Helfoder som sätter hundens och kattens näringsbehov i centrum

Royal Canin har legat i framkant inom vetenskapsbaserad nutrition i över 50 år. Vår näringsmetod har alltid baserats på vetenskapliga fakta och ständigt fått stöd från forskning som utförs av näringsexperter, veterinärer och forskare från hela världen. Vår näringsfilosofi har sin grund i tre huvudprinciper: katters och hundars behov först, precis näring och ständig innovation.

Vuxen labrador och vuxen brittiskt korthår i svartvitt

Katters och hundars behov först

En hund är inte en människa och en katt är inte en liten hund. De grundläggande fysiologiska skillnaderna mellan människor, katter och hundar medför specifika näringsbehov. På Royal Canin strävar vi efter att förstå även de minsta näringsmässiga skillnaderna mellan olika arter och raser och på så sätt bidra till att våra foder stödjer deras unika behov.

Det innebär att vi inte följer trender inom näringlära för människor eller katt- och hundägares önskemål. Istället utgår vi från forskingsmetoder och tar fram nya produkter med hjälp av vetenskap och observation. Detta gör vi för att få fram en precis kombination av näringsämnen som är viktig för katters och hundars hälsa. Genom att sätta katters och hundars verkliga behov främst säkerställer vi ett tydligt fokus som vägleder vår forskning och som utgör grunden i våra näringsriktiga foder.

Vi använder våra djupgående kunskaper om näringsämnen och katters och hundars specifika behov för att ta fram skräddarsydda foder. Genom att enbart fokusera på katters och hundars hälsa och välbefinnande kan vi också ge dig som katt- och hundägare många goda skäl till varför du ska välja våra näringsriktiga foder.

Illustrerad katt som går mot en grön bakgrund

Katter

Smaklökar: 475

Dagligt energiintag: 200–300 kcal/dag

Tid för intag av mat: Flera små måltider

Kost: Köttätare

Illustrerad hund som går mot en grön bakgrund

Hundar

Smaklökar: 1 700

Dagligt energiintag: 130–3 500 kcal/dag

Tid för intag av mat: 1–5 minuter

Kost: Delvis köttätare

Illustrerad människa som går mot en grön bakgrund

Människor

Smaklökar: 9 000

Dagligt energiintag: 1 800–2 500 kcal/dag

Tid för intag av mat: 30–60 minuter

Kost: Allätare

Näringsprecision

Produkterna från ROYAL CANIN® är resultatet av många års noggrann forskning med fokus på de exakta näringsbehoven hos katter och hundar. Till skillnad från många andra fodertillverkare som låter ingredienserna visa vägen arbetar vi enligt en detaljerad filosofi där näringen visar vägen.

Med ett näringsfokuserat tillvägagångssätt utvärderas katternas och hundarnas specifika näringsbehov först och sedan byggs den optimala kostprofilen upp efter de behov man har fastställt. Dessa behov avgörs av vilken typ av sällskapsdjur det handlar om, men även dess ras, livsstil, ålder och hälsotillstånd eller känsligheter. Utifrån detta väljs högkvalitativa och lättsmälta ingredienser ut som kan kombineras för att matcha de specifika näringsprofilerna.

Vi vill säkerställa att våra foder är näringsriktiga och exakt anpassade efter verkliga behov. Därför samarbetar vi med katt- och hundexperter som veterinärer, uppfödare samt andra yrkesgrupper och organisationer. Det har gjort det möjligt för oss att utveckla en djupgående förståelse för enskilda raser, olika stadier av livet och olika livsstilar, samt att ta hänsyn till olika hälsotillstånd.

Ständig innovation

Royal Canin är del av en konstant föränderlig bransch, där olika utfodringstrender blir alltmer populära. För att undvika felaktig information och trender samt för att säkerställa att de beslut vi fattar görs med katters och hundars bästa i åtanke, är forskning och innovation kärnan i allt vi gör. Ju mer vi förstår, desto bättre möjligheter har vi att göra en positiv skillnad för katters och hundars välmående.

Ända sedan Royal Canin grundades 1968 har observation och innovation lett till utvecklingen av över 200 unika produkter, som är skräddarsydda för katters och hundars behov. Men vi nöjer oss inte med det. Vi tar aldrig lärande för givet och har ständiga dialoger med vetenskapliga experter, personer som arbetar med djur samt katt- och hundägare för att hålla dem uppdaterade om våra framsteg.

Genom att öka våra kunskaper och dela dem med våra partners skapar vi trovärdighet och förtroende. På så vis kan vi tillföra värde till alla deras interaktioner med sällskapsdjur och se till att det alltid finns en direkt koppling till de behov vi känner till hos djuren.

Hos Royal Canin gör dessutom vår forskning, insikter och partnerskap det möjligt för oss att utöka våra näringslösningar. I vår strävan att erbjuda allt mer precisa foder testar och granskar vi ständigt anpassningar av produkternas form, konsistens, smaklighet och smältbarhet och säkerställer dess säkerhet under alla steg.

Produktbild av Royal Canin Soupe Jaune

Soupe Jaune (1968)

Den berömda ”gula soppan” var produkten som startade allt. Den utvecklades av Royal Canins grundare Dr Jean Cathary som experimenterade med olika kombinationer av rostat bröd, krossade skorpor och köttrester som han tillagade och torkade.

Under de första testerna upplevde Dr Cathary att hundarna som fick den nya maten blev piggare, fick ny glans i pälsen och att eksem försvann utan att man behövde använda läkemedel.

Dr Cathary funderade ordentligt över hur man skulle kunna tillverka djurfoder med rätt näringsvärde och som var praktiskt att använda. Resten är historia.

Produktbild för Royal Canin AGR

AGR (1980)

Det första särskilda fodret som tagits fram specifikt för valpar av storvuxna raser. Den här produkten var unik för Royal Canin i över 17 år.

Produktbild för Royal Canin Persian

Persian 30 (1999)

1999 lanserade vi PERSIAN 30, som ett svar på observationer från uppfödare och vår egen forskning.

Denna produkt var världens första sammansättning som hade utvecklats för att bemöta specifika hälsobehov hos perserkatter samt att bemöta deras unika ätproblem till följd av deras fysiska egenskaper och korta huvuden.

Produktbild av Royal Canin Anallergenic

Anallergenic (2011)

Lanseringen av vår ANALLERGENIC-produkt är resultatet av tio års forskning, observation och utveckling. Resultatet är en produkt som är speciellt utformad för veterinärledd vägledning av även de svåraste fallen av livsmedelskänslighet.

Det är även ett bra exempel på att de investeringar som vi gör för att hålla vårt löfte om att ständigt förbättra katters och hundars hälsa och livskvalitet, år efter år.

Produktbild av Royal Canin ICU

ICU Liquid Diets (2016)

Ett komplett utbud av flytande dieter för svårt sjuka djur lanserades för att bättre tillgodose näringsbehoven hos katter och hundar som är inlagda på djursjukhus. Förutom att lansera olika flytande produkter för olika näringsbehov, hade flaskan med denna produkt ett innovativt lock som gjorde det lättare för sjukhuspersonal att utfodra patienter.

Content Block With Text And Image 4

Hitta en produkt

Produkterna från ROYAL CANIN® är resultatet av många års noggrann forskning med fokus på katters och hundars exakta näringsbehov. Varje produkt har skapats för att ge näring som är skräddarsydd för kattens eller hundens hälsobehov oavsett ras, ålder och livsstil. Se hela sortimentet av produkter från Royal Canin.

En vuxen brun labrador retriever och en röd katt ligger på en vit matta inomhus

Fakta om näringsämnen

Genom att förstå näringsämnen och vilka fördelar de har kan du fatta välgrundade beslut när det gäller val av katt- och hundfoder. Royal Canin har ägnat enormt mycket tid åt att undersöka näringsbehovet hos katter och hundar. Därför innehåller alla våra skräddarsydda foder minst 50 individuella näringsämnen, som har anpassats till katters och hundars unika behov. Läs mer om enskilda näringsämnen och deras fördelar för katter och hundar.

Fakta om viktiga näringsämnen
Urval av tre foderbitar från Royal Canin

Skräddarsydd näring för unika behov

På Royal Canin använder vi vår vetenskapliga kunskap om näring för att främja sällskapsdjurens hälsa och välmående. Royal Canin grundades av en veterinär 1968 och har sedan dess varit en expert inom hälsosam näring för katter och hundar. Kattens och hundens behov står i fokus under varje steg av innovationsprocessen så att vi kan utveckla precisa, skräddarsydda näringslösningar för dem. Läs mer om hur vi skräddarsyr våra unika foder efter varje katts eller hunds behov.

Utforska skräddarsydd näring