Frågor om fodersäkerhet du bör ställa till fodertillverkaren

2018-09-20
Alla ägare vill fatta rätt beslut när det gäller foder och näring till sina sällskapsdjur. Men det finns så många olika djurfoderprodukter på marknaden att det kan vara svårt att veta hur man ska göra rätt val för sin katt eller hund.
Royal Canin-fabrik i Frankrike

Om du inte är säker på hur du ska välja rätt katt- eller hundmat, så finns det experhjälp. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) har tagit fram en näringsverktygslåda som innehåller viktiga frågor att ställa till fodertillverkare för att kontrollera katt- och hundfoders säkerhet och kvalitet.

Är mitt katt- eller hundfoder säkert?

Både American Animal Hospital Association (AAHA) och World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) har publicerat riktlinjer för att bedöma näringsvärde. Dessa utgör ett ramverk när det gäller rekommendationer för katter och hundar.

WSAVA:s näringsverktygslåda innehåller rekommendationer vid val av katt- och hundfoder. Den omfattar de viktigaste frågorna man bör ställa till tillverkare av katt- och hundfoder.

Förslag på frågor enligt WSAVA1

 • Har ni en kvalificerad näringsexpert anställd på heltid?
 • Vad heter näringsexperten och vilka kvalifikationer har hen?
 • Vem tar fram sammansättningen av era foder och vilka kvalifikationer har hen?
 • Testas era foder enligt fodertesterna från AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) eller enligt sammansättningstester för att uppfylla näringsprofilerna från AAFCO? (Obs! Hänsyn tas till näringskraven från European Pet Food Industry Federation i Europa.)
 • Vilken typ av produktforskning har genomförts?
 • Har resultaten publicerats i referentgranskade tidskrifter?
Illustration av en pratbubbla, matskål, telefon och e-postikon

Svar från Royal Canin

Kvalificerade näringsexperter

WSAVA-frågor: Har ni en kvalificerad näringsexpert anställd på heltid? Vad heter näringsexperten och vilka kvalifikationer har hen? Vem formulerar era foder?

Royal Canin är ett globalt företag som erbjuder näringsriktiga foder för katter och hundar i över 91 länder med toppmoderna tillverkningsanläggningar världen över.

Fodersammansättningarna utvecklas av ett team med certifierade veterinärexperter inom näring, personer som har doktorerat inom näringslära och Royal Canin-medarbetare med magisterexamen inom näring för smådjur. Dessa team arbetar huvudsakligen vid Royal Canin Research Campus i Aimargues, Frankrike, men vi har även kvalificerade näringsexperter i ett antal andra länder, inklusive Sverige.

Illustration av kvinnlig näringsexpert för katter och hundar

På vår anläggning i Aimargues utvecklar och testar vårt team av näringsexperter nya sammansättningar genom att forska och använda kunskap från hela världen. Vårt öppna och samarbetsinriktade tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att bidra till och dra nytta av de senaste vetenskapliga och observationsbaserade insikterna inom näringslära för katter och hundar. Det omfattar ett fortlöpande samarbete med Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray i Storbritannien) och Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg i USA).

Fodertestning

WSAVA-fråga: Utvärderas era produkter med utfodringsstudier eller enbart genom att näringsvärdet stäms av mot de rekommendationer som finns i branschriktlinjerna i Europa (Fediaf/European Pet Food Industry Federation; Nutritional Guidelines)?

Vetenskap och observation ligger till grund för hur vi formulerar våra foder. Vi har två egna center där vi utför forskning om smaklighet och smältbarhet. Här bor ett antal katter och hundar, som hela tiden observeras med hänsyn till deras hälsa och välmående. Vi analyserar dessa katters och hundars matbeteende, men vi utför aldrig några påträngande tester.

Respekt för katters och hundars hälsa och välmående är grunden i Royal Canins näringsfilosofi, som förbjuder påträngande djurförsök. De enda undersökningarna vi utför är för att fastställa matpreferens, smaklighet och smältbarhet. Smakligheten och smältbarheten utvärderas av hundar och katter. Reaktionerna från dessa ”professionella provsmakare” observeras sedan noggrant.

När det gäller att utföra utfodringsförsök följer Royal Canin globala näringsstandarder. Utöver AAFCO- och FEDIAF-standarderna följs även de näringskrav som har fastställts av National Research Council (NRC). I Europa fastställs näringsegenskaperna för dietfoder i direktivet 2008/38/EG (PARNUTs-direktivet). Vi har tagit fram över 200 olika sammansättningar, inklusive våt- och torrfoderprodukter för både katter och hundar.

De allra flesta är validerade och överensstämmer med AAFCO- och FEDIAF-näringsprofiler och/eller utfodringsförsök, där dessa är de mest relevanta regelverken. Vi utformar ett antal särskilda terapeutiska eller kliniska dietfoder, som våra lever- och njurvårdsprodukter, som har mycket exakt anpassade näringsnivåer för att stödja de unika behoven hos katter och hundar med sådana sjukdomar. En del dietfoder innebär att det inte går att uppfylla AAFCO:s riktlinjer för näringstillskott för skötsel av vuxna katter och hundar. För dessa dietfoder är det viktigare att hantera hälsotillstånd än att uppfylla AAFCO-näringsprofilerna.

I dessa fall har alla sammansättningar genomgått alternativa produkttester. De har visat sig vara säkra genom kliniska prövningar som visar att de är effektiva för att hantera de sjukdomsprocesser som de är avsedda för. Alla har getts till antingen katter eller hundar under långvariga perioder och har bidragit till katternas och hundarnas välmående. Dessa dietfoder är lätta att känna igen eftersom de är märkta för tillfällig eller kompletterande utfodring.

Illustration av katt som får mat i en Royal Canin-skål

Kvalitetskontroll och produktforskning

WSAVA-frågor: Vilka specifika kvalitetskontrollåtgärder använder ni för att säkerställa konsistensen och kvaliteten hos era ingredienser och slutprodukten? Vilken typ av produktforskning har genomförts? Har resultaten publicerats i referentgranskade tidskrifter?

Som katt- och hundägare kan du vara säker på att Royal Canins foder har en säker och hög kvalitet, från början till slut. Vår robusta kvalitetskontrollprocess kan omfatta någon av följande icke-störande analyser, beroende på fodrets användningssyfte:

 • Smaklighetstester
 • Smältbarhetstester
 • Relativa övermättnadstester (i urinvägar)
 • Avföringens kvalitet och konsistens
 • Analys av aminosyror
 • Analys av fettsyror
 • Toxikologiska studier och stabilitetsdata
 • Kliniska prövningar beträffande effekt i samarbete med veterinärer och djurägare
 • Blodparametrar (där så är lämpligt)
 • Referentgranskad forskning
 • Fältförsök i samarbete med uppfödare och yrkespersoner

Produktkvaliteten börjar med granskning av varje enskild ingrediens från varje leverantör. Vi köper lokala råvaror när det är möjligt, men ingrediensernas säkerhet och kvalitet är vår prioritet. Innan de kommer in i anläggningen måste varje ingrediens granskas av utbildade tekniker för att bekräfta kvalitet och produktsäkerhet.

En viktig del av vår kontroll då det gäller produktsäkerhet är analys av varje ingrediens "fingeravtryck", med hjälp av NIR-teknik och en omfattande intern standarddatabas. Om NIR-resultaten för den inkommande ingrediensen inte överensstämmer med standarden avvisas ingrediensen innan den lastas av.

Man genomför även ytterligare tester utöver NIR. Till exempel utförs analys av mykotoxiner (mögelgifter) på alla ingredienser eller råvaror som kan beröras av detta, eftersom det kan utsätta kattens eller hundens hälsa för risk.

Vi är också försiktiga när det gäller att förflytta medarbetare genom våra fodertillverkningsanläggningar. Strikt zonindelning är ett annat sätt att upprätthålla kvalitet och säkerhet, eftersom det säkerställer att oönskade material och element som utgör en biologisk eller fysisk risk inte förs över mellan olika områden. Zoner kan delas in i områden som är avsedda för:

 1. Mottagning, inledande testning och bearbetning av råvaror
 2. Inledande mätning och dosering av råvaror, blandning och malning
 3. ”Värmebehandling” eller tillagning
 4. Torkning, beläggning och kylning (tillverkning av torrfoder)
 5. Förpackning och lagring

1 2 3 4 5

Säkerställa säkerheten på alla anläggningar

Våra strikta säkerhetsåtgärder slutar inte där. Ett nätverk av toppmoderna laboratorier världen över utför detaljerade analyser av alla ingredienser och färdiga produkter från våra tillverkningsanläggningar. Tack vare detta globala nätverk av laboratorier kan vi tillsammans övervaka trender och varna varandra för potentiella problem. Det innebär att vi hela tiden kan förfina vårt arbetssätt, förnya vårt sätt att hantera fodersäkerhet, förbättra kvalitetskontrollmetoderna och i slutändan tillverka bättre produkter.

Royal Canins tillverkningsanläggningar uppfyller och överträffar många kvalitetssäkringsstandarder, som har fastställts av både externa ackrediteringsorgan och våra egna Mars Petcare-regler. Några av dessa omfattar:

 • Kontroller av livsmedelssäkerhet enligt HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 • GMP/GHP (Good Manufacturing Practice Standard och General Principles of Food Hygiene)
 • Mars standarder för kvalitet och fodersäkerhet

Genom att följa höga standarder som dessa uppnår vi höga nivåer för noggrannhet, kvalitet, miljömässiga framsteg och, viktigast av allt, fodersäkerhet. Vi utför över 500 000 analyser av råvaror och färdiga produkter per år och kompromissar aldrig med att endast ge sällskapsdjur den bästa produkten vi kan skapa.


1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

Tillbaka till början

En tysk schäferhund och en katt i svartvitt

Royal Canins syn på näring

På Royal Canin är vårt främsta fokus att förstå katters och hundars unika behov. Allt vi gör syftar till att få fram näringsriktiga sammansättningar som är anpassade för att främja katters och hundars hälsa och välmående. Läs mer om vårt vetenskapliga synsätt på sällskapsdjurs näring.

 

Vår näringsmetod
Inline Image 3

Se vårt produktsortiment

Alla Royal Canins foder har skapats för att ge näring som är skräddarsydd för kattens eller hundens behov, beroende på ras, ålder, livsstil och känsligheter. Se hela vårt produktsortiment och upptäck hur vi kan bidra till att ditt sällskapsdjur mår så bra som möjligt.

Utforska sortimentet