć lepszy świat dla zwierząt.

Więcej informacji